Skräpfacit centrala Luleå

Skräpmätningar genomförs i ett antal centrala stadsdelar i Sverige.
2023 var det tolfte året Luleå kommun deltog.

Skräpmätningen genomförs i samarbete med Håll Sverige Rent och SCB. Inom samma kommun och stadsdel är jämförbarheten mellan åren stor. Tuggummi redovisas separat, eftersom det är ett komplicerat skräpslag både att mäta och att städa bort.

Trenden - minskad nedskräpning totalt

Nedskräpningen 2023 fortsätter att glädjande att sjunka. Trenden är minskad nedskräpning men fimpar och snus sticker ut.

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10m² fördelat efter år

Fimpen värsta skräpet

Det vanligaste skräpet i vår stad, både på gator, parker och stränder, är fimpar. Tätt följt av snus. Fimparna ligger och skräpar överallt och slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i havet där de för med sig farliga ämnen, bland annat kadmium. Dessutom är filtren gjorda av plast som inte bryts ned i naturen.

Totalt är det närmare 70% av skräpet i Luleå som kommer från cigaretter eller snus. Mycket av det övriga skräpet kommer från det vi äter och dricker på språng. Det mesta kommer från godis, snacks och glass.

Människor uppfattar det som mer okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Om andra skräpar ner där kan väl jag också göra det? Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg. Det kostar samhället flera miljarder varje år att städa upp.

Fimpar i Luleå centrum

Andel fimpar av totalt 772 upphittade fimpar i procent.

  • Röd markering 5%
  • Gul markering 1%
  • Grön markering 0,75%
  • Ljusblå markering 0,25%
  • Mörkblå markering 0%

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 m² fördelat efter kategori 2023

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 m² fördelat efter veckodag

Genomsnittligt antal skräpföremål per10m²

Övrigt skräp

Andel skräp av totalt 1 336 upphittade objekt (procent). Tuggummi och fimpar är inte medräknade.

  • Röd markering 5%
  • Gul markering 1%
  • Grön markering 0,75%
  • Ljusblå markering 0,25%
  • Mörkblå markering 0%

Sidan uppdaterades den 13 december 2023