Praktiska frågor

Svar på vanliga gymnasiefrågor sorterat efter en A-Ö-lista.

Ansöka till gymnasiet

Söka till gymnasiet

Beställa betyg

Tjänst för att beställa kopia av ditt betygsdokumentlänk till annan webbplats

Caféer

Lärkans elevcafé
Öppettider:
Måndag-torsdag: 09.00-11.20, 12.30-14.30
Fredag: 09.00-12:00

Hackspettens elevcafé
Öppettider:
Måndag: 08.00-11.00, 12.00-13.00
Tisdag-torsdag: 08.00-11.00, 12.00-14.15
Fredag: 08.00-11.00

Diskriminering

I Luleå Gymnasieskola har vi en policy för hälsobefrämjande psykosocial arbetsmiljö & handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande särbehandling
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Frånvaro

Meddelas i lärplattformen. För ungdomar under 18 år registrerar du som vårdnadshavare. Myndig elev registrerar själv.
Rutiner för frånvaro

Försäkring

Eleverna i Luleå gymnasieskola är försäkrade.
Försäkringar

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med medarbetare i Gymnasiet hänvisar vi dig till vårt kundcenter på telefon 0920-45 30 00. Kundcentret är öppet helgfria vardagar 08,00-17,00

Kränkning

I Luleå Gymnasieskola har vi en policy för hälsobefrämjande psykosocial arbetsmiljö & handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande särbehandling
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Matsedel

Matsedel

Mobbning

I Luleå Gymnasieskola har vi en policy för hälsobefrämjande psykosocial arbetsmiljö & handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande särbehandling
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Parkering

Luleå gymnasieskola erbjuder inga parkeringsplatser för elever eller besökande utan du är hänvisad till kommunens parkeringsplatser som finns lite var stans i centrumområdet.

Prövning

Följande riktlinjer gäller för prövning.
Riktlinjer för prövning

Rökning

Rökning är ej tillåten inom skolområden kring kvarteren i Luleå Gymnasieby och vi har en Handlingsplan för en rökfri gymnasieby

Studieekonomi och inackordering

Läs mer om detta på Fyrkantens gymnasiesamverkans webbplatslänk till annan webbplats