Gymnasiekurser

Kurser på gymnasienivå kan läsas platsförlagt eller på distans, med lärare på Vuxenutbildningen eller med externa utbildningsanordnare beroende på kurs.

Här finns en lista med alla gymnasiekurser, vilka kurser som är sökbara ser du i webbansökan.

Sökbara gymnasiekurser

Kurser på gymnasienivå

Administration - specialisering

Administration 1

Administration 2

Administration av nätverks- och serverutrustning

Affärsjuridik

Affärsutveckling och ledarskap

Aktiviteter och upplevelser

Aktivitetsledarskap

Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 2

Arkitektur - hus

Arkitektur - rum

Barns lärande och växande

Besöksnäringen

Bild

Bild och form 1a1

Bild och form 1a2

Bild och form 1b

Biologi 1

Biologi 2

Branschkunskap inom handel och administration

Cad 1

Dator- och nätverksteknik

Datorsamordning och support

Datorteknik 1a

Datorteknik 1b

Digital kommunikationsteknik

Digitalt skapande 1

Drift och underhåll av fritidsanläggningar

Engelska 5

Engelska 6

Engelska 7

Entreprenörskap

Entreprenörskap och företagande

Ergonomi

Etik och människans livsvillkor

Etnicitet och kulturmöten

Evenemang

Filosofi 1

Filosofi 2

Form

Friskvård och hälsa

Frukost och bufféservering

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Fysik 1a

Fysik 1b2

Fysik 2

Företagsekonomi 1

Företagsekonomi 2

Geografi 1

Geografi 2

Gerontologi och geriatrik

Grafisk illustration

Grafisk kommunikation 1

Grafisk kommunikation 2

Grundläggande vård och omsorg

Gränssnittsdesign

Guide och reseledare

Hemsjukvård

Historia 1a1

Historia 1a2

Historia 1b

Historia 2a

Historia 2b - kultur

Historia 3

Hotelladministration

Hållbar turism

Hållbart samhällsbyggande

Hälsopedagogik

Information och kommunikation 1

Information och kommunikation 2

Inköp 1

Inköp 2

Internationell ekonomi

Internationella relationer

Journalistik, reklam och information 1

Journalistik, reklam och information 2

Kemi 1

Kemi 2

Kinesiska 1

Kommunikation

Komplementärmedicin

Konferens 1

Konferens 2

Konferens 3

Konferens och evenemang

Konstarterna och samhället

Konstruktion 1

Kost och hälsa

Kost, måltid och munhälsa

Kultur- och idéhistoria

Körkortsteori, B-körkort, gymnasienivå

Latin - språk och kultur 1

Latin - språk och kultur 2

Latin - språk och kultur 3

Ledarskap och organisation

Litteratur

Logi

Logistik 1

Logistik 2

Lärande och utveckling

Marknadsföring

Marknadsföring och försäljning

Matematik - specialisering

Matematik 1b

Matematik 1c

Matematik 2b

Matematik 2c

Matematik 3b

Matematik 3c

Matematik 4

Matematik 5

Medieproduktion 1

Medieproduktion 2

Medier, samhälle och kommunikation 1

Medier, samhälle och kommunikation 2

Mental träning

Miljö- och energikunskap

Moderna språk 1, franska

Moderna språk 1, italienska

Moderna språk 1, spanska

Moderna språk 1, tyska

Moderna språk 2, franska

Moderna språk 2, italienska

Moderna språk 2, spanska

Moderna språk 2, tyska

Moderna språk 3, franska

Moderna språk 3, italienska

Moderna språk 3, spanska

Moderna språk 3, tyska

Moderna språk 4, franska

Moderna språk 4, spanska

Moderna språk 4, tyska

Moderna språk 5, franska

Moderna språk 5, spanska

Moderna språk 5, tyska

Moderna språk 6, franska

Moderna språk 6, spanska

Moderna språk 6, tyska

Moderna språk 7, franska

Moderna språk 7, spanska

Moderna språk 7, tyska

Människans språk 1

Människans språk 2

Människors miljöer

Naturkunskap 1a1

Naturkunskap 1a2

Naturkunskap 1b

Naturkunskap 2

Nätverksadministration

Nätverkssäkerhet

Nätverksteknik

Nätverksteknologier

Omvårdnad 1

Palliativ vård

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt ledarskap

Personaladministration

Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 2

Personlig försäljning 3

Politik och hållbar utveckling

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 2

Privatjuridik

Programmering 1

Programmering 2

Psykiatri 1

Psykologi 1

Psykologi 2a

Psykologi 2b

Reception 1

Reception 2

Reception 3

Receptions- och konferensservice

Redovisning 1

Redovisning 2

Religionskunskap - specialisering

Religionskunskap 1

Religionskunskap 2

Reseproduktion och försäljning

Resmål och resvägar

Retorik

Rums- och konferensbokning

Rätten och samhället

Rättspsykiatri

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1a2

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Samtida kulturuttryck

Service och bemötande 1

Servicekunskap

Skapande verksamhet

Skrivande

Social omsorg 1

Social omsorg 2

Socialpedagogik

Socialt arbete 1

Socialt arbete 2

Sociologi

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 2

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 3

Svenskt teckenspråk för hörande 1

Teknik 1

Textkommunikation

Transport och spedition

Turistbyråservice

Ungdomskulturer

Våningsservice 1

Våningsservice 2

Vård och omsorg specialisering

Vårdpedagogik och handledning

Webbutveckling 1

Webbutveckling 2

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023