Mänsklig byggnad

Det som ofta kan ses som två motsatser förenas i skulpturen: Det tekniska och det mänskliga. Om det tekniska talar material och byggnadselement; t-balkar i aluminium som staplade på varandra bildar två höga pelare. Men om det mänskliga talar det Jones gjort av dessa staplar. Genom en successiv förskjutning av balkarna har konstnären åstadkommit en mjukt svängande rörelse. Pelarna blir till kroppar som vrider sig runt varandra och söker sig intill varandra i närhet och innerlighet.

"Mänsklig byggnad" utgör en fond vid Regnbågsalléns ena ände. Den står på den torgliknande plats som innesluts av universitetsbyggnader, Centek och Teknikens hus och bildar dess dominerande centrum, där den i en grund bassäng vrider sig upp mot höjden ur vattenkaskaderna som sprutar mot dess fot.

Den har blivit något av ett kännetecken för universitetet — men så har skulpturen också varit med nästan från början: Ungefär två år efter att det som då var Högskolan i Luleå inrättades (sommaren 1971) stod den färdig.

Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.

1973 Arne Jones

Porsön

Aluminium

Visa på karta

Om konstnären

Arne Jones

Arne Jones (1914 – 1976) var en av de stora skulptörerna i vårt land. Han föddes i Borgsjö i Medelpad och studerade under 40-talet vid Konsthögskolan i Stockholm, där han även verkade som professor mellan åren 1961 — 71.

Efter andra världskriget kom Jones att tillhöra en grupp konstnärer som arbetade för att sprida konsten till det offentliga rummet. Dessa konstnärer — som kallades konkretister — använde sig med förkärlek av geometriska strukturer i sina konstnärliga arbeten och cirkeln, spiralen och slingan var formelement som Jones experimenterade med i många av sina skulpturer.

Jones verk var ofta sprungna ur intryck från verkligheten; kroppar, byggnader, rörelser som sedan omarbetats
skulpturalt. Arne Jones var även framstående som porträttskulptör. Med kraft och tyngd återgav han den porträtterades ansiktsdrag.

Han utförde en lång rad offentliga verk runt om i Sverige och han finns också representerad på bland annat på Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs, Norrköpings, Malmö, Linköpings och Konstmuseer samt Skissernas Museum i Lund.

I Luleå finns ännu ett verk av Jones, betydligt diskretare än Mänsklig byggnad, det är "Rum, rum, rum" som återfinns i centrala stan.

Sidan uppdaterades den 15 november 2023