Digital skyltning ledsarg

I samband med basketmatcher i Luleå Energi Arena går det att exponera digitalt på led-sargen som finns.

Sargen i sin nuvarande set up är 6 stycken olika ytor där exponering kan ske. Varje modul är 128 x 80 pxl.

Grund filmen görs 5504 x 80 pxl, och klipps sedan ned till 5 rader där varje rad är 1280 x 80 pxl. Slutformatet skall vara 1280 x 400 pxl.

Observera att det är "hål i sargen" mellan sarg 2-3 och sarg 3-4

Sarg

Läktare

Placering

Antal modul

Pxl

1

Kortsida läktare F2

Snett till höger om hemmalag

5 moduler

640 x 80

2

Långsida läktare G

Framför hemmalag

9 moduler

1152 x 80

3

Långsida läktare H-I

Fram för sekretariat

7 moduler

896 x 80

4

Långsida läktare J

Framför gästande lag

9 moduler

1152 x 80

5

Kortsida läktare K2

Snett till vänster om gäster

5 moduler

640 x 80

5

Långsida läktare B-C

Mitt emot sekretariat

8 moduler

1024 x 80


Sarg 1-5 är tv-sida, Sarg 6 ej tv-sida.

Du kan mejla in dina filer till luleaenergiarena@lulea.se eller komma förbi med dem på ett USB-minne så hjälper servicemännen dig med att få i gång skärmarna.

Upplösning LED-skärmar

1980 x 400 pxl (5 rader x 80 pxl)
72 dpi

Filformat för LED-skärmar

.mpeg4

Sidan uppdaterades den 23 april 2024