Personalutbildning

Kunskap är ett viktigt konkurrensmedel. Därför är kontinuerlig utbildning och utveckling av medarbetare en förutsättning för framgång.

Vuxenutbildningen hjälper dig som företagare att kompetenshöja din personal.
Vi erbjuder såväl kurser inom det reguljära utbildningsutbudet som skräddarsydda utbildningar, för hela grupper eller för enstaka medarbetare.

I samarbete med beställaren planeras och utformas utbildningens innehåll, upplägg, kurslängd och kursplats. Det medför att ni får exakt den kompetenshöjning ni behöver. Dessutom är det självklart för oss att erbjuda högsta kvalitet till lägsta möljliga kostnad.

Låt Vuxenutbildningen vara med när du som företagare planerar personalutbildning för grupper eller enskilda!

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023