Projektledarna Marja-Leena Tallus Johansson och Jenny Engström framför ett av de inventerade husen i Råne älvdal

Inventering av ödehus i Råne och Vitå älvdalar – Växa tillsammans

På landsbygden i Luleå kommun finns hus som ingen bor i, samtidigt som många är nyfikna på ett liv på landet. Ödehusprojektet Växa tillsammans vill möjliggöra ett liv på landet för fler – för landsbygder fulla av liv och glädje.

Råne och Vitå älvdalar sträcker sig från de norra delarna av Luleå kommun och in i Bodens kommun. I dag är det många hus som står tomma, samtidigt som många vill bosätta sig i byarna runt älvdalarna. Därför har Luleå kommun, Bodens kommun och RÅEK (Råne älvdalsrådet i Gunnarsbyns församling ekonomiska förening) startat det kommunöverskridande projektet Växa tillsammans, med målet att fler hus ska komma till användning. Projektet avslutades februari 2024.

För dig som äger ett hus i Råne eller Vitå älvdal

Under våren 2021 genomförde Boden och Luleå kommun en inventering av obebodda fastigheter i Råne och Vitå älvdalar. Inventeringen visade att det finns omkring 550 obeboddda hus.

I mars 2023 skickade vi ut ett brev till de som ägde en fastighet där ingen var folkbokförd. Har du fått brevet och inte är intresserad av att sälja eller hyra ut ditt hus kan du bortse från informationen.

Äger du ett hus som du inte längre har möjlighet att ge kärlek och omtanke till så kanske det kan bli någon annans framtidsdröm? Vi är medvetna om att det kan finnas en mängd orsaker till att en fastighet anses vara obebodd, kanske rör det sig om ett fritidshus som ni spenderar mycket tid i eller så är det något som hindrar processen så som samägarskap, känslomässiga band eller att det helt enkelt känns för krångligt.

Men om du vill sälja eller hyra ut ditt hus bidrar du till att fler kan flytta in eller stanna kvar i sin hembygd. Vilket i sin tur leder till fler barn till förskola och skola, att service så som mack och butik kan finnas kvar och att nya företag startar på orten.

Kontakta oss

Vår uppgift är inte att agera mäklare, men vi förmedlar gärna kontakter och finns som stöd. Välkommen att kontakta oss på:

Josefine Wilzon, Luleå kommun
josefine.wihlzon@lulea.se
Telefonnummer (växel): 0920-45 30 00

Jenny Engström, projektledare Bodens kommun
jenny@raek.nu
Telefonnummer: 0924-213 59

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter i samband med inventeringen av obebodda hus.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål
I projektet Växa tillsammans sker en behandling av personuppgifter i samband med:

  • inventeringen av tomma/obebodda fastigheter, samt vid
  • informationsutskick till berörda fastighetsägare.

Följande kategorier av personuppgifter behandlas
Namn, bostadsadress och fastighetsbeteckning.

Personuppgifterna har vi fått ifrån
Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bodens kommun. Uppgifterna baseras på information som hämtats från Skatteverket och Lantmäteriet.

Vem delar vi information med
Till dig som fastighetsägare genom utskicket vi gjort. Uppgifter kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen (efter sekretessprövning). Överföring av uppgifter till tredjeland förekommer inte.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Projektet beräknas pågå till 2024-02-29. Personuppgifter gallras senast 6 månader efter projekttidens slut. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för arkivändamål.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen
Kommunstyrelsen i Luleå kommun och Kommunstyrelsen i Bodens kommun.

Rättslig grund
Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Du har rätt att:

  • begära en förteckning över de personuppgifter vi behandlar
  • begära rättelse av dina personuppgifter
  • begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter
  • begära radering av dina personuppgifter
  • invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur du utövar dina rättigheter och om vår behandling av personuppgifter.

Du har även rätt att lämna klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Här hittar du kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kan du kontakta:

Projektledare Luleå kommun:
Marja-Leena Tallus Johansson
E-post: marja-leena.tallus.johansson@lulea.se
Telefonnummer (växel): 0920-45 30 00

Projektledare Bodens kommun:
Jenny Engström
E-post: jenny@raek.nu
Telefonnummer: 0924-213 59

Dataskyddsombud i Luleå kommun
E-post: dataskyddsombud@lulea.se
Telefonnummer (växel): 0920–45 30 00

Dataskyddsombud i Bodens kommun: Ulf Johansson
E-post: ulf.johansson@boden.se
Telefonnummer: 0921–62196

Växa tillsammans är inspirerat av det framgångsrika konceptet Hej hemby i Tornedalen som belönades med utmärkelsen Placebrander of the year 2022. Projektet drivs av Luleå kommun, Bodens kommun och RÅEK (Råne älvdalsrådet i Gunnarsbyns församling ekonomiska förening) i samverkan.

Projektet startade med en förstudie våren 2021. Hösten 2021 skickades en ansökan in till Spira Mare om ytterligare medel för att fortsätta projektet och aktivera husen. Nu har Jordbruksverket godkänt ansökan och projekets andra del har startat, Växa tillsammans II.

Växa tillsammans II pågår under 16 månader med start i november 2022. Målet är att fastigheter ska ha lagts ut till försäljning, uthyrning eller börjat renoveras innan projekttidens slut.

Syftet med projektet är att öka inflyttningen i kommunerna och bidra till en levande landsbygd. Det finns ett stort bostadsbehov utanför tätorten i både Boden och Luleå kommun och bristen förväntas bara öka i och med inflyttningen kopplad till den pågående gröna samhällsomställningen. Det problemet ska detta projekt bidra till att lösa.

Till projektet hör också workshops, kommunikation och utveckling av en digital portal som ska integreras i kommunernas befintliga inflyttningsservice.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Leader

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024