• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2016-10-20

  Förskollärare till Bälinge förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2016-10-20

  Skolhandläggare, Montessori Luleå


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar resursinriktat och flexibelt i nära dialog med all personal på skolan, framförallt med rektor. Variationen i arbetsuppgifterna är mycket stor och du måste vara...

  Läs mer
 • 2016-10-20

  Elevassistent, Stadsöskolan


  Tjänsten som elevassistent innebär att du kommer att arbeta som stöd i undervisningen, på raster under hela skoldagen för två elever i samma klass på mellanstadiet. Du och ditt arbete är väldigt...
  Läs mer
 • 2016-10-19

  Fritidskonsulent


  Vi söker dig som har ett genuint intresse för fritidssektorn och är väl bekant med föreningslivets förutsättningar. Som fritidskonsulent har du många och varierande arbetsuppgifter för att stötta och...
  Läs mer
 • 2016-10-18

  Familjehemssekreterare


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2016-10-18

  Skolkurator


  Skolkurators övergripande uppdrag innebär att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elevernas lärmiljö och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att tillföra social- och...
  Läs mer
 • 2016-10-18

  Korttidsvikarie inom förskola, skola och kök


  Förskolan
  Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som...

  Läs mer
 • 2016-10-17

  Lärare till Ersnässkolan


  På Ersnässkolan kommer du huvudsakligen att undervisa i engelska, svenska och matematik i årskurserna 1-3 samt ha ett mentorskap i dessa årskurser tillsammans med annan lärare. Undervisning kan komma...
  Läs mer
 • 2016-10-17

  Kommunikatör


  Som kommunikatör är du med och utvecklar fritidsförvaltningens kommunikation. Du ska vara ett praktiskt stöd i kommunikationsarbetet med ansvar för förvaltningens sammanhållna kommunikationsplan. I...
  Läs mer
 • 2016-10-14

  Stödassistent Per Hindersa gruppbostad


  Per Hindersa är en gruppbostad för äldre personer inom LSS. Som stödassistent arbetar du med personer med varierande funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningsätt. Arbetet innebär att...
  Läs mer
 • 2016-10-13

  Kurator


  Skolkurators övergripande uppdrag innebär att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elevernas lärmiljö och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att tillföra social- och...
  Läs mer
 • 2016-10-13

  Lärare i idrott, 50%, till Tunaskolan


  Som lärare i idrott på Tunaskolan kommer du att undervisa elever i årskurs 4-9, viss undervisning kommer också att ske mot särskolan som finns på Tunaskolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca...
  Läs mer
 • 2016-10-12

  Lärare i Svenska till Hemängsskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6, i svenska. Du arbetar i arbetslag och tillsammans med speciallärare.

  Den kollegiala samverkan är stor vid skolan. Samverkan sker främst med övriga...

  Läs mer
 • 2016-10-12

  Elevassistent till särskolan


  Vi arbetar i team som består, förutom av undervisande lärare, även förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Eleverna på särskolan är fördelade i flera olika grupper under...
  Läs mer
 • 2016-10-11

  Familjebehandlare till Öppenvården Barn och unga Familjestödsektionen


  Inom Familjestödsektionen sker ett omfattande utvecklingsarbete. Vi skapar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras föräldrar. Målet är att utveckla en...
  Läs mer
 • 2016-10-11

  Lärare i ma/eng till Klöverträskskolan


  Vi söker nu en lärare till skolan i Klöverträsk. Du kommer huvudsakligen att undervisa i årskurs 1-3 men är du behörig att undervisa för högre årskurser kommer du få möjligheten att göra det.

  Vi är...

  Läs mer
 • 2016-10-10

  Lärare till åk.1, Furuparkskolan (2 tjänster)


  Du kommer att jobba som lärare och undervisa elever i åk 1 samt ha klassläraransvar. Du jobbar i nära samarbete med fritidspedagog och övriga arbetslaget. Du är ansvarig för kontakten med...
  Läs mer
 • 2016-10-10

  Nämndsekreterare


  Som nämndsekreterare bistår du med din kunskap om relevant lagstiftning för att säkerställa att beslut, riktlinjer, regler och lagar följs. Tjänsten innebär att du har en aktiv och viktig roll i att...
  Läs mer
 • 2016-10-10

  Skolsköterska till Elevhälsan


  Som skolsköterska ingår du i det lokala Elevhälsoteamet och är organiserad under den Centrala Elevhälsan. Det lokala elevhälsoteamet är kärnan i elevhälsoarbetet och leds av rektor.

  I...

  Läs mer
 • 2016-10-08

  Socialsekreterare Försörjningssektionen


  Försörjningssektionen arbetar företrädesvis med människor som har ekonomiska svårigheter. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för...
  Läs mer
 • 2016-10-08

  Socialsekreterare Mottagningssektionen


  Mottagningssektionen svarar för en god samverkan och service till sektioner internt och sammarbetspartners externt. Mottagningssektionen ger kvalificerad information, råd och stöd både till enskilda...
  Läs mer
 • 2016-10-07

  Legitimerade sjuksköterskor


  Socialförvaltningen söker legitimerade sjuksköterskor.

  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, exempelvis hembesök,...

  Läs mer
 • 2016-10-07

  Sjuksköterskor/ Distriktssköterskor till hemsjukvården


  Socialförvaltningen söker distriktsköterskor till hemsjukvården.

  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, exempelvis hembesök,...

  Läs mer
 • 2016-10-06

  Ljud- och ljus tekniker till Kulturskolan, 50%


  Som tekniker hos oss har du hand om ljud och ljussättning samt bildprojektioner till våra föreställningar. Vi gör konserter och föreställningar i våra egna lokaler, ute på skolor och ex. i Kulturens...
  Läs mer
 • 2016-10-06

  Mottagningshandläggare till Flyktingmottagningen


  Mottagningshandläggare jobbar stora delar av dagen utanför kontoret och har till uppgift att ta emot nyanlända och tillsammans med enhetschef och flyktingsekreterare planera för de praktiska delarna...
  Läs mer
 • 2016-10-04

  Skolkurator


  Skolkurators övergripande uppdrag innebär att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elevernas lärmiljö och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att tillföra social- och...
  Läs mer
 • 2016-09-29

  Kurator


  Skolkurators övergripande uppdrag innebär att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elevernas lärmiljö och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att tillföra social- och...
  Läs mer
 • 2016-09-21

  Lärare i Ma/No, åk 4-6, Hedskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 enligt läroplan. På Hedskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla våra elever. Alla våra elever ska...
  Läs mer
 • 2016-09-21

  Lärare i Sv/So, åk. 4-6, Hedskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 enligt läroplan. På Hedskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla våra elever. Alla våra elever ska...
  Läs mer
 • 2016-08-25

  Intresseanmälan kortidsvikarier för ensamkommande barn och ungdomar.


  Arbetsmarknadsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan vikariera. Du får som vikarie möjlighet till värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet till att träffa många olika...
  Läs mer
 • 2016-08-08

  Intresseanmälan korttidsvikarie vård, stöd och omsorg


  Socialförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga vikariat vid ordinarie personals frånvaro.

  Som korttidsvikarie arbetar du på flera olika arbetsplatser exempelvis...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner