För dig som arbetsplats inom Feriejobb 2022

Alla ungdomar skrivna i Luleå kommun erbjuds under sista året på grundskolan samt sina två första år på gymnasiet ett feriejobb i 3 veckor. Tanken är att gymnasieungdomar i första hand ska erbjudas feriejobb inom kommunens olika förvaltningar och det lokala föreningslivet.

Önskar ni ta emot ferieungdomar på er arbetsplats tillhandahåller ni med handledare och arbetsuppgifter för ungdomarna. Vi står som arbetsgivare och betalar ut deras löner.

Information till kommunala verksamheter

Alla ungdomar skrivna i Luleå kommun erbjuds under sina två första år på gymnasiet ett feriejobb i 3 veckor. Tanken är att dessa gymnasieungdomar skall erbjudas feriejobb inom kommunens olika förvaltningar. Vi hoppas därför att ni kan ställa upp med handledare och arbetsuppgifter till ungdomarna. De kommer förhoppningsvis att bli en resurs och deras arbetsuppgifter kan bestå av allt från kontorsgöromål, vaktmästerisysslor, köksarbete, städuppgifter till parkarbete.

Information till föreningar m.fl.

Alla ungdomar skrivna i Luleå kommun erbjuds under sina två första år på gymnasiet ett feriejobb i 3 veckor. Feriejobben kommer bl.a. att förläggas till föreningar. Det är nu dags för er att fundera på om ni vill ha några ungdomar från era egna led som arbetar i er verksamhet i sommar. Ni får själva informera era ungdomar om möjligheten att ha feriejobb i er verksamhet. Ni kan naturligtvis även välja att vi placerar in ungdomar till er arbetsplats.

De ungdomar som skall arbeta hos er måste ansöka om Feriejobb till oss innan deras ansökningstid gått ut. Sista ansökningsdag för Feriejobb 2022 är 7:e april. Ungdomar som inte ansöker i tid kommer inte att erbjudas arbete genom Feriejobb. Ungdomarna ansöker till Feriejobb via Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/feriejobb Länk till annan webbplats. och vi vill även att ungdomarna anger i ansökan vilken förening de önskar arbeta åt.

När ni skickar in er ansökan till Feriejobb godkänner och förbinder ni er att arbeta mot Feriejobbs, enligt nedan, uppställda förutsättningar och mål under sommaren 2022.

Förutsättningar:

* Gymnasieungdomar ska prioriteras för föreningsarbete.

* Lika möjlighet för flickor och pojkar.

* Ungdomarna har 6 timmars arbetsdag med 1 timmes obetald lunch.

* Arbetsplatsen måste erbjuda arbete åt ungdomarna i tre veckor, totalt 90 timmar.

* Ungdomarna arbetar i 3-veckors perioder, dessa perioder bestäms av dig som handledare

och önskemål får läggas in under veckorna 24-32.

* Arbetsledare för ungdomarna skall utses och tillfredsställande arbetsledning finnas.

* Ingen ersättning för arbetsledning och kringkostnader utgår.

* Arbetsplatsen ansvarar för arbetet som utförs vad det gäller arbetsmiljö* och kvalitet.

* En grundförutsättning är att avtalet 2021 mellan Feriejobb och arbetsplatsen uppfylldes.

* En planering skall skickas in och godkännas av Feriejobb.

Namnen på ungdomarna, deras fullständiga personnummer och planeringen skall vara oss tillhanda senast den 7:e april. Återigen – informera ungdomarna om att de dessutom själva måste ansöka till oss för att vara garanterad en plats.

* Den som arbetar genom Luleå kommun Feriejobb skall likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2-5, 7-9 kap i (1977:1160) arbetsmiljölagen. Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för Luleå kommun Feriejobb.

Under vilka veckor pågår Feriejobb?

Ungdomarna arbetar i 3-veckors perioder (totalt 90 timmar), dessa perioder bestäms av dig som handledare. Önskemål får läggas in under veckorna 24-32.

De flesta ungdomarna arbetar i någon av följande perioder:

Period 1: 13/6 – 1/7 (v. 24 - 26)

Period 2: 4/7 – 22/7 (v. 27 - 29)

Period 3: 25/7 – 12/8 (v. 30 - 32)

Mål för Feriejobb

Mål:

* Att ge ungdomarna erfarenhet av de krav och förväntningar som ställs i arbetslivet.

* Att utveckla ungdomarnas ansvarskänsla för arbetet och arbetskamraterna.

* Att arbetet som utförs skall vara av hög kvalitet och till nytta för människorna i kommunen.

Sista ansökningsdag 8:e april

Har sista ansökningsdag passerat så får ni istället höra av er till Feriejobbskontoret.

Ansök här senast 2022-04-08

Kontakta oss

E-post: feriejobb@lulea.se

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 11 maj 2022