Mötesplatser

På våra mötesplatser utformar vi verksamheten tillsammans med dig som besöker oss.

Vi hoppas att mötesplatserna stimulerar och aktiverar dig i syfte att höja din livskvalitet och välbefinnande.

Det är gratis att besöka mötesplatserna. Aktiviteter och fika finns till självkostnadspris.

Läs mer