Studieinformation från Vuxenutbildningen

Här finns information om vad som händer om du blir antagen till sökta kurser, studieekonomi och annat som är viktigt för dig som ska studera eller studerar, samt hur du kan få stöd i dina studier.

Stöd till dig som vill eller som redan studerar

Specialpedagogiska teamet kan hjälpa dig med till exempel anpassningar av lärmiljön och studieteknik.

Kurser och yrkesutbildningar

  1. Ansökan inskickad.
  2. Ansökan behandlas utifrån behörighet, om den är fullständig samt prioriteringsordning.
  3. Om ansökan är ofullständig skickas ett SMS med information om vad som behöver kompletteras.
  4. Ansökan stängs, därefter sker antagning.
  5. Om du blivit antagen skickas ett SMS med information. I fall du inte är antagen kan du se det genom att logga in i webbansökan och klicka på "studieplan".
    OBS! Om du har blivit antagen till lärlingsutbildning kommer du att kontaktas av lärare.

Om du blivit antagen men inte vill eller har möjlighet att nyttja din plats ber vi dig att så snart som möjligt kontakta oss.

SFI, Utbildning i svenska för invandrare

Skriftlig kallelse med information skickas ut till dig ca 1 - 2 veckor före kursstart. Kötid upp till 6 månader.

Antagningsregler

Här kan du ta del av våra antagningsregler till grundläggande och gymnasiala kurser och utbildningar

Studietakten visar hur mycket du läser i genomsnitt under en studieperiod. Du räknar ut din studietakt genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under perioden.

20 poäng i veckan = 100%

15 poäng i veckan = 75 %

10 poäng i veckan = 50%

5 poäng i veckan = 25%

Om du har studiemedel från CSN eller ska söka, räkna ihop kursernas poäng och se till att det stämmer överens med antalet poäng som motsvarar den studietakt du valt.

Förändrad studieomfattning

Vuxenutbildningen rapporterar regelbundet till CSN alla elevers studieomfattning, studietid och resultat. Om du väljer bort en kurs, var uppmärksam så att studieomfattningen inte blir mindre än det du anmält till CSN, du kan då bli återbetalningsskyldig. Vid sjukdom är det viktigt att du läser på CSNs hemsida om hur du ska gå till väga.

OBS! Har du varit frånvarande i en kurs i mer än 3 veckor utan att ha meddelat giltig orsak blir du utskriven från kursen/utbildningen.

Vill du läsa en kurs/utbildning på Vuxenutbildningen i Luleå men bor på annan ort? Gör din webbansökan, skriv ut, underteckna och skicka den till din hemkommuns vuxenutbildning som tar beslut och skickar vidare till oss.

Om du är folkbokförd i Luleå kommun

Gör din ansökan till skolan i den kommunen som du önskar studera, skicka sedan en kopia på din ansökan till Vuxenutbildningen Luleå.

Vuxenutbildningen Luleå
Laboratoriegränd 11
977 53 LULEÅ

Jag behöver ett kursintyg, hur gör jag?

Du hittar din studieplan med alla dina kurser, kurstid, poäng och betyg via webbansökan. Du kan då visa den elektroniskt till t.ex. arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Om du behöver en utskrift från skolan, beställ kursintyg via vårt webbformulär under självservice. Levereras inom ca 1 vecka.

Jag vill få mitt betyg utskrivet, hur gör jag?

Kursbetyg beställs via vår E-tjänst under Självservice. Skickas med post inom ca 1 - 2 veckor. Examensbevis/slutbetyg beställs via studie- och yrkesvägledare. Boka tid, ring under telefontid eller kom på drop-in.

Vad krävs för att få en examensbevis/slutbetyg?

Det beror på målet med dina studier samt hur mycket du har läst tidigare. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att diskutera vad just du behöver läsa. Använd webbformuläret upprätta studieplan under självservice alternativt tidsbokning hos studie- och yrkesvägledare.

Vad är skillnaden på slutbetyg/gymnasieexamen?

Det är olika gymnasiereformer och betygen har olika namn, men är i grund och botten samma möjlighet till vidare studier eller arbete. Om du har läst enligt det gamla systemet har du möjlighet att ta ut ett slutbetyg fram till 1 juli 2025.
För att diskutera vad som är möjligt för dig, kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Varför syns inte mina betyg på Antagning.se?

  • Antagning.se hämtar bara uppgifter om betyg från UHR:s betygsdatabas när du gör en anmälan till en utbildning. Har du inte gjort någon anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter. Efter att du gjort din anmälan kan det ta några dagar innan meriterna syns.
  • Betyget kanske ännu inte är infört i skolans register. Kontrollera din studieplan.
  • Betyget är infört men skolan har ännu inte rapporterat till Betygsdatabasen: Vuxenutbildningen rapporterar med viss regelbundenhet in kursbetyg men tätare i samband med sista kompletteringsdatum. Slutbetyg och examensbevis rapporteras i samband med utfärdandet. Undantaget de perioder sommar och vinter som betygsdatabasen är stängd.

Jag har utländska betyg, vad behöver jag läsa efter SFI?

Det beror på målet med dina studier samt vad du har läst tidigare. Boka tid med en studie- och yrkesvägledare för att diskutera vidare kurser.

Vad gör jag om jag blir sjuk?

Jag ska resa bort, kan jag ta ledigt?

Vid kortare ledighet, 2-3 dagar, pratar du med din lärare. Om du ska vara borta 1-2 veckor ska ledighetsansökan fyllas i och godkännas av rektor. Vid längre ledighet görs ett avbrott i kursen. Om du sedan vill återuppta dina studier gör du en ny ansökan inför nästa kursstart.

Så länge du är aktiv på dina kurser eller din utbildning behåller du din plats. Skulle det vara så att du inte är aktiv på tre veckor kommer du att skrivas ut från din kurs eller utbildning.

Sidan uppdaterades den 29 april 2024