• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2017-07-19

  Barnskötare till Kyrkbyns förskola


  Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor...
  Läs mer
 • 2017-07-17

  Fysioterapeut/Sjukgymnast


  Vårt uppdrag är att ansvara för rehabilitering och habilitering samt hjälpmedelshantering inom den kommunala hemsjukvården, kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter samt korttidsvården.

  Som...

  Läs mer
 • 2017-07-13

  Lärare till Porsöskolan


  Tjänsten innebär att bedriva undervisning i åk 3 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Du är klasslärare och ingår i ett...
  Läs mer
 • 2017-07-13

  Barnskötare till Renfanans förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2017-07-13

  Planeringsadministratör


  Du kommer att vara ett administrativt stöd till sektionschefer och handläggare. Dina arbetsuppgifter innefattar administration i samhällsbyggnadsprocessen, främst detaljplaneprocessen vilket bl a...
  Läs mer
 • 2017-07-13

  Familjerättssekreterare


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2017-07-13

  Områdeschef för barn och unga området


  Som områdeschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschefen och utifrån aktuell lagstiftning, de...
  Läs mer
 • 2017-07-12

  Måltidsbiträde Bergvikens Vård och Omsorgsboende


  Är du en social person som värdesätter arbetet kring äldre?
  Som måltidsbiträde har du en viktig roll i mottagningsköket och utför varierande arbetsuppgifter. Bergvikens vård och omsorgsboende...

  Läs mer
 • 2017-07-12

  HR-Konsult/PA-Konsult


  Är du redo för en ny utmaning? Nu söker vi en samhällsengagerad HR Generalist till Arbetsmarknadsförvaltningen.

  Som HR Generalist kommer du att arbeta i en dynamisk mix av strategiska och operativa...

  Läs mer
 • 2017-07-12

  Förskollärare till Spira förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2017-07-11

  Elevassistent till särskolan Ormbergsskolan


  Vi arbetar i team som består, förutom av undervisande lärare, även förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Eleverna på särskolan är fördelade i flera olika grupper under skoltid....
  Läs mer
 • 2017-07-11

  Vik. Fritidspedagog/lärare i fritidshem/fritidsassistent


  Tjänsten innebär att arbeta i elevgrupp under skoltid och på fritids före samt efter skoldagen.

  Ditt ansvar finns i ditt arbete med elevgrupp och att bedriva fritidshemsverksamhet. Du kommer att...

  Läs mer
 • 2017-07-11

  Lärare i engelska & svenska till Stadsöskolan


  Hälsa, kunskap, trivsel och trygghet är viktigt för oss på Stadsöskolan. Håller du med? Välkommen då att ingå i Stadsöskolans kompetenta personalgrupp!

  Du kommer att undervisa elever i år 6-9 i...

  Läs mer
 • 2017-07-11

  Lärare i hem- och konsumentkunskap i åk. 6- 9


  Hälsa, kunskap, trivsel och trygghet är viktigt för oss på Stadsöskolan. Håller du med? Välkommen då att ingå i Stadsöskolans kompetenta personalgrupp! Du kommer att undervisa elever i åk. 6- 9 i hem-...
  Läs mer
 • 2017-07-07

  Lärare i fritidshem


  Du kommer att arbeta som lärare i fritidshem med delat ansvar för planering och genomförande av fritidshems-verksamheten. Du kommer även att samverka i den dagliga undervisningen, antingen genom att...
  Läs mer
 • 2017-07-07

  Lärare till Sunderbyskolan


  Tjänst som lärare år 4-6.
  Läs mer
 • 2017-07-07

  Fritidspedagog till Sunderbyskolan


  Tjänsten som fritidspedagog innebär att arbeta i barn-/elevgrupp under skoltid och på fritids under em. Du kommer att ha ansvar för ditt arbete i elevgrupp, dels bedriva fritidsverksamhet vilket...
  Läs mer
 • 2017-07-06

  Chef till Lönecenter


  Nu bygger vi Luleå kommunkoncern med gemensamma stödprocesser som drivkraft. Ett gemensamt Lönecenter är under uppbyggnad, i första hand för att omhänderta löneadministrativa tjänster inklusive stöd i...
  Läs mer
 • 2017-07-06

  Chef till Kundcenter


  Nu bygger vi Luleå kommunkoncern med gemensamma stödprocesser som drivkraft. Ett gemensamt Kundcenter är under uppbyggnad, i första hand för att stödja medborgare genom att tillhandahålla kommunal...
  Läs mer
 • 2017-07-06

  Redovisningschef till Ekonomicenter


  Nu bygger vi Luleå kommunkoncern med gemensamma stödprocesser som drivkraft. Ekonomicenter, som är en del av kommunledningsförvaltningens nya Servicekontor, inrymmer de volymintensiva...
  Läs mer
 • 2017-07-05

  Fastighetsförvaltare


  Som förvaltare har du ett helhetsansvar för fastigheter/lokaler inom ditt område. Du upprättar driftsbudget och ansvarar för underhållsplaneringen och investering för dina fastigheter. Du tar även...
  Läs mer
 • 2017-07-05

  Arbetsledare Fordonsservice


  Som arbetsledare för fordonsservice leder och arbetar du i ett team med servicemän och reparatörer.

  Du tar emot, kontrollerar och levererar nya fordon till kommunens verksamheter. Du ansvarar för...

  Läs mer
 • 2017-07-05

  Chef för sektionen Teknisk service


  Som chef för sektionen Teknisk service ansvarar du för att tillhandahålla service i form av tunga transporttjänster, förrådsverksamhet, fordonsservice och klottersanering. Samverkan sker i huvudsak...
  Läs mer
 • 2017-07-05

  Speciallärare/Specialpedagog till Kråkbergsskolan i Sunderbyn


  Vi söker en Speciallärare/specialpedagog som kommer ingå i Kråkbergsskolans elevhälsoteam. Speciallärare/specialpedagogen brinner för läs- och skrivinlärning och för det inkluderande arbete som...
  Läs mer
 • 2017-07-04

  Vik. förskollärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som vik. förskollärare innebär att arbeta i barn-/elevgrupp under skoltid och på fritids under em. Du kommer att ha ansvar för ditt arbete i elevgrupp, dels bedriva fritidsverksamhet vilket...
  Läs mer
 • 2017-07-04

  Trä- och metallslöjdslärare till Sunderbyskolan


  Tjänst som trä- och metallslöjdslärare i åk 3-6 (75%) samt extra förstärkning med slöjdverksamhet på fritids (25%).
  Läs mer
 • 2017-07-02

  Intresseanmälan korttidsvikarie vård, stöd och omsorg


  Socialförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga vikariat vid ordinarie personals frånvaro.

  Som korttidsvikarie arbetar du på flera olika arbetsplatser exempelvis...

  Läs mer
 • 2017-06-30

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Ängskolan


  Vi söker personal till vårt fritidshem. På Ängskolan arbetar vi med att skapa en bra verksamhet för samtliga våra elever. Alla elever ska ha lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas,...
  Läs mer
 • 2017-06-30

  Lärare i svenska, engelska & tyska till Residensskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i engelska, svenska och tyska. Mentorskap ingår.
  Läs mer
 • 2017-06-29

  Fritidspedagog till Borgmästarskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Borgmästarskolan innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som fritidspedagog har du ansvar för att bedriva...
  Läs mer
 • 2017-06-29

  Lärare i åk. 1-3, Munkebergsskolan


  Nu söker vi ytterligare en engagerad lärare för undervisning i årskurs 1-3. Tjänsten innebär att du undervisar elever i de flesta skolämnen. Mentorskap ingår i tjänsten så det är viktigt att du har...
  Läs mer
 • 2017-06-28

  Stadsplaneringschef


  Som chef för stadsplanering ansvarar du för kommunens planering av staden för att förverkliga målen avseende den långsiktiga utvecklingen av Luleå kommun som finns definierade i ”Luleå vision 2050”....
  Läs mer
 • 2017-06-28

  Lärare i SO till Kråkbergsskolan


  Som lärare i SO kommer du att arbeta på Kråkbergsskolan. Tjänsten är tillsvidare och innebär 100 % tjänstgöring på Kråkbergsskolan.
  Tjänsten innebär att du:
  •Deltar i planering, undervisning och...

  Läs mer
 • 2017-06-27

  Enhetschef till måltidsservice


  Måltidsservice har vuxit och from nyår ingår även förskolans kök i verksamheten och vi söker en ny kollega till vår verksamhet. Organisationen består av en kostchef och 7 enhetschefer som ansvarar för...
  Läs mer
 • 2017-06-26

  Lärare Montessori, åk 1-3


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-3.

  Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt arbetslag där det läggs stor vikt vid det kollegiala lärandet och samarbete. Vi tillämpar flerlärarsystem,...

  Läs mer
 • 2017-06-26

  Barnskötare till Montessoriförskolan


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2017-06-26

  Textilslöjdslärare i årskurs 1-6, Ormbergsskolan


  Denna tjänst innebär att du arbetar med elever från olika årskurser. Du stödjer dem i deras utveckling och deras kunskapsinhämtning. Vi söker Dig som vill arbeta som textillärare i klasserna 1-6 på...
  Läs mer
 • 2017-06-26

  Speciallärare eller Specialpedagog till Bergskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9. Mentorskap ingår i tjänsten. Vi söker en speciallärare eller en specialpedagog som kommer att ingå i Bergskolans elevhälsoteam. Vi söker någon som brinner...
  Läs mer
 • 2017-06-22

  So-lärare till Örnässkolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 7-9 i so-ämnena. Mentorskap ingår i tjänsten och du kommer att samverka med andra pedagoger i ett arbetslag.
  Läs mer
 • 2017-06-22

  Lärare i matematik, NO och teknik till Bergskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i matematik, NO och teknik. Du kommer ingå i ett av skolans tre lärlag. Mentorskap ingår i tjänsten.

  På Bergskolan lägger vi stor vikt i kollegiala...

  Läs mer
 • 2017-06-22

  Verksamhetsutvecklare


  Får du puls av att arbeta med utvecklings och kvalitetsarbete?

  Kanske du då är den drivna verksamhetsutvecklaren vi söker?

  I din roll är du är en nyckelperson i verksamhetens kvalitetsarbete. Du...

  Läs mer
 • 2017-06-21

  Lärare till Råneskolan & Vitåskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4 - 6 i musik, svenska och SO. Arbetet är fördelat 80% i Råneå (undervisning i musik, svenska, SO) och 20% i Vitå (undervisning i musik). Råneskolan blir din...
  Läs mer
 • 2017-06-20

  Lärare i åk 4-6 till Benzeliusskolan


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 på ett spännande sätt. På Benzeliusskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande...
  Läs mer
 • 2017-06-20

  Lärare i lågstadiet till Avan- och Alviksskolan


  Du kommer att undervisa och arbeta med elever i årskurs F-3. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna så du kommer att arbeta aktivt med läs- och skrivinlärning samt matematik på...
  Läs mer
 • 2017-06-20

  Vi söker två lärare i sv/so/eng till Hertsöskolan åk 4-6


  Du kommer att ingå i åk 6 arbetslag tillsammans med en Ma/No lärare och en sv/so/eng lärare.
  Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar över två klasser vilket innebär utvecklingssamtal samt övrig...

  Läs mer
 • 2017-06-15

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-06-13

  Lärare i Svenska och SO till Råneskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i Svenska och SO.

  På Råneskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla våra elever. Alla våra elever...

  Läs mer
 • 2017-06-12

  Lärare i hem- och konsumentkunskap, Björkskataskolan


  Du arbetar med planering, genomförande och utvärdering i ämnet hem- och konsumentkunskap. Du ingår i ett arbetslag och kommer att ha mentorsansvar tillsammans med en annan kollega som innebär att...
  Läs mer
 • 2017-06-01

  Projektledare Park/Landskap


  Som projektledare inriktad mot park och landskap kommer du ansvara för planering och genomförande av investerings- och exploateringsprojekt kopplat till kommunens torg, parker och naturområden,...
  Läs mer
 • 2017-06-01

  Projektledare Mark och anläggning


  Som projektledare arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och överlämnande. Du ansvarar för att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom beslutade tids- och...
  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner