SE-coachning

Supported Employment är ett individuellt anpassat stöd och vägledning för arbetssökande. Samtidigt finns coacherna också som stöd till arbetsgivare.

Vad är SE-coachning?

SE är en förkortning av Supported Employment. Det innebär stöd och vägledning för att hjälpa arbetssökande att finna och behålla ett arbete.

Grundtanken är att alla kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om man hittar rätt arbete och rätt arbetsplats.

Anpassat efter behov

Metoden som används grundar sig på fem steg. Det tar olika lång tid att ta sig igenom dom olika stegen. Personens engagemang är centralt. SE-coachen ger stöd genom sin närvaro på arbetsplatsen och uppföljningar sker regelbundet.

Kontakta oss

Ring oss gäna via kommunens växel, telefon 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 18 december 2023