Tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning finns det en rad viktiga saker att tänka på innan övernattning kan ske. Då hyresgäst/övernattande personer inte kan förväntas ha god lokalkännedom eller veta var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på er som hyr eller lånar ut er lokal eller lokaler för tillfällig övernattning.

Anmälan om tillfällig övernattning

Den tillfälliga övernattningen anmäls till räddningstjänsten senast tre vardagar innan övernattning ska ske.

Mer information om tillfällig övernattning

Fastighetsägare/brandskyddsansvarig för en fastighet eller lokal ansvarar för att hyresgästen eller arrangören känner till vilka regler som gäller och att de får nödvändig information om brandskyddet i lokalen.

Räddningstjänstens roll är inte att vara tillståndsgivande för tillfällig övernattning. Räddningstjänstens roll är att informera allmänheten och delge vad som kan anses vara ett skäligt brandskydd för denna typ av verksamhet. Om räddningstjänsten anser att övernattning ej är lämpligt kan man med lagstöd stoppa/hindra tillfällig övernattning, med stöd av kapitel 2 § 2 i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), där man anser att en skälig nivå på brandskyddet inte uppfylls.

Räddningstjänsterna i Norrbotten har därför tagit fram gemensamma riktlinjer för vad som anses vara en skälig nivå på brandskyddet vid tillfälliga övernattningar Pdf, 295.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Riktlinjerna innehåller information om lokalernas brandskydd, ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst, ordningsregler och information om genomförande av brandskyddskontroll.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023