Elevråd

I Luleå gymnasieskola arbetar vi för att du som elev ska vara delaktig i din utbildning och ha inflytande över din vardag i skolan.

I varje program eller kvarter har vi elevråd med representanter som diskuterar allt som kan kännas viktigt för att din utbildning ska vara av högsta kvalitet och för att alla ska trivas i skolan.

Representanter från program och kvarter samlas regelbundet i ett byaråd. Byarådet diskuterar frågor som gäller hela Luleå gymnasieskola.

Sidan uppdaterades den 13 december 2022