Sotning och brandskyddskontroll

Luleå kommun ansvarar för sotningsverksamheten i kommunen. Verksamheten är indelad i två delar; rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll.

Den rengörande verksamheten utförs av Sotarn i Piteå enligt avtal, men kommunen får enligt 3 kap. 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövning av ansökan beaktas förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften.

Brandskyddskontrollen kan inte utföras av den enskilde utan utförs även den av Sotarn i Piteå.

Kostnad för sotning och brandskyddskontroll

Kommunen tar ut en avgift för sotning enligt fastställd taxa Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Kommunen tar även ut en avgift för brandskyddskontroll enligt fastställd taxa Pdf, 155.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansökan och handläggning

Ansökan om att rengöra/sota på sin egen fastighet görs via nedanstående e-tjänst, ärendet kommer därefter att prövas och beslut att meddelas elektroniskt via e-tjänstesytemet. Observera att du behöver bifoga en kopia på protokollet från den senaste brandskyddskontrollen i samband med din ansökan.

Kontakta Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00 för mer information.

Kontakt till Sotarn i Piteå : 0911-23 06 50
E-post: info@sotningen.se

Sidan uppdaterades den 13 april 2023