• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Grundskola

Alla barn i Luleå ska få med sig de kunskaper och färdigheter som behövs i en föränderlig värld. Det är lika viktigt för varje enskild individ som för hela Luleå. Det är vi som kan skapa och vidareförädla de resurser som vi kan leva av i Luleå idag och i framtiden. Vi som arbetar i och med skolan vill åstadkomma mycket, tillsammans med ditt barn och dig som förälder.

Varje barn i Sverige mellan sju och sexton år har rätt att gå i skola. Alla barn har förutom det skolplikt, de måste gå i skolan. Den obligatoriska skolan består av grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan. 

Förskoleklass

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja i förskoleklass. Verksamheten är avgiftsfri och omfattar upp till 20 timmar per vecka.
Ansök till förskoleklasslänk till annan webbplats  

Grundskola

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Luleås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Grundsärskolan

Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna 7-16 år.