Bostadsnära natur

Med den bostadsnära naturen menar vi de mindre grönområdena eller skogsdungarna i direkt anslutning till våra bostäder. Det kan också vara gröna stråk mellan bebyggda områden.

Den bostadsnära naturen är just på grund av sin närhet särskilt viktig. Det är där de flesta skogsbesöken görs. Där finns ibland också höga naturvärden och värdefulla kulturmiljöer.

Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt avvägningar gällande naturvärden och sociala värden kan vi skapa en rekreationsmiljö som är anpassad efter människors behov, men där vi också värnar andra värden.

Felanmälan om riskträd

Det står ett träd intill vår tomtgräns som inte ser friskt ut. Kan ni komma och ta bort det?
Träd som vi bedömer utgöra en risk för människor samt egendom försöker vi ta bort så fort som möjligt. Gör en felanmälan via vår e-tjänst.

Det hänger grenar in på vår tomt från ett träd som står på kommunens mark. Kan jag kapa av grenarna?
Nej! Kontakta oss via kundtjänst eller via felanmälan så gör vi en bedömning av ditt ärende.

Det växer grova rötter in i vår gräsmatta från ett träd som står på kommunal mark utanför vår tomt. Kan ni komma och ta bort trädet?
Kontakta oss via kundtjänst eller via felanmälan så gör vi en bedömning av ditt ärende.

Våra hängrännor är fulla med löv som kommer från kommunens träd, kan ni ta bort dom?
Nej! Vi tar inte ned träd på grund av löv eller kvistar i hängrännor eller på gräsmattan.

Två stora sälgar skymmer vår parabolantenn och vi får inte in några kanaler. Vad ska vi göra?
Tyvärr kan vi inte hjälpa er med det problemet. Ni får lösa det på annat vis eftersom vi inte tar bort träd enbart av den anledningen.

Det står en stor tall som skuggar vår tomt. Kan ni ta bort trädet?
Nej - vi tar inte ned träd endast för att de skymmer solen, men om hela området är i behov av utglesning kan eventuella framtida åtgärder leda till större ljusinsläpp och mer sol.

Några träd skymmer utsikten från vårt hus. Kan ni ta bort dem ?
Nej - vi tar inte ned träd endast för att de skymmer utsikten. Men om hela området är i behov av utglesning kan eventuella framtida åtgärder leda till större ljusinsläpp och bättre utsikt.

Får vi hugga ned träd och ta bort sly på kommunal mark?
Nej - ni får inte ta ned träd eller buskar på kommunal mark. Däremot får ni klippa gräsmattan runt den egna tomten.

Det borde rensas på kommunens naturmark vid vårt kvarter. Det är helt igenväxt och det blir väldigt myggigt här på sommaren. Kan ni hjälpa oss med mygginvasionen?
Dessvärre är myggen ett störningsmoment för de flesta i Sverige och vi har inga möjligheter att hjälpa er med det.

I området utanför vår tomt får ni inte röja eller hugga träd. Remsan är viktig för oss som insynsskydd och ljuddämpare!
Kommunen arbetar efter en skötselplan och det kan innebära att vi kommer att utföra åtgärder även i ert område.

Sidan uppdaterades den 1 februari 2024