Psykiatriveckan 2021

Hur nöjd är du med Psykiatriveckan 2021? 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Det har fungerat bra att ta del av föreläsningarna digitalt

Jag är nöjd med utbudet av föreläsningar
Hur vill du ta del av nästa års föreläsningar?
Hur vill du ta del av nästa års föreläsningar?

 

För att delta under torsdagens föreläsningar använder du denna länk:


Föreläsningar torsdag Länk till annan webbplats.


Hålltider för torsdag 14 oktober:

12-13 Tina Persson (hälsoinspiratör): Inspiration för att stärka hälsokontot, både till kropp, knopp och själ


13:00-14:00 Riikka Vahlroos (leg. psykolog vid Vuxenpsykiatrin, Region Norrbotten - Arbetar som stöd för personer som söker sig till könsbekräftad vård.) Föreläser om könsidentitet ur kultur- och individperspektiv


14:10-15:40 Olle Carlsson (präst, författare): Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen. Upplevelsen kan leda oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Under denna föreläsning får du vägledning till att skapa ett sammanhang där vi kan hjälpas åt och vara inspirationskällor för varandra


15:50-17:20 Linda-Mari Nordsvan (legitimerad psykolog vid Barn- och ungdomshälsan, Region Norrbotten): Psykisk hälsa hos barn och ungdomar; hur mår barn och ungdomar egentligen? Information och tips på hur du kan främja hälsa och motståndskraft hos barn och ungdomar


17:30-19:30 Julia Lindvall (Volontär på Frisk och fri, Erfarenhet av ätstörning som närstående, mentor för närstående): ”Uppdrag: Frisk” är en föreläsning för dig som vill lära dig mer om ätstörningar. Föreläsningen ger ökad kunskap om tidiga varningssignaler, bemötande samt hur man kan förebygga att någon drabbas.
Vill du ladda ner programmet som en PDF kan du göra det här:

Program Pdf, 10 MB.


Följ gärna vårat event på facebook för att ta del av mer löpande information kring eventet:

https://fb.me/e/1LPKkZl5Z Länk till annan webbplats.


Varmt välkommen att ta del av den digitala psykiatriveckan 2021 som riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om psykisk hälsa och personlig utveckling.

Under fyra dagar kommer du kunna ta del av en mängd intressanta föreläsningar och du deltar enkelt direkt från din dator, surfplatta eller telefon! Självklart är alla föreläsningar gratis!


Psykiatriveckan är ett Samverkansprojekt mellan Socialtjänsten, Luleå Kommun, Psykiatrin Region Norrbotten samt Norrbottens Kommuner med syftet att minska stigmatiseringen samt höja kunskapen kopplad till psykisk ohälsa.Program

Måndag 11 oktober

13:00-13:10 Helena Muotka (Enhetschef Främjande och förebyggande insatser, Luleå kommun) & Merro Awad (Verksamhetschef Division psykiatri, Region Norrbotten): Inledning


13:20-17:15 Lennart Lundin (Leg. Psykolog, specialist i klinisk psykiatri och vice ordförande i Schizofreniförbundet): Psykiska funktionsnedsättningar: hur kan man bistå, bemöta och stödja individen?


17:25-17:45 Ann-Catrin Nyberg & Anna-Lena Hansson (Anhörigkonsulenter Luleå kommun): Presenterar anhörigstöd


18:30-20:00 Antonia Simon Risberg (Barnpsykiater och leg psykoterapeut/handledare, Nyckelöns psykiatri och psykoterapi): Är du ung och nedstämd? Här får du veta mer om orsaker, behandling och vad du själv kan göra för att må bättre


Tisdag 12 oktober

12:00-12:55 Jenny Kindgren (Beteendevetare, Utbildare, Attention): Att ha ett vuxet barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa


13:00-14:00 Åsa Höij (Ambassadör och styrelseledamot i Hjärnkoll, andre vice ordförande i RSMH): Att leva med schizofreni och att återhämta sig


14:10-15:40 Stefan Einhorn (Professor och ordförande i centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet och överläkare vid onkologiska kliniken. Föreläsare, författare): Konsten att vara snäll


15:50-16:50 Elin Schefström & Christine Risberg (Leg. Arbetsterapeuter och bildterapeuter): När orden inte räcker till - En skapande Resa inåt och utåt. Bildterapeuterna Elin Schefström och Christine Risberg berättar om bildterapeutiskt arbete på Luleå Närpsykiatri och på Länsenheten för ätstörningar .

17:00-20:00 Lennart Lindkvist (Leg. Psykolog och specialist i klinisk psykologi): Psykologiska och somatiska reaktioner hos föräldrar till barn med neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar


Onsdag 13 oktober


12:00-13:00 Anna Bergfors (anhörig till son med beroendesjukdom, författare): Egna erfarenheter av skuld, skam, medberoendeproblematik och sorg som anhörig


13:00-13:30 Tina Bernstav och Hans Larsson (Rådgivare vid ROS-mottagningen (Råd och stöd) Luleå kommun): Berättar om sin verksamhet som riktar sig till personer från 18 år som har bekymmer med alkohol, droger eller spel om pengar samt till den som lever nära en person med denna problematik


13:40-15:10 Gunilla Kaev (Volontär från Suicide Zero): Våga fråga. Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan du göra om du misstänker att någon i din omgivning har det tufft?


15:15-16:15 Henrietta Lysén (Föreläsare, författare och coach): ”Jag äger min story”. Hur det är att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk och våld i nära relation samt att vara anhörig till en bror som utsatts för sexualbrott


16:20-18:20 Linus Thörnblad, fd elitidrottare, föreläser och driver podden Idrottspsykologipodden. ”Jag levde min dröm” Linus föreläser och berättar om hur han drabbades av psykisk ohälsa och om sin väg tillbaka till livet.


18:30-20:00 Emma Hermansson (legitimerad psykolog vid Barn- och ungdomshälsan, Region Norrbotten): Barn, ungdomar och skärmlivet


Torsdag 14 oktober


12-13 Tina Persson (hälsoinspiratör): Inspiration för att stärka hälsokontot, både till kropp, knopp och själ


13:00-14:00 Riikka Vahlroos (leg. psykolog vid Vuxenpsykiatrin, Region Norrbotten - Arbetar som stöd för personer som söker sig till könsbekräftad vård.) Föreläser om könsidentitet ur kultur- och individperspektiv


14:10-15:40 Olle Carlsson (präst, författare): Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen. Upplevelsen kan leda oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Under denna föreläsning får du vägledning till att skapa ett sammanhang där vi kan hjälpas åt och vara inspirationskällor för varandra


15:50-17:20 Linda-Mari Nordsvan (legitimerad psykolog vid Barn- och ungdomshälsan, Region Norrbotten): Psykisk hälsa hos barn och ungdomar; hur mår barn och ungdomar egentligen? Information och tips på hur du kan främja hälsa och motståndskraft hos barn och ungdomar


17:30-19:30 Julia Lindvall (Volontär på Frisk och fri, Erfarenhet av ätstörning som närstående, mentor för närstående): ”Uppdrag: Frisk” är en föreläsning för dig som vill lära dig mer om ätstörningar. Föreläsningen ger ökad kunskap om tidiga varningssignaler, bemötande samt hur man kan förebygga att någon drabbas.