Luleå landsbygd byapeng

Foto: Ida Sörensen Häggman

Byapeng

Lokala utvecklingsgrupper, eller motsvarande, på Luleå landsbygd har möjlighet att varje år erhålla byapeng.

Med lokal utvecklingsgrupp menas förening eller organisation som har som syfte att utveckla sin by eller bygd. Endast en organisation per by kan erhålla stödet.   
Syftet med stödet är att bidra till förbättrade villkor för försörjning och boende på landsbygden samt att öka det lokala inflytandet och engagemanget. Stödet ska även stimulera till ökad attraktionskraft och samverkan.

Ansök via Föreningsregistret

Du ansöker om stödet via föreningsregistret. I samband med ansökan ska du ladda upp föregående års verksamhetsberättelse.

Sidan uppdaterades den 5 april 2022