Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet för dig som tycker om att arbeta med teknik i projektform inom områden som är i ständig utveckling. Det här läsåret 21/22 har vi en ny inriktning som heter Design och produktutveckling.

Vad får du göra på utbildningen?

Du får prova på att planera, genomföra och utvärdera projekt i samverkan med myndigheter och näringsliv. Du läser gymnasiegemensamma ämnen samt teknikprogrammets kurser vilka tillsammans ger dig breda tekniska baskunskaper att bygga vidare på.

Efter dina gymnasiestudier

Du kan läsa vidare till högskole- eller civilingenjör eller annat som du är intresserad av inom teknikområdet. Du kan även läsa till gymnasieingenjör under ett fjärde år (TE4) Länk till annan webbplats.. I Luleå erbjuder vi inriktningen samhällsbyggande, byggproduktionsledare Samhällsplanering och satellitbaserade informationssystem hör till det som du, med din utbildning, kan arbeta med i framtiden.

Du som gått teknikprogrammet kan söka ditt framtida yrke inom alla områden som har med teknik och människa att göra.

Inriktningar

Informations- och medieteknik

Är du intresserad av utveckling inom webben, spelprogrammering eller applikationer för mobiltelefoner? Då är denna inriktning något för dig.

Inom många utbildningar på universitet, högskolor och även inom arbetslivet förutsätts kunskaper i webbutveckling, medieteknik, programmering och entreprenörskap. Kunskaper som du får inom Informations- och medieteknik kommer att underlätta dina framtida studier samt i arbetslivet. Vi kommer att samarbeta med Luleå Tekniska Universitet och lokala IT-företag.

Hos oss finns kurser med spännande innehåll. Du lär dig utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt.

Nyinstiftat stipendium på inriktningen informations och medieteknik - The isMobile Challenge Länk till annan webbplats.

Produktionsteknik

Du får kunskaper hur produktionen går till i ett modernt företag. Det gäller att känna till teknisk utrustning, ofta datorstyrd och hur man lägger upp produktionslinjer. Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du lär dig hur mekanik, elektroteknik och styr- och reglerteknik samverkar.

Samhällsbyggande och miljö

Är du intresserad av samhällsutveckling och vill delta aktivt i utformningen av framtida lösningar för en hållbar utveckling, det kan gälla framtida energilösningar, miljöanpassad arkitektur samt samhällsplanering, då är detta inriktningen för dig!

Samhällsbyggnadsteknik och miljö är en inriktning på Teknikprogrammet som ger dig möjlighet att studera vidare på någon av landets ingenjörs-, eller arkitektutbildningar, samhällsbyggnadsteknik och miljö ger även en bra och bred grund för fortsatta studier vid andra inriktningar vid universitet/högskola.

Programinriktningen handlar om att resurserna i samhället är begränsade och vi ser dagligen rapporter om att vi måste ändra/förbättra vår användning av resurser för att samhället skall kunna fortsätta att utvecklas.

Design och produktutveckling

Du lär dig lösa designproblem med hjälp av skisser och enkla modeller. Kursen konstruktion ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Du ska kunna använda matematiska modeller och kombinera experimentlusta och praktisk problemlösning. CAD(computer aided design) innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.

Samtliga inriktningar ger även en bra och bred grund för fortsatta studier vid andra inriktningar vid universitet/högskola.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 400 poäng:

 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Teknik 1, 150 poäng

Inriktning Informationsoch medieteknik 300 poäng:

 • Dator och nätverksteknik 100 poäng
 • Programmering 1, 100 poäng
 • Webbutveckling 1, 100 poäng

Inriktning Produktionsteknik 300 poäng:

 • Mekatronik 1, 100 poäng
 • Produktionskunskap 1, 100 poäng
 • Produktionsutrustning 1, 100 poäng

Inriktning Samhällsbyggande och miljö 300 poäng:

 • Arkitektur - Hus, 100 poäng
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
 • Byggnadsverk, 100 poäng

Inriktning Design och produktutveckling 300 poäng:

 • Bild och Form 1a, 50 poäng
 • Cad 1, 50 poäng
 • Design 1, 100 poäng
 • Konstruktion 1, 100 poäng

Programfördjupningar 400 poäng:

 • Fysik 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng
 • Matematik 5, 100 poäng
 • Biologi 1,100 poäng
 • Svets grund, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Teknikspecialisering, 100 poäng
 • Cad 1, 50 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

Teknikprogrammets mål är att utveckla och stimulera intresset och kunskapen i teknik och teknikutveckling. Programmet ger dig en unik möjlighet att bli gymnasieingenjör samt ger dig behörighet att söka till de flesta universitets- och högskoleutbildningar.

Informations- och medieteknik

Kunskaper i webbutveckling, medieteknik, programmering och entreprenörskap förutsätts inom många utbildningar på universitet, högskolor och även inom arbetslivet. Hos oss finns kurser med spännande innehåll. Du lär dig utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt.

Du lär dig: Att utveckla webbsidor med senaste teknik. Programmering genom att utveckla t ex. spel och applikationer för mobil telefoner med java som i dag används av många företag. Att skapa användargränssnitt för interaktion mot webbplatser och mjukvaruapplikationer. Kommunicera med digitalteknik; Bild, ljud, text och rörlig bild.

Inriktning samhällsbyggande och miljö

Är du intresserad av samhällsutveckling och vill delta aktivt i utformningen av framtida lösningar för en hållbar utveckling, det kan gälla framtida energilösningar, miljöanpassad arkitektur samt samhällsplanering, då är detta inriktningen för dig! Samhällsbyggnadsteknik och miljö är en inriktning på Teknikprogrammet som ger dig möjlighet att studera vidare på någon av landets ingenjörs-, eller arkitektutbildningar.

Inriktning Produktionsteknik

Du får kunskaper hur produktionen går till i ett modernt företag. Det gäller att känna till teknisk utrustning, ofta datorstyrd och hur man lägger upp produktionslinjer. Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du lär dig hur mekanik, elektroteknik, styr- och reglerteknik samverkar.

Inriktning Design och produktutveckling

Du lär dig lösa designproblem med hjälp av skisser och enkla modeller. Kursen konstruktion ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Du ska kunna använda matematiska modeller och kombinera experimentlusta och praktisk problemlösning. CAD(computer aided design) innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.
Samtliga inriktningar ger även en bra och bred grund för fortsatta studier vid andra inriktningar vid universitet/högskola.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningar samverkar med industri och teknik företag. Vi är ett certifierat Teknikcollege.

TE4 – gymnasieingenjör

Inom Samhällsbyggnad lär eleven sig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produk­tionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion. Får också fördjupade kunskaper i att ta fram ritningar och konstruera hus. Även perspektiv på kvalitet och miljö tas upp i utbildning­en.

Tänkbara yrken efter utbildningen: Samordnare för husproduktion, Planritare, Projektör, Ar­betsledare och Kvalitets- och miljösamordnare. Exempel på samarbetspartners: Skanska, PEAB, MAF, Sveriges Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren Bergman, Trafikverket och WSP.

 • Utbildningen startar höstterminen 2021
 • 20 utbildningsplatser, ansökan 1 juni
 • För att ansöka om att få delta i utbildningen måste du ha godkänd examen från någon av det treåriga teknikprogrammets inriktningar och vara högst 22 år.
 • Ansökningsblankett och information hittar du på Fyrkantens Gymnasiesamverkan Länk till annan webbplats.
 • Planeras och genomförs i nära samarbete med näringslivet
 • Teoretisk och praktisk och genomförs både i skolan och på företagen
 • Totalt 900 poäng.
 • Ca 12 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Vid APL möter du gymnasieingenjörens vardag och utmaningar
 • Efter avklarad utbildning är du examinerad gymnasieingenjör

Mer information om TE4:an hittar du även på teknikcollege.se Länk till annan webbplats.

Poängplan, totalt 900 poäng

Gemensamma kurser 300 poäng:

 • Gymnasieingenjören i praktiken 200 poäng
 • Examensarbete 100 poäng

Gemensamma kurser i profilen 100 poäng:

 • Byggprocessen 100 poäng

Utgång; Samhällsbyggande, Produktionsledning bygg och anläggning 500 poäng:

 • Byggstyrning, 100 poäng
 • Planering för byggstart, 100 poäng
 • Rit och mätningsteknik, 100 poäng
 • CAD-specialisering, 100 poäng
 • Teknikspecialisering, 100 poäng

Totalt: 900 poäng

Fakta

TE4 (Gymnasieingenjör)

Elever som har gymnasieexamen från Teknikprogrammet kan välja att gå ett fjärde tekniskt år för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt. Eleven måste påbörja utbildningen senast det kalenderår hon eller han fyller 22 år.

Som kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen Samhällsbyggande krävs godkända betyg i kurserna Arkitektur- hus och Byggnadsverk, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll. (tillämpas från och med höstterminen 2018).

Inom Samhällsbyggnad lär eleven sig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produktionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion. Eleven får också fördjupade kunskaper i att ta fram ritningar och konstruera hus. Även perspektiv på kvalitet och miljö tas upp i utbildningen. Tänkbara yrken efter utbildningen: samordnare för husproduktion, planritare, projektör, arbetsledare och kvalitets- och miljösamordnare. Exempel på samarbetspartners: Skanska, PEAB, MAF, Sveriges Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren & Bergman, Trafikverket och WSP.

 • 20 utbildningsplatser, ansökan senast 1 juni
 • Planeras och genomförs i nära samarbete med näringslivet
 • Totalt 900 poäng
 • Ca 13 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Vid APL möter du gymnasieingenjörens vardag och utmaningar
 • Efter avklarad utbildning är du examinerad gymnasieingenjör

All time high på vår Te4 i Luleå – 16 nyexaminerade gymnasieingenjörer Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:
Anna Nilsson, Rektor 070-299 38 62
Jonas Engman, Processledare Teknikcollege 070-377 75 21

Kontakt

Teknikprogrammet
Kvarteret Kungsfågeln
Post- och besöksadress:
Repslagargatan 4, 972 39 Luleå

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Rektor
Anna Nilsson

Studie- och yrkesvägledare
Marith Petäjäniemi

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023