• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Ormbergsskolan

Vår vision är att Ormbergsskolan ska vara en skola i världsklass!

Genom att vi utgår från alla elevers möjligheter och behov, är en skola i ständig utveckling,  där alla vuxna har ett gemensamt ansvar för alla elever, ges varje elev förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential.

Det betyder att ...​
Varje elev ska lämna Ormbergsskolan med framtidskompetenser som mod & empati, kreativitet & drivkraft, självkänsla & självkännedom liksom grundläggande färdigheter och förmågor som reflektion, kommunikation och uthållighet.

Elevernas kunskapsresultat ska utmärka sig som mycket goda

Vi har identifierat ett antal stjärnstrategier som vi använder i vårt dagliga arbete. De här strategierna är både vetenskapliga och beprövade:

 • Skolan ska i alla delar vara byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kreativitet och upptäckarlust ska prägla undervisningen liksom känslan av att få lyckas likväl som att misslyckas. Kreativitet och innovation ska premieras
 • Det ska finnas en trygg, demokratisk, vänlig och välkomnande atmosfär för de elever, föräldrar och personal som verkar vid skolan
 • Vi använder oss av ett formativt förhållningssätt som innebär att varje elev känner till vilka mål de arbetar mot, var de befinner sig i förhållande till målen och hur de ska ta sig till målen.
 • Vi ska ha en god samverkan med vårdnadshavarna
 • Vi ska ha ett levande och starkt arbete mot diskriminerande och kränkande behandling, med nolltolerans mot kränkningar
 • Vi ska ha ett inkluderande perspektiv där vi ser alla barns särskilda behov liksom vi tror på allas förmågor
 • Kollegialt lärande och kollegial samverkan kring elever och undervisning ska vara naturligt för varje lärare
 • Den fysiska miljön, inomhus såväl som utomhus, ska vara tillgänglig för alla och stödja elevernas utveckling
 • Vi ska verka för elevernas framtid genom att vara en hållbar och miljövänlig skola

Läs mer om vår skola

Följ Ormbergsskolan på facebook: www.facebook.com/Ormbergsskolan
länk till annan webbplats
Följ fritids på twitter: www.twitter.com/fritids4everlänk till annan webbplats
Följ förskoleklassen på twitter: www.twitter.com/forskoleklass4ulänk till annan webbplats

Minimera
Kontakt

Ormbergsskolan
Vårvägen 2
976 31 Luleå

Rektor
Johan Eriksson
0920-45 47 78
johan.eriksson@skol.lulea.se

Skolhandläggare
Tomas Eriksson
0920-45 41 39
tomas.eriksson@skol.lulea.se

Förskoleklassen/Bergets Fritidshem
0920-45 41 81, 070-314 85 10

Skogens Fritidshem
(Åk 1 och 2)
070-268 36 89

Fritidsklubben
(Åk 3 och uppåt)
0920-45 42 13, 072-510 46 63

Åk 1-3
0920-45 41 83, 070- 255 23 53

Åk 4
070-282 53 12

Åk 5
070-248 07 44

Åk 6
070-282 38 04

Skolrestaurangen
0920-45 38 48

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du under Personal

Minimera
Senaste nytt
 • Vi behöver förbättra trafiksituationen vid Ormbergsskolan!

  Då många vårdnadshavare lämnar och hämtar elever med bil har det uppkommit trafiksituationer som minskar barnens säkerhet. Framförallt på morgnarna blir det många bilar samtidigt och vår uppmaning är alltså att vi gemensamt tar ansvar för att sätta barnens säkerhet först !
  Publicerat 2017-08-18