Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete är en lärlingsutbildning som passar dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor.

Vad får du göra på utbildningen?

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Med teori och arbetsplatsförlagt lärande, APL (praktik) utvecklar du dina yrkeskunskaper på en arbetsplats.

Efter dina gymnasiestudier

Efter examen har du kunskaperna som behövs för att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden. Du kan bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent/stödassistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Gymnasieutbildningen ger dig också möjlighet att läsa vidare på universitet/högskola till en rad olika utbildningar.

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

Ger kunskaper om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska och sociala verksamheter. Inriktningen är en lärlingsutbildning.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 700 poäng:

 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Naturkunskap, 1a 2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a 2, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng

Inriktning Pedagogiskt arbete 300 poäng:

 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Socialt arbete 1, 100 poäng

Programfördjupningar 600 poäng:

 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Psykologi 2b, 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service.

På Barn- och fritidsprogrammet varvas APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) med teori. Du får därför en bred kunskapsgrund att stå på samtidigt som du utvecklar en yrkesidentitet och blir trygg i din kommande yrkesroll.

Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du senare söker jobb.

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete:

Är du en social person som tycker om människor? Vill du arbeta med att leda och vägleda barn, ungdomar eller vuxna i framtiden? På Barn- och fritidsprogrammet får du vara delaktig i samhället samtidigt som du bygger upp din egen trygghet och självkänsla. Du får bland annat läsa:

 • Människors utveckling och lärande
 • Kommunikation och ledarskap
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik
 • Socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service.

På Barn- och fritidsprogrammet varvas APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) med teori. Du får därför en bred kunskapsgrund att stå på samtidigt som du utvecklar en yrkesidentitet och blir trygg i din kommande yrkesroll.

Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du senare söker jobb.

Efter examen har du kunskaperna som behövs för att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden. Du kan bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent/stödassistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

Inriktning Fritid och hälsa

Ger kunskaper om människans fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människans hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen riktar sig till dig som är intresserad av ledarskap. Inriktningen kan läsas även av elever som går LIU-NIU- eller RIG-utbildning. Inriktningen ger dig följande yrkesutgång: Personal inom Fritids- och friskvårdsverksamheter.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 700 poäng:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a 2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Människors miljöer 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a 2, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng

Inriktning Fritid och hälsa 300 poäng:

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng
 • Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng

Programfördjupningar 600 poäng:

 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Bad- och fritidsanläggningar, 100 poäng
 • Entreprenörskap 100 poäng
 • Träningslära 1, 100 poäng
 • Svenska /andra språk 3, 100 poäng
 • Massage 1, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service.

På Barn- och fritidsprogrammet varvas APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) med teori. Du får därför en bred kunskapsgrund att stå på samtidigt som du utvecklar en yrkesidentitet och blir trygg i din kommande yrkesroll.

Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du senare söker jobb.

Inriktning Fritid och hälsa:

Barn- och fritidsprogrammet med Ledarskap och hälsa i fokus är för dig som vill arbeta med människor och lära dig om hur människor fungerar tillsammans och även hur du själv agerar i grupper eller som ledare i olika sammanhang. Första läsåret läser du i huvudsak gymnasiegemensamma och program-gemensamma ämnen, för att sedan gå in i inriktningen fritid och hälsa. Här får du kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.

Inriktningen ger dig följande yrkesutgång: Personal inom Fritid- och friskvårdsverksamheter. Efter gymnasiet kan du arbeta inom fritids och friskvårdsverksamheter eller arbeta på en fritids-och idrottsanläggning. Vägar vidare: Barn- och fritidsprogrammet ger dig goda förutsättningar att studera vidare efter gymnasiet. Du kommer att läsa svenska 2 och svenska 3 inom programmet.

Idrottsutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet

Vid sidan av BF:s inriktningar finns möjlighet att gå Nationell idrottsutbildning (NIU) i basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning eller Riksidrottsutbildning i basket (RIG) samt Lokal idrottsutbildning ( LIU) inom alpin skidåkning, ishockey samt där möjligheter finns i individuella idrotter. Idrottsutbildningen börjar i åk 1 och väljs i gymnasievalet. För NIU och RIG sker görs ett idrottsligt urval förutom ansökan till program. För LIU önskar vi få in ett intresseval av idrott för att vi ska ha möjlig att se över möjligheten att starta utbildning i specifik idrott

Läs mer om ansökningsförfarande med mera

Ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har internationell elit som mål. I Luleå ges du som elitsatsande ungdom inom basket möjligheter att kombinera din elitsatsning med teoretiska studier inom fyra program:

 • Barn och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och Hälsa
 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenska
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Barn- och fritidsprogrammet - Inriktning Fritid och hälsa

Barn- och fritidsprogrammet med Ledarskap och hälsa i fokus är för dig som vill arbeta med människor och lära dig om hur människor fungerar tillsammans och även hur du själv agerar i grupper eller som ledare i olika sammanhang.

Första läsåret läser du i huvudsak gymnasiegemensamma och program-gemensamma ämnen, för att sedan gå in i inriktningen fritid och hälsa. Här får du kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.
Inriktningen ger dig följande yrkesutgång: Personal inom fritid- och friskvårdsanläggningar.

Vägar vidare: Barn- och fritidsprogrammet ger dig goda förutsättningar att studera vidare efter gymnasiet. Med hjälp av kurser inom programfördjupningen såsom Svenska 3 och Matematik 2a kan du förbereda dig för vidare studier.

Läs mer om eller ansök till Riksidrottsutbildning i basket Länk till annan webbplats.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 700 poäng:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a, 2 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a 2, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng

Inriktning namn 300 poäng:

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng
 • Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng

Programfördjupningar 600 poäng:

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Träning och tävlingslära 1, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap 100 poäng
 • Fritidsmiljöer och arenor, 100 poäng
 • Massage, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Individuella val 200:

Idrottsspecialisering 2, 100 poäng

Tränings – och tävlingslära 2, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Utökat program 300 poäng:

 • Idrottsledarskap, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng

Totalt: 2800 poäng

Som elev vid RIG läser du totalt
700p Specialidrott. Utöver ovanstående studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Ansökan till RIG ska göras via Luleå Gymnasieskolas hemsida.

Blir du antagen ansöker du sedan via
www.mittgymnasieval.nu vilket RIG-gymnasieprogram som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Totalt: 2800 poäng

Ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har nationell elit som mål. I Luleå ges du som elitsatsande ungdom inom idrotterna basket, fotboll, ishockey, innebandy, kanot och konståkning möjligheter att kombinera din elitsatsning med teoretiska studier inom fyra program:

 • Barn och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och Hälsa
 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Barn- och fritidsprogrammet - Inriktning Fritid och hälsa

Barn- och fritidsprogrammet med Ledarskap och hälsa i fokus är för dig som vill arbeta med människor och lära dig om hur människor fungerar tillsammans och även hur du själv agerar i grupper eller som ledare i olika sammanhang.

Första läsåret läser du i huvudsak gymnasiegemensamma och program-gemensamma ämnen, för att sedan gå in i inriktningen fritid och hälsa. Här får du kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.

Inriktningen ger dig följande yrkesutgång: Personal inom fritid- och friskvårdsanläggningar.

Vägar vidare: Barn- och fritidsprogrammet ger dig goda förutsättningar att studera vidare efter gymnasiet. Med hjälp av kursen Svenska 3 i programfördjupningen kan du förbereda dig för vidare studier. Som NIU-elev har du rätt att läsa ytterligare kurser som utökat program för att uppnå en grundläggande behörighet, exempelvis Engelska 6.

Läs mer om eller ansök till Nationell godkänd idrottsutbildning

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 700 poäng:

 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Naturkunskap 1a 2, 50 poäng
 • Kommunikation 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Människors miljöer 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a 2, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Inriktning Fritid och hälsa 300 poäng
 • Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 poäng
 • Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng

Inriktning Fritid och hälsa 300 poäng:

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 poäng
 • Fritids- och idrottskunskap 100 poäng

Programfördjupningar 600 poäng:

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Träning och tävlingslära 1, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap 100 poäng
 • Fritidsmiljöer och arenor, 100 poäng
 • Massage, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Individuella val 200 poäng:

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Totalt: 2500 poäng

Som elev vid ett NIU läser du totalt
400p Specialidrott. Utöver ovanstående studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.
Ansökan till NIU ska göras via Luleå Gymnasieskolas hemsida.

Blir du antagen ansöker du sedan via
www.mittgymnasieval.nu vilket NIU-gymnasieprogram (BF, EK, NA eller SA) som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Inom LIU får fler ungdomar chansen att utvecklas inom sin idrott. Vi har en samverkan mellan skola och föreningsliv vad gäller den grenspecifika utbildningen. Du kan söka utbildningen inom idrotterna alpin skidåkning, ishockey samt individuella idrotter där möjlighet ges.

Lokal idrotsutbildning kan sökas via följande program:

 • Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa
 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Barn- och fritidsprogrammet - Inriktning Fritid och hälsa

Barn- och fritidsprogrammet med Ledarskap och hälsa i fokus är för dig som vill arbeta med människor och lära dig om hur människor fungerar tillsammans och även hur du själv agerar i grupper eller som ledare i olika sammanhang.

Första läsåret läser du i huvudsak gymnasiegemensamma och program-gemensamma ämnen, för att sedan gå in i inriktningen fritid och hälsa. Här får du kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.

Inriktningen ger dig följande yrkesutgång: Personal inom fritid- och friskvårdsverksamheter.

Vägar vidare: Barn- och fritidsprogrammet ger dig goda förutsättningar att studera vidare efter gymnasiet. Med hjälp av kursen Svenska 3 i programfördjupningen kan du förbereda dig för vidare studier. Som LIU-elev har du rätt att läsa ytterligare kurser som utökat program för att uppnå en grundläggande behörighet, exempelvis Engelska 6.

Läs mer om Lokal Idrottsutbildning

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 700 poäng:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
 • Svenska/ andra språk 2, 100 poäng

Inriktning fritid och hälsa 300 poäng:

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng
 • Fritids-och idrottskunskap, 100 poäng

Programfördjupningar 600 poäng:

 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Bad och fritidsanläggningar, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Träningslära 1, 100 poäng
 • Svenska/ andra språk 3, 100 poäng
 • Massage, 100 poäng

Individuella val 200 poäng:

 • Idrottspecialisering 1, 100 poäng
 • Idrottspecialisering 2, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Totalt: 2500 poäng

Som elev vid LIU läser du 200 poäng i din idrott som individuella val.

Intresseval av idrott görs via länk på hemsidan.

Ansökan görs via www.mittgymnasieval.nu och då väljer du vilket LIU-gymnasieprogram (BF, EK, NA eller SA) som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Kontakt

Barn- och fritidsprogrammet
Kvarteret Lärkan
Post- och besöksadress: Skeppsbrogatan 4, 972 38 Luleå

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Rektor
Ellinor Bäckström - Pedagogiskt och socialt arbete - endast lärlingsutbildning
Ida Henriksson - Fritid och hälsa

Studie- och yrkesvägledare
Ingela Sörbrandt - Pedagogiskt och socialt arbete - endast lärlingsutbildning.
Eva Tervaniemi - Fritid och hälsa, årskurs 1-2, idrott

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023