Kemikalier i vår vardag

Vi använder kemiska produkter i vår vardag dygnet runt under årets alla dagar, till exempel i läkemedel, kosmetika, tvättmedel och målarfärg. Kemikalier ingår också i olika produkter som kläder, möbler, elektronik, leksaker, bilar och byggmaterial. På den här sidan får du information om vad du ska göra om du upptäcker någon form av utsläpp av kemikalier i natur och miljö och också vad du kan göra för att minska mängden kemiska ämnen i din vardag.

Kemikalier innebär både rena kemiska ämnen och blandningar av flera ämnen. Många kemikalier påverkar människor och miljön på ett negativt sätt. För att skydda människors hälsa, djur och växter behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska kraftigt enligt det nationella miljömålet ”Giftfri miljö”. Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag och i den slår de fast att barn och ungdomar ska skyddas särskilt. Som kommun har vi en viktig roll både när det gäller att se till så regler följs och att informera om hur du som bor i Luleå kan minska mängden farliga kemikalier i din vardag.

Vid kemikalieutsläpp

Vid en olycka eller utsläpp av kemikalier, olja eller andra farliga ämnen på mark eller i en byggnad på ett sätt som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön ska 112 larmas och Räddningstjänsten ansvarar sedan för akuta insatser.

Du kan också anmäla utsläppet till miljö och bygg på Luleå kommun som i vissa fall kommer ut på plats och gör en bedömning om det behövs provtagning och sanering. Ring miljö och bygg på 0920-45 30 00 (vxl, val 2) eller e-posta på adressen miljobygg@lulea.se. Även om du upptäcker ett utsläpp av okänd art eller ursprung kan du kontakta miljö och bygg.

Köp miljömärkta produkter och våga fråga

Det bästa sättet att undvika farliga kemikalier i hushållet och på arbetsplatsen är att inte köpa onödiga produkter och när man behöver en ny produkt alltid köpa miljömärkta alternativ om det är möjligt. Miljömärkningar man kan titta efter är Svanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och EU Ecolabel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du som är kund har också rätt att fråga om olika produkter innehåller farliga ämnen och ska få ett svar inom 45 dagar utan kostnad. Om butiken inte vet om produkten de säljer innehåller något farligt ämne är de skyldiga att kontakta sin leverantör och ställa frågan till dem.

En del ämnen i till exempel olika typer av bekämpningsmedel kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Se därför alltid till att du använder godkända bekämpningsmedel och att du använder dem på rätt sätt. Det här gäller till exempel medel mot skadedjur som råttor, båtbottenfärg eller växtskyddsmedel av olika slag.

När kemikalier blivit avfall

Har du överbliven målarfärg eller andra kemiska vätskor ska dessa lämnas in i fraktionen som heter farligt avfall på någon av Lumires återvinningscentraler (Risslan, Råneå, Sunderbyn, Antnäs). Likaså om du har gamla trasiga termometrar så ska dessa lämnas väl förpackade i fraktionen farligt avfall.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du ska tvätta din bil och använda avfettningsmedel eller ett bilschampo gör det i en "gör det själv hall" eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar en oljeavskiljare innan det släpps ut. De stora fordonstvättarna har avancerad rening och recirkulation av tvättvattnet.

Att tvätta bilen på gatan kan leda till skador på vattenlevande djur. Biltvätt på gatan, garageinfarten, p-platsen eller andra asfalterade ytor är aldrig lämpligt. När tvättvattnet rinner till dagvattenbrunnen, rinner det vidare till våra fjärdar och andra vattendrag där det kan störa växt- och djurlivet. Tvättvattnet innehåller förutom föroreningar från bilvårdsprodukter också oljor och giftiga tungmetaller från själva fordonen. Att använda miljöanpassade rengöringsmedel är bättre, men de är inte så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen.

Om du ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång, så gör det på en gräsmatta, grusplan eller liknande där föroreningarna delvis kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. Detta gäller tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo.

Läs mer om hur du kan minska mängden kemikalier i din vardag på Kemikalieinspektionens webbplats:

Sidan uppdaterades den 22 november 2023