• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2016-09-23

  Förskollärare till Kallkällans förskola (pooltjänst)


  Tjänsten är under läsåret 2016-2017 utformad som en pooltjänst med grundplacering på Kallkällans förskola, men kan även komma att innebära arbete på närliggande förskolor inom området...
  Läs mer
 • 2016-09-23

  Förskollärare till Kallkällans förskola


  Som förskollärare arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. I tjänsten ingår det att arbeta med...
  Läs mer
 • 2016-09-23

  Förskollärare till Stenåsens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av vår förskola. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument och vara nyfiken på barns lärande. Att se barnen som...
  Läs mer
 • 2016-09-23

  Kvalitetsstrateg med fokus på jämställdhet


  I rollen som kvalitetsstrateg med fokus på jämställdhet kommer du att på strategisk nivå arbeta för att kvaliteten inom Luleå kommuns alla verksamheter ska utvecklas och förbättras med hjälp av ett...
  Läs mer
 • 2016-09-22

  Modersmålslärare/Studiehandledare


  Som modersmålslärare kommer du att ansvara för barn och elevers lärande i språk och realia i respektive språk, inom kommunens grundskolor för barn i år F-9 och gymnasieskola samt modersmålsträning i...
  Läs mer
 • 2016-09-21

  Lärare i Ma/No, åk 1-6, Hedskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-6 enligt läroplan. På Hedskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla våra elever. Alla våra elever ska...
  Läs mer
 • 2016-09-21

  Lärare i Sv/So, åk. 1-6, Hedskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-6 enligt läroplan. På Hedskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla våra elever. Alla våra elever ska...
  Läs mer
 • 2016-09-20

  Kock/Arbetsledare sökes till Avanskolans skolrestaurang.


  Kock/arbetsledare med alla förekommande arbetsuppgifter inom storhushåll/restaurang. Du leder och fördelar arbetet i skolrestaurangen. Avanskolan är ett av Luleå kommuns tillagningskök, där produceras...
  Läs mer
 • 2016-09-20

  HR-handläggare/bemanning till Barn- och utbildningsförvaltningen


  Löne- och bemanningsenheten är en del av förvaltningens stab som ansvarar för vikariesamordning till kommunens alla förskolor och skolor.
  Du och dina kollegor förmedlar vikarier till våra...

  Läs mer
 • 2016-09-19

  Anläggningsarbetare vatten och avlopp


  Du ansvarar som en av tjugo anläggningsarbetare för löpande drift och underhållsinsatser samt förekommande ombyggnads- och nyanläggningarbeten.

  Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

  Läs mer
 • 2016-09-19

  Kulturutvecklare


  -Uppsökande verksamhet inom civila samhället
  -Beredning av ärenden för kulturnämnden avseende kulturfrågor inom alla kulturyttringar
  -Digitalt arbete inom ärende- och bidragshantering
  -Ekonomisk...

  Läs mer
 • 2016-09-16

  Biträdande enhetschef till mottagningsboende


  Biträdande enhetschefen arbetar på uppdrag av enhetschef med handledning och pedagogiskt stöd till personalgrupper. I uppdraget ingår att vidmakthålla och följa de arbetsmetoder som finns i...
  Läs mer
 • 2016-09-16

  Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen


  Dina arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledare blir spännande och varierande inom lärcentrum och vuxenutbildningens olika skolformer. Du ska ge service till medborgare och studerande i frågor som...
  Läs mer
 • 2016-09-15

  Lärare i Svenska/Engelska till Kråkbergsskolan


  Som lärare i Svenska och Engelska kommer du att arbeta heltid på Kråkbergsskolan under läsåret 16/17.

  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, genomförande och bedömning av arbetet inom...

  Läs mer
 • 2016-09-15

  Skolhandläggare till Luleå gymnasieskola


  Skolhandläggare är en befattning inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdraget är att vara ett kvalificerat administrativt stöd till gymnasiechef och Luleå Gymnasieskolas ledningsgrupp. Du kommer...
  Läs mer
 • 2016-09-15

  Socialsekreterare


  Vi arbetar med bedömningar, utredningar, stöd och uppföljning av insatser till ensamkommande barn och ungdomar. Målet med vårt arbete är att ge rätt insatser under asylprocessen och vid permanent...
  Läs mer
 • 2016-09-14

  Socialsekreterare


  Socialt utredningsarbete med inriktning personer med missbruksproblem och utredningsarbete med inriktning på bistånd för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
  Läs mer
 • 2016-09-14

  Administratör till Mottagningssektionen


  Socialförvaltningen söker administratör till Mottagningssektionen. Administratören ska främst avlasta socialsekreterarna vid Individ- och familjeomsorgen med administrativa arbetsuppgifter.

  Som...

  Läs mer
 • 2016-09-13

  Enhetschef - Personlig assistans Råneå


  Verksamhetsområde Stöd och omsorg söker enhetschef till Stöd omsorg, personlig assistans i Råneå. Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)....
  Läs mer
 • 2016-09-12

  Inköpscontroller


  Som inköpscontroller arbetar du proaktivt och har ett ständigt fokus på förbättringsarbete. Du utför inköpsanalyser och driver utvecklingen av uppföljningen av kommunens inköp. Det blir också ditt...
  Läs mer
 • 2016-09-09

  Gymnasielärare i svenska som andraspråk


  Du ska arbeta i Luleå gymnasieskola, på programmet IM – Språkintroduktion, med undervisning och kartläggning i svenska som andraspråk.

  Utifrån den kompetens du har kan även kartläggning och...

  Läs mer
 • 2016-09-02

  Korttidsvikarie inom förskola, skola och kök


  Förskolan
  Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som...

  Läs mer
 • 2016-09-01

  Lärare i matematik och fysik till Luleå gymnasieskola


  Du ska arbeta på Luleå gymnasieskola, Kv. Kungsfågeln. Du ska undervisa i matematik- och fysik i vår lär studio och vid våra nationella gymnasieprogram. Förutom undervisning och mentorsuppdrag...
  Läs mer
 • 2016-08-31

  Kommunikatör


  - Övergripande ansvara för den strategiska utvecklingen av förvaltningens kommunikation
  - Samordna information på interna och externa webbsidorna och digitala kanalerna
  - Publicera information på...

  Läs mer
 • 2016-08-25

  Intresseanmälan kortidsvikarier för ensamkommande barn och ungdomar.


  Arbetsmarknadsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan vikariera. Du får som vikarie möjlighet till värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet till att träffa många olika...
  Läs mer
 • 2016-08-08

  Intresseanmälan korttidsvikarie vård, stöd och omsorg


  Socialförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga vikariat vid ordinarie personals frånvaro.

  Som korttidsvikarie arbetar du på flera olika arbetsplatser exempelvis...

  Läs mer
 • 2016-06-14

  Ekonomichef Barn- och utbildningsförvaltningen


  Som chef för ekonomienheten på barn- och utbildningsförvaltningen kommer du att arbeta med strategisk ekonomistyrning inklusive budget, resursfördelning, uppföljning och bokslut samt ansvara för...
  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner