Godshantering

Nedan följer information om hur du som utställare eller kund i Luleå Energi Arena skall hantera försändelser till- och från arenan.

Informationen gäller samtliga evenemang i Luleå Energi Arena. Mässor i Hall-A, Hall-B, Foajén eller annat typ av evenemang.

På arenan finns det olika palldragare och vagnar att låna.

Godsmottagning
Luleå Energi Arena
Att: Arenapersonal
Bastugatan 4A
972 41 Luleå

Sätt "Arenapersonal" som ev godsmottagare och telefonnumret till arenan +46 70-669 32 73 vid eventuell avisering.

Det är en stor fördel också om det framgår till vilket evenemang som ert gods skall till och vilket företag det är som äger godset. Finns monternummer eller liknande är det också en användbar information.

Obs! Ingen truck finns på arenan för lossning så hjullastare måste beställas i god tid om det krävs sidolossning/lastning- eller annan typ av lossning/lastning med gafflar. Lossning/lastning mot lastkaj med bakgavelhiss fungerar perfekt.

Arenapersonal (Måndag-fredag 07.00-21.00)
+46 920-45 32 73
+46 70-669 32 73 Obs! Ingen SMS-Avisering på detta nummer.
luleaenergiarena@lulea.se

Vid frågor om ditt gods till- eller från evenemanget.
Samordnare evenemang
+46 70-629 02 41 (Ingen avisering av gods på detta nummer)
par.johansson@lulea.se

Skulle det vara så att godset går under beteckningen Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används måste detta meddelas innan transport sker till arenan.

Verifiering ankomst av gods
Om man vill säkerställa att man får en verifiering på att gods har ”landat” på arenan måste man meddela arenan via e-post luleaenergiarena@lulea.se i god tid innan så vi vet gods är på väg.

Tänk på att Luleå ligger relativt långt upp i norr och ibland så kan det ta tid för gods att ta sig dit.

Lagringstids för gods
Gods får anlända till arenan som tidigast en vecka innan kommande evenemang och skall ha lämnat arenan senast en vecka efter avslutat evenemang. Detta om inget annat är överenskommet.

Skrymmande gods
Är ditt gods skrymmande så läs inlatningsmåtten på arenan Pdf, 2.8 MB. först.

INKOMMANDE GODS TILL ARENAN

LULEÅ ENERGI ARENA
Att: Servicemännen,
Bastugatan 4A
972 41 Luleå

Sätt Arenapersonal som godsmottagare och +46 70-669 32 73 vid eventuell avisering.

Obs! Ingen truck finns på arenan för lossning så hjullastare måste beställas i god tid om det krävs lossning med gafflar. (750 kr/tim)

Arenapersonal (Måndag-fredag 07.00-21.00)
+46 920-45 32 73
+46 70-669 32 73 Obs! Ingen SMS-Avisering på detta nummer.
luleaenergiarena@lulea.se

UTGÅENDE GODS FRÅN ARENAN

Adress:
Bastugatan 4A
972 41 Luleå

Boka hämtning av ditt gods och meddela arenapersonalen.
Se till att det sitter adresslapp på och att fraktsedlar lämnas.

Eventuell avisering lämnas till +46 70-669 32 73

Obs! Ingen truck finns på arenan för lastning så hjullastare måste beställas i god tid om det krävs lastning med gafflar. (750 kr/tim)

Gods får anlända till arenan som tidigast en vecka innan kommande evenemang och skall ha lämnat arenan senast en vecka efter avslutat evenemang. Detta om inget annat är överenskommet.

FÖRSÄKRING AV GODS

Allt gods förvaras i låst utrymme inför- och efter genomfört evenemang.

Luleå Energi Arena lämnar ingen försäkring på gods.

Om det är värdefullt gods, tag kontakt med arenapersonalen och gör upp om bästa lösning.

Sidan uppdaterades den 12 oktober 2020