Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program för dig som efter gymnasiet vill gå vidare till en högskoleutbildning. Du förbereds för högskolestudier inom ett brett område.

Vad får du göra på utbildningen?

De största obligatoriska ämnena är svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och ett modernt språk.

På SA utvecklar du färdigheter som är nödvändiga för att sedan kunna klara av högre studier. Du behöver öva upp din förmåga till eget ansvar och din förmåga att lösa uppgifter genom att samarbeta med andra. Du behöver öva dig att läsa långa texter, engagerat följa med i förklarande genomgångar och själv skriva långa utredande texter. Att kunna diskutera och presentera muntligt övas i mindre och större grupper.

Efter dina gymnasiestudier

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom det samhällsvetenskapliga området.

Inriktning Beteendevetenskap

Du väljer inriktning efter att du har börjat på programmet. Inriktningarna börjar i årskurs två. Antalet platser på inriktningarna är begränsat. Betygen från åk 9 används för antagningen till inriktningarna.

Beteendevetenskap

Du arbetar med dom vetenskaper som beskriver människan som individ och människan som en del av grupper, organisationer och samhällen. I ditt arbete på lektionerna behöver du sätta dig in i teoretiska grunder. Du övar dig sedan i att använda olika teorier för att förklara orsaker och för att lösa problem.

Du möter intressanta ämnen som psykologi, sociologi och kriminologi.

Dom kunskaper du skaffar dig är nyttiga i alla sammanhang där du senare arbetar med människor, till exempel som sjuksköterska, lärare, polis eller inom socialtjänsten.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 300 poäng:

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk, 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Beteendevetenskap 450 poäng:

 • Ledarskap och organisation, 100 poäng
 • Kommunikation,100 poäng
 • Psykologi 2a, 50 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Sociologi, 100 poäng

Programfördjupningar 300 poäng:

Exempel:

 • Humanistisk och samhälls specialisering, 100 poäng
 • Film- och TV kunskap, 100 poäng
 • Retorik, 100 poäng
 • Psykologi 2b, 50 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

Beteendevetenskaplig inriktning är för dig som vill förstå människan.

Du får kunskaper om dina och andra människors reaktioner och upplevelser. Du får lära dig om relationer mellan människor och om mänskligt beteende. Du får också utveckla din sociala kompetens och ditt ledarskap. Utbildningen ger en bred behörighet och goda kunskaper för fortsatta studier.

Du lär dig:

 • om människans utveckling och du får fördjupad förståelse för ditt eget och andra människors agerande som enskilda individer och som individer i olika gruppsammanhang
 • om hur olika livsvillkor påverkar oss människor
 • att förstå människor i andra livssituationer än din egen
 • om kommunikation och dess betydelse för samspelet mellan människor
 • om hur lärandet går till och hur du genom olika metoder kan påverka din egen och andras inlärning
 • att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och din förmåga att leda dig själv och andra
 • att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera kunskaper och information

I undervisningen används olika arbetssätt. Teori varvas med praktiska övningar, undersökningar, reflektioner och diskussioner. Kontakter mot samhället är en viktig del i utbildningen.

Inriktning Samhällsvetenskap med internationell profil

Du väljer inriktning efter att du har börjat på programmet. Inriktningarna börjar i årskurs två. Antalet platser på inriktningarna är begränsat. Betygen från åk 9 används för antagningen till inriktningarna.

Samhällsvetenskap

Du arbetar med människans historia, nutid och framtid. I skolarbetet kommer din förståelse för samhället att växa, från det närmaste lokalsamhället till dom stora internationella sammanhangen. Ämnena samverkar i stora projekt om till exempel demokrati eller mänskliga rättigheter. Du kommer att arbeta tillsammans med andra elever för att förverkliga fördjupande studieresor och för att påverka samhället.

Du fördjupar dig på en spännande nivå inom ämnen som religionskunskap, internationella relationer och geografi.

Dina kunskaper blir speciellt användbara i alla yrken där du behöver en god förståelse av samhället, till exempel som jurist, journalist eller statsvetare.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 300 poäng:

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Samhälle/Internationell 450 poäng:

 • Geografi 1, 100 poäng
 • Historia 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 3, 100 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng

Programfördjupningar 300 poäng:

 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • Internationella relationer, 100 poäng

Välj en av:

 • Engelska 7, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta

Samhällsvetenskap med internationell profil

I Inriktningen Samhällsvetenskap med internationell profil är en utbildning där du får granska begrepp som internationalisering, nationalism, globalisering, hållbar utveckling, etnicitet, religion och kön. Du får kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

På inriktningen samhällsvetenskap med internationell profil läser vi om hur Sverige och andra länder har vuxit fram och fungerar idag. Vi får kunskap om ländernas likheter och särarter. Vi ökar vår kunskap om EU:s framväxt, funktion och framtid och lär oss om det europeiska samarbetets för- och nackdelar, samt vilka utmaningar Europa och övriga världen står inför.

Med utgångspunkt från FN:s arbete knyts det vi tidigare läst samman till en helhet och en förståelse för olika människors, organisationers och staters villkor. För att nå en djupare förståelse för internationella frågor varvar vi teoretiska studier med praktiska tillämpningar. Gymnasiearbetet kommer att inriktas mot problemställningar som kopplas till detta internationella perspektiv. Det finns många valmöjligheter efter gymnasiet så vi lägger också vikt vid att förbereda eleverna för vidare studier och arbetsliv.

På Samhällsvetenskap med internationell profil lär du dig att:

 • samarbeta och se helheter i det internationella samhället
 • dra slutsatser och lösa problem
 • arbeta i projektform
 • utveckla din kommunikativa förmåga i olika forum
 • se samband mellan olika länder och kulturer
 • samarbeta med näringslivet och ideella organisationer
 • nå personlig utveckling
 • ta initiativ och eget ansvar
 • fundera över och förstå människans roll i världen
 • lära dig om skillnaderna i förutsättningar för de industriellt utvecklade länderna och de utvecklingsbara länderna

Idrottsutbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet

Vid sidan av SA:s inriktningar finns möjlighet att gå Nationell idrottsutbildning (NIU) i basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning eller Riksidrottsutbildning i basket (RIG) eller Lokal idrottsutbildning (LIU) inom idrotterna alpin skidåkning och ishockey (Lokala HG). Idrottsutbildningen börjar i åk 1 och väljs i gymnasievalet. För NIU och RIG sker görs ett idrottsligt urval förutom ansökan till program.

Läs mer om ansökningsförfarande med mera Länk till annan webbplats.

Ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har internationell elit sommål. I Luleå ges du som elitsatsande ungdom inom basket möjligheter att kombinera din elitsatsning med teoretiska studier inom fyra program:

 • Barn och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och Hälsa
 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenska

Samhällsprogrammet

Du får en bred samhällsinriktad utbildning som bland annat ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitet, etnicitet, religion och kön. Du får kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Du får även utveckla din förmåga att självständigt och kritiskt granska historiska uppgifter. Du får göra olika fördjupningar och temaarbeten samt göra historiska jämförelser över tid och rum. Du kommer att fördjupa och utveckla dina kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt vilket bidrar till
förståelse för det moderna samhället.

Vid studier av samhällsfrågor får du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du söker information, jämför olika teorier och tillämpar dessa för att
analysera olika samhällsvetenskapliga problem. Väljer du inriktningen samhällsvetenskap så förbättrar du även dina färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av olika dataprogram.

Du kommer att utveckla din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden, framför allt på svenska och engelska. Du ges även möjlighet att delta i projektliknande arbetsformer.

Du får tillgång till egen bärbar dator och en lärplattform som underlättar dina studier.

Poängplan, totalt 2800 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 300 poäng:

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk, 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Samhällskunskap 450 poäng:

 • Geografi 1, 100 poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 2 och 3, 200 poäng

Programfördjupningar 300 poäng:

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 1, 100 poäng

Välj ett alt:

 • Naturkunskap 2, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering 1

Individuella val 200 poäng:

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 2, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng:

Utökat program 300 poäng:

 • Idrottsledarskap 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng

Totalt: 2800 poäng

Som elev vid RIG läser du totalt
700p Specialidrott. Utöver ovanstående studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Ansökan till RIG ska göras via Luleå Gymnasieskolas hemsida.

Blir du antagen ansöker du sedan via www.mittgymnasieval.nu vilket RIG-gymnasieprogram som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har nationell elit som mål. I Luleå ges du som elitsatsande ungdom inom idrotterna basket, fotboll, ishockey, innebandy, kanot och konståkning möjligheter att kombinera din elitsatsning med teoretiska studier inom fyra program:

 • Barn och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och Hälsa
 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Samhällsprogrammet

Du får en bred samhällsinriktad utbildning som bland annat ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitet, etnicitet, religion och kön. Du får kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Du får även utveckla din förmåga att självständigt och kritiskt granska historiska uppgifter. Du får göra olika fördjupningar och temaarbeten samt göra historiska jämförelser över tid och rum. Du kommer att fördjupa och utveckla dina kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt vilket bidrar till
förståelse för det moderna samhället.

Vid studier av samhällsfrågor får du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du söker information, jämför olika teorier och tillämpar dessa för att analysera olika samhällsvetenskapliga problem. Väljer du inriktningen samhällsvetenskap så förbättrar du även dina färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av olika dataprogram.

Du kommer att utveckla din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden, framför allt på svenska och engelska. Du ges även möjlighet att delta i projektliknande arbetsformer. Du får tillgång till egen bärbar dator och en lärplattform som underlättar dina studier.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 v
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 300 poäng:

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk, 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Samhällskunskap 450 poäng:

 • Geografi 1, 100 poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 2 och 3, 200 poäng

Programfördjupningar 300 poäng:

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 1, 100 poäng

Välj ett alt:

 • Naturkunskap 2, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Individuella val 200 poäng:

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng:

Totalt: 2500 poäng

Som elev vid ett NIU läser du totalt
400p Specialidrott. Utöver ovanstående
studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Ansökan till NIU ska göras via Luleå Gymnasieskolas hemsida.

Blir du antagen ansöker du sedan via www.mittgymnasieval.nu vilket NIU-gymnasieprogram (BF, EK, NA eller SA) som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Inom LIU får fler ungdomar chansen att utvecklas inom sin idrott. Vi har en samverkan mellan skola och föreningsliv vad gäller den grenspecifika utbildningen. Lokal idrotsutbildning kan sökas via följande program:

 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Du kan söka utbildningen inom följande idrotter; Ishockey och Alpin skidåkning.

Samhällsprogrammet

Du får en bred samhällsinriktad utbildning som bland annat ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitet, etnicitet, religion och kön. Du får kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Du får även utveckla din förmåga att självständigt och kritiskt granska historiska uppgifter. Du får göra olika fördjupningar och temaarbeten samt göra historiska jämförelser över tid och rum. Du kommer att fördjupa och utveckla dina kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt vilket bidrar till förståelse för det moderna samhället.

Vid studier av samhällsfrågor får du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du söker information, jämför olika teorier och tillämpar dessa för att analysera olika samhällsvetenskapliga problem. Väljer du inriktningen samhällsvetenskap så förbättrar du även dina färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av olika dataprogram.

Du kommer att utveckla din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden, framför allt på svenska och engelska. Du ges även möjlighet att delta i projektliknande arbetsformer. Du får tillgång till egen bärbar dator och en lärplattform som underlättar dina studier.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 300 poäng:

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Moderna språk, 200 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

InriktningSamhällskunskap 300 poäng:

 • Geografi 1, 100 poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 3, 100 poäng

Programfördjupningar 300 poäng:

 • Naturkunskap 2, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Individuella val 200 poäng:

 • Idrott och hälsa 1 specialisering, 100 poäng
 • Träningslära 1, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng:

Totalt: 2500 poäng

Som elev vid LIU läser du 200 poäng i din
idrott som individuella val.

Ansökan görs via www.mittgymnasieval.nu och då väljer du vilket LIU-gymnasieprogram (BF, EK, NA eller SA) som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Kontakt

Samhällsvetenskapsprogrammet
Kvarteret Hackspetten
Post- och besöksadress:
Tullgatan 24, 972 38 Luleå

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Rektor
Jonas Jönsson
Ida Henriksson för idrott

Studie- och yrkesvägledare
Christina Edin
Eva Tervaniemi för idrott

Sidan uppdaterades den 13 mars 2023