Allmän studie- och karriärvägledning

Funderar du på framtiden?

Studie- och karriärvägledare har goda kunskaper inom arbetsmarknad och utbildning och erbjuder individuell vägledning till Luleås medborgare.

I dag kan alla valmöjligheter inom utbildning och arbetsmarknad liknas vid en djungel där människor måste ta ut kursen i ofta snårig terrän men med stöd av studie- och karriärvägledning framträder förhoppningsvis vägarna med dess möjligheter och mål. Kanske finns målet närmare än du tror. Studie- och karriärvägledare i Luleå kommun hjälper dig att hitta rätt bland stigarna i utbildnings- och arbetsmarknadsdjungeln.

Studie- och karriärvägledare har goda kunskaper inom arbetsmarknad och utbildning och erbjuder individuell studie- och karriärvägledning till Luleås medborgare.

Med stöd av studie- och karriärvägledningen kan du planera, skapa mål och inte minst hitta motivation till studie- och yrkesval.  Vägledningssamtalet ger dig insikt och förståelse kring dina intressen, färdigheter/kunskaper och möjligheter. Det är studie- och karriärvägledarens uppgift att med samtalet som pedagogiskt verktyg vara ett stöd i frågor om karriärmöjligheter inom utbildning och arbetsmarknad.

Studie- och karriärvägledning erbjuder dig:

  • Individuella samtal utifrån ett öppet förhållningssätt och fokus på individen
  • Pedagogiskt samtal kring dina tankar om karriär- utbildnings- och yrkesval
  • Information om utbildning, yrken och arbetsmarknad
  • Olika metoder för att kartlägga dina färdigheter och kunskaper (kompetens)

Du kan genom studie- och karriärvägledning:

  • Bli medveten om dina resurser och möjligheter
  • Få insikt om dig själv för väl genomtänkt val
  • Få utsikt och kunskap om utbildning, yrken och arbetsmarknad för väl underbyggda val
  • Bli stärkt i din förmåga att fatta beslut och genomföra dem
  • Skapa motivation till förändring

Målet är att underlätta för personer i alla åldrar och olika tidpunkter i livet att välja karriär, utbildning och yrke.


Är du intresserad av studie- och karriärvägledning kontakta:

Börje Lindqvist
0920-45 30 00