• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2016-06-23

  Förskollärare till förskoleklass på Örnässkolan


  Som förskollärare i förskoleklass är du mentor med huvudansvar för förskoleklassen. Du kommer att arbeta i ett arbetslag som består av andra förskollärare som tillsammans ansvarar för att planera,...
  Läs mer
 • 2016-06-23

  Förskollärare till Svartöstadens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Arbetet innefattar även pedagogisk dokumentering, där du...
  Läs mer
 • 2016-06-23

  Elevassistent på Örnässkolan


  Tjänsten som elevassistent innebär att arbeta som stöd i undervisningen och på raster mot enskilda elever i lågstadiet. Du jobbar för att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet,...
  Läs mer
 • 2016-06-23

  Lärare till mellanstadiet på Örnässkolan


  Du kommer att undervisa och arbeta med elever i årskurs 4-6. Fokus i tjänsten är på svenska, engelska och SO men även andra ämnen kan bli aktuella utifrån din behörighet. I tjänsten ingår även...
  Läs mer
 • 2016-06-23

  Leg sjuksköterskor


  Socialförvaltningen söker legitimerade sjuksköterskor.

  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, omsorg, psykiatri och vård- och omsorgsboende. Vi söker även dig som vill arbeta...

  Läs mer
 • 2016-06-23

  Utredningsassistent till Försörjningssektionen


  Verksamhetsområde Individ och familj söker en utredningsassistent till Försörjningssektionen. Försörjningssektionen arbetar företrädesvis med människor som har ekonomiska svårigheter. Vår målsättning...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Lärare i årskurs 4-6 till Persöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4 – 6 i både åldersblandande grupper och i åldershomogena klasser. Tjänsten innebär att du kommer att ha mentorsansvar med utvecklingssamtal och kontakt med...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Specialpedagog till Kyrkbyskolan


  Som specialpedagog arbetar du med att tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du är ett stöd i att kartlägga hinder i lärmiljön och utforma generella...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Lärare i åk 1-3 till Kyrkbyskolan


  Du kommer undervisa elever i årskurs 1-2 i svenska, SO och engelska. Förutom att undervisa kommer du vara mentor som innebär att hålla i utvecklingssamtal, ha kontakt med föräldrar/vårdnadshavare samt...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Lärare i matematik och annat ämne till Montessori


  Som lärare på Montessori Luleå 7-9 kommer du bland annat att undervisa i matematik. Du kommer att fungera som specialpedagogisk resurs i miljöer där vi har elever i behov av särskilt stöd. Det innebär...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Fritidspedagog/Lärare fritidshem till Montessori Luleå


  Du ska tillsammans med lärare och fritidspedagoger arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar...
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Familjerådgivare


  Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning där du främst arbetar med parrelationer. Du möter vuxna människor med problem, konflikter och svårigheter i sin samlevnad där...
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Mark- och exploateringsingenjör


  Tjänsten innebär att du jobbar med alla sorters mark- och exploateringsfrågor av juridisk, teknisk och ekonomisk art.

  I arbetet ingår köp- och försäljning av fast egendom för både kommunens eget...

  Läs mer
 • 2016-06-21

  Elevassistent till Avansskolan


  Tjänsten som elevassistent innebär att arbeta som stöd i undervisningen på mellanstadiet men även arbeta mot enskilda elever. Undervisningen sker inom ramen för elevens klass. Som elevassistent har du...
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Fritidspedagog/Lärare fritidshem till Ängsskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Ängskolan innebär att arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastaktiviteter ingår i uppdraget. Tjänsten innebär ansvar för att...
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Barnskötare till Spira förskola


  Som barnskötare ska du tillsammans med arbetslaget samarbeta för att utveckla en god miljö för utveckling, lek och lärande.

  Som anställd i Spira har du kunskap att analysera och dokumentera barns...

  Läs mer
 • 2016-06-21

  Skolmåltidsbiträde till Björkskataskolans skolrestaurang


  Att medverka och biträda Kock med samordningsansvar i berednings och tillagningsarbete. I övrigt ingår alla samtliga förekommande arbetsuppgifter i storkök. Vi tillämpar arbetsrotation....
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Lärare idrott/matematik till Östra skolan och Residensskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 4-8, Idrott ca 70%. Matematik övrig tid i åk 5 och 6.
  Mentorskap ingår i åk 5-6. Du kommer att ingå i ett arbetslag i åk 4-6.

  Läs mer
 • 2016-06-21

  Elevassistent till Stadsöskolan


  Tjänsten som elevassistent på Stadsöskolan innebär bland annat att arbeta med en elev med funktionshinder under skoltid och att finnas med som resurs i klassen. Rastaktiviteter ingår i uppdraget. Som...
  Läs mer
 • 2016-06-18

  Socialsekreterare


  Mottagningssektionen svarar för en god samverkan och service till sektioner internt och sammarbetspartners externt. Mottagningssektionen ger kvalificerad information, råd och stöd både till enskilda...
  Läs mer
 • 2016-06-17

  Speciallärare med försteläraruppdrag till Hertsöskolan


  Som speciallärare så arbetar du med att tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du är ett stöd i att kartlägga hinder i lärmiljön och utforma generella...
  Läs mer
 • 2016-06-15

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem Furuparkskolan


  Tjänsten innebär att arbeta som fritidspedagog/lärare i fritidshem 75% på fritidshem samt i nära samarbete i förskoleklass under skoldagen. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av...
  Läs mer
 • 2016-06-15

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem Furuparkskolan


  Tjänsten innebär att arbeta som fritidspedagog/Lärare i fritidshem på fritidshem samt delta i den pedagogiska verksamheten under skoldagen. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av...
  Läs mer
 • 2016-06-15

  Lärare Ma/No till Mandaskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i Matematik, No samt engelska enligt läroplan. Delat mentorskap i åk 4 ingår i tjänsten. På Mandaskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och...
  Läs mer
 • 2016-06-15

  Fritidspedagog till Hedskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Hedskolan innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Du kommer att ha ansvar för att bedriva fritidshemsverksamhet vilket...
  Läs mer
 • 2016-06-15

  Lärare 4-6 Hedskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 enligt läroplan. På Hedskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla våra elever. Alla våra elever ska...
  Läs mer
 • 2016-06-15

  Speciallärare till Bergskolan


  Vi är en skola som växer med fler elever och personal och vi behöver fler medarbetare!

  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 på Bergskolan. Mentorskap ingår i tjänsten.

  Vi söker en...

  Läs mer
 • 2016-06-15

  Förstelärare i SO och formativ bedömning 100% Kråkbergsskolan


  Som förstelärare i SO och formativ bedömning ska du i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska du bidra till kollegial samverkan för att utveckla och...
  Läs mer
 • 2016-06-14

  Ekonomichef Barn- och utbildningsförvaltningen


  Som chef för ekonomienheten på barn- och utbildningsförvaltningen kommer du att arbeta med strategisk ekonomistyrning inklusive budget, resursfördelning, uppföljning och bokslut samt ansvara för...
  Läs mer
 • 2016-06-08

  Lärare i bild till Björkskataskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i Bild. I tjänsten ingår mentorskap och arbete i arbetslag.
  Läs mer
 • 2016-05-17

  Landskapsarkitekt


  I rollen som landskapsarkitekt tillvaratar och utvecklar du sammanhangen i staden och landskapet samt gestaltningen av allmänna platser utifrån estetik, funktion, ekonomi, hållbarhet och upplevelser....
  Läs mer
 • 2016-04-01

  Intresseanmälan korttidsvikarie förskola och skola


  Under sommarmånaderna minskar behovet av korttidsvikarier och ett mindre uppehåll i rekryteringsarbetet sker. Trots detta ser vi gärna att ni skickar in er ansökan redan nu eftersom behovet förväntas...
  Läs mer
 • 2016-01-03

  Semestervikariat Vård och Omsorg 2016


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med brukare som har behov av stöd och omvårdnad dygnet runt. På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella...

  Läs mer

Löneadministratör vid Luleå Lokaltrafik AB

Är du en rutinerad löneadministratör? Trivs du i en organisation där du får möjlighet att fylla en central roll?

Nu söker vi en Löneadministratör till Luleå Lokaltrafik.länk till annan webbplats

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner

Sveriges viktigaste jobb finns här!