För dig som arbetsplats inom Feriejobb

Alla ungdomar skrivna i Luleå kommun erbjuds under sista året på grundskolan samt sina två första år på gymnasiet ett feriejobb i 3 veckor. Tanken är att gymnasieungdomar i första hand ska erbjudas feriejobb inom kommunens olika förvaltningar och det lokala föreningslivet.

Önskar ni ta emot ferieungdomar på er arbetsplats tillhandahåller ni med handledare och arbetsuppgifter för ungdomarna. Vi står som arbetsgivare och betalar ut deras löner.

Alla ungdomar skrivna i Luleå kommun erbjuds under sina två första år på gymnasiet ett feriejobb i 3 veckor. Tanken är att dessa gymnasieungdomar skall erbjudas feriejobb inom kommunens olika förvaltningar. Vi hoppas därför att ni kan ställa upp med handledare och arbetsuppgifter till ungdomarna. De kommer förhoppningsvis att bli en resurs och deras arbetsuppgifter kan bestå av allt från kontorsgöromål, vaktmästerisysslor, köksarbete, städuppgifter till parkarbete.

Alla ungdomar skrivna i Luleå kommun erbjuds under sina två första år på gymnasiet ett feriejobb i 3 veckor. Feriejobben kommer bl.a. att förläggas till föreningar. Det är nu dags för er att fundera på om ni vill ha några ungdomar från era egna led som arbetar i er verksamhet i sommar. Ni får själva informera era ungdomar om möjligheten att ha feriejobb i er verksamhet. Ni kan naturligtvis även välja att vi placerar in ungdomar till er arbetsplats.

De ungdomar som skall arbeta hos er måste ansöka om Feriejobb till oss innan deras ansökningstid gått ut. Ungdomar som inte ansöker i tid kommer inte att erbjudas arbete genom Feriejobb. Ungdomarna ansöker till Feriejobb via Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/feriejobb Länk till annan webbplats. och vi vill även att ungdomarna anger i ansökan vilken förening de önskar arbeta åt.

När ni skickar in er ansökan till Feriejobb godkänner och förbinder ni er att arbeta mot Feriejobbs, enligt nedan, uppställda förutsättningar och mål under sommaren.

Förutsättningar:

 • Gymnasieungdomar ska prioriteras för föreningsarbete.
 • Lika möjligheter för flickor och pojkar.
 • Ungdomarna har 6 timmars arbetsdag med 1 timmes obetald lunchrast.
 • Arbetsplatsen måste erbjuda arbete åt ungdomarna i tre veckor, totalt 90 timmar.
 • Ungdomarna arbetar i 3-veckors perioder, dessa perioder bestäms av dig som handledare och önskemål får läggas in under veckorna som feriejobb pågår.
 • Arbetsledare för ungdomarna skall utses och tillfredsställande arbetsledning finnas.
 • Ingen ersättning för arbetsledning och kringkostnader utgår.
 • Arbetsplatsen ansvarar för arbetet som utförs vad det gäller arbetsmiljö* och kvalitet.
 • En grundförutsättning är att fjolårets avtal mellan Feriejobb och arbetsplatsen uppfylldes.
 • En planering skall skickas in och godkännas av Feriejobb.

Namnen på ungdomarna ni vill ta emot, deras fullständiga personnummer och planeringen skall vara oss tillhanda i början av april. Återigen – informera ungdomarna om att de dessutom själva måste ansöka till oss för att erbjudas ett feriojobb.

* Den som arbetar genom Luleå kommun Feriejobb skall likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2-5, 7-9 kap i (1977:1160) arbetsmiljölagen. Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för Luleå kommun Feriejobb.

Ungdomarna arbetar i 3-veckors perioder (totalt 90 timmar), dessa perioder bestäms av dig som handledare. Önskemål får läggas in under veckorna 25-33.

De flesta ungdomarna arbetar i någon av följande (standard)perioder:

Period 1: 17/6 – 5/7 (v. 25 - 27)
Period 2: 8/7 – 26/7 (v. 28 - 30)
Period 3: 29/7 – 16/8 (v. 31 - 33)

 • Att ge ungdomarna erfarenhet av de krav och förväntningar som ställs i arbetslivet.
 • Att utveckla ungdomarnas ansvarskänsla för arbetet och arbetskamraterna.
 • Att arbetet som utförs skall vara av hög kvalitet och till nytta för människorna i kommunen.

Ansökan 2024 stängd

Sidan uppdaterades den 28 maj 2024