Allmän studie- och karriärvägledning

Funderar du på framtiden?

I dag kan alla valmöjligheter inom utbildning och arbetsmarknad liknas vid en djungel där människor måste ta ut kurser, ofta i snårig terräng. Men med stöd av studie- och karriärvägledning blir förhoppningsvis vägarna, med dess möjligheter och mål, tidigare.

Kanske finns målet närmare än du tror. Studie- och karriärvägledare i Luleå kommun hjälper dig att hitta rätt i utbildnings- och arbetsmarknaden med individuell studie- och karriärvägledning.

Med stöd av studie- och karriärvägledningen kan du planera, skapa mål och hitta motivation till studie- och yrkesval. Vägledningssamtalet ger dig insikt och förståelse kring dina intressen, färdigheter, kunskaper och möjligheter.

Studie- och karriärvägledning erbjuder dig:

  • Individuella samtal utifrån ett öppet förhållningssätt och fokus på individen
  • Pedagogiskt samtal kring dina tankar om karriär- utbildnings- och yrkesval
  • Information om utbildning, yrken och arbetsmarknad
  • Olika metoder för att kartlägga dina färdigheter och kunskaper (kompetens)

Du kan genom studie- och karriärvägledning:

  • Bli medveten om dina resurser och möjligheter
  • Få insikt om dig själv för väl genomtänkt val
  • Få överblick och kunskap om utbildning, yrken och arbetsmarknad för väl underbyggda val
  • Bli stärkt i din förmåga att fatta beslut och genomföra dem
  • Skapa motivation till förändring

Studie- och karriärvägledning är till för personer i alla åldrar som behöver hjälp att välja karriär, utbildning och yrke.

Är du intresserad av studie- och karriärvägledning? Kontakta:

Börje Lindqvist
0920-45 30 00