Livräddningsutrustning vid Luleås kajer, bryggor och badplatser

Luleå kommun ansvarar för att det finns livräddningsutrustning vid kommunens kajer, bryggor och badplatser.

Livräddningsutrustningen kan se lite olika ut beroende på var den är placerad. Vid en badplats finns det oftast en livräddningsboj medan det vid till exempel norra och södra hamn finns mer utrustning som bojar, stegar och krokar. Detta eftersom kajkanterna är branta och svåra att ta sig upp på om man ramlat i vattnet.

Inom Luleå kommun är det stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för livräddningsutrustningen vid södra och norra hamn samt vid lulsundskanalen. Livräddningsutrustningen vid de kommunala badplatserna och bryggorna ansvarar fritidsförvaltningen för.

Placering av livräddningsutrustning med livboj, stegar och krokar längs norra hamn med koordinater

Sensorer för effektivare rondering

För att öka tryggheten och effektivisera ronderingen av livbojar har parkdriften i Luleå kommun i samarbete med Lunet utrustat livbojar med LoRaWAN sensorer runt om i kommunen. Det sparar både tid och antalet körda kilometrar.

Via en överskådlig karta kan statusen ses kring livbojorna och ett meddelande visas om livbojor eller stegar försvinner från sina platser.

Användning av livräddningsutrustning

Här nedan hittar du information om utrustningen samt flera instruktionsfilmer som beskriver hur den används.

Platsskylt

Livräddningsstolpar är försedda med en platsskylt som anger skyltens koordinater och platsnamn. Detta underlättar vid kontakt med SOS.

Kajstegskonsol

En fast monterad stege vid kajkanten som gör det möjligt för nödställda att själva klättra upp ur vattnet.

Livräddningshake - flytande hake

Livräddningshaken har en båge som gör det möjligt att fånga upp och dra till sig en person i vattnet utan risk att den gör skada. Den kommer runt kroppens lemmar/bål utan att skada mjukdelar. Den är även skumfylld vilket gör den lätt och att den flyter bra.

Livräddningsstege 3,5 m

Stegen är försedd med bågar/hakar och har en skumfyllning som gör att den flyter. Den används för att ta sig ned eller upp från vattnet vid en kajkant. Den kan också användas för att dra upp en person från vattnet eller som en bår. Bågarna/hakarna kan användas för att kroka om en person och lyfta dem ur vattnet.

Vid is kan stegen användas för att fördela vikten eller för att nå ut till den nödställde.

Livboj

Grundfunktionen är att den som ramlat i vattnet ska få flythjälp. Livbojens utformning gör att den flyter med vattnet och inte fångar vind så att den driver iväg. Det blir då lättare för den nödställda att simma ikapp den. Den är också konstruerad så att den flyter även om den skulle skadas. Till livbojen är en kastlina med lång räckvidd fäst.

Sidan uppdaterades den 27 oktober 2023