Rutiner för filmning av muntliga elevpresentationer

  • Informera eleverna om syftet med filmning av muntliga presentationer.
  • Eleverna fyller i samtyckesblanketten. 
  • Endast elever som godkänner filmning får filmas. Elever med skyddad identitet får inte filmas även om de lämnat samtycke.
  • Efter filmningen lagras filmen i One Drive. Läraren får inte lagra filmen på USB, datorns hårddisk, V:, T: eller sin egen H:
  • Om läraren vill dela filmen med eleven så används One Drive från Microsoft. Obs! Dela inte filmen via e-post.
  • Senast en vecka efter kursens slutdatum ska filmen raderas från One Drive. Obs! Kom ihåg att även tömma eventuell ”papperskorg”. Läraren ansvarar för detta. Raderingsdatum ska noteras på samtyckesblanketten. Blanketten sparas av läraren.
  • Eleven notifieras via e-mail om att filmen raderats

Sidan uppdaterades den 4 februari 2022