Gravida betraktas som riskgrupp Covid-19 från graviditetsvecka 20

Socialstyrelsen bedömer att gravida ska betraktas som riskgrupp från graviditetsvecka 22. Med inkubationstid blir det från graviditetsvecka 20. Extra försiktighet rekommenderas för att undvika att smittas av coronaviruset.

Vid arbete i vård- och omsorg och arbete med många fysiska kontakter innebär det en generell risk att utsättas för smitta.

Om risk för smitta inte kan undvikas i arbetet betyder det att Luleå kommun som arbetsgivare kan komma att fatta beslut om att förbjuda medarbetare att arbeta från och med graviditetsvecka 20.

Graviditetspenning kan sökas via Försäkringskassan efter att arbetsgivaren gjort individuell riskbedömning för berörd medarbetare.

Kontakt vid frågor

Du som är vikarie och i graviditetsvecka 20 eller senare är välkommen att kontakta enhetschef Anna-Lena Hellström för mer information.
0920-454550

Sidan uppdaterades den 23 mars 2021