Allmän studie- och karriärvägledning

Idag finns många valmöjligheter inom utbildning och arbete. Studie- och karriärvägledare hjälper dig att hitta rätt med individuell vägledning där du får stöd i att planera, skapa mål och hitta motivation till studie- och yrkesval.

Vägledningssamtalet ger dig insikt och förståelse kring dina intressen, färdigheter, kunskaper och möjligheter.

Studie- och karriärvägledning är till för personer i alla åldrar som behöver hjälp att välja karriär, utbildning och yrke.

Studie- och karriärvägledning erbjuder dig:

  • Individuella samtal
  • Pedagogiskt samtal kring dina tankar om karriär- utbildnings- och yrkesval
  • Information om utbildning, yrken och arbetsmarknad
  • Kartläggning av dina färdigheter och kunskaper (kompetens)

Du kan genom studie- och karriärvägledning:

  • Bli medveten om dina möjligheter
  • Få insikt om dig själv för att kunna göra genomtänkt val
  • Få överblick och kunskap om utbildning, yrken och arbetsmarknad
  • Stärka din förmåga att fatta beslut och genomföra dem
  • Skapa motivation till förändring

Är du intresserad av studie- och karriärvägledning?

Kontakta:
Studie- och karriärvägledare
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023