Ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

Motion om ett nytt badhus i Råneå, e-förslag om isväg på Porsön samt Luleå Dansresidens 2024. Det är tre av de ärenden arbetsutskottet ska ta ställning till den 6 mars.

Motionen om badhus i Råneå kommer från SD och går ut på kommunen ska utreda och ta fram förslag för att bygga och ta tillvara det som går i byggkonstruktionen inför ett nytt badhus i Råneå.

Tjänstepersonsförslaget är att anse motionen delvis besvarad då en utredning gjort som visar att det inte finns något material som går att återbruka från det nuvarande badhuset. Motionens andra del, att bygga ett nytt badhus med återbruk av byggnadskonstruktionen, föreslås därmed få avslag.

Isväg på Porsön

Gällande det e-förslag som inkommit om att spår ska pistas för isväg Porsön-Björkskatan-Hällbacken-Sinksundet föreslår förvaltningen att förslaget anses besvarat. Detta med hänvisning till att det inte finns resurser att sköta om ytterligare anläggningar från kommunens sida, men att kultur-och fritidsförvaltningen gett bidrag till Bensbyns/Björsbyns skoterförening att pista ett spår för promenad och rekreation på Björkskatafjärden.

Kommunens dansresidens

Slutligen föreslås Dansinitiativet få fortsätta driva kommunens dansresidens, dit nationella och internationella scenkonstnärer kan söka sig för att fördjupa sitt arbete. Dansinitiativet föreslås få 300 000 kronor för residenset samt ansvara för att utlysa och tillsätta det under 2024.

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder den 6 mars. Ärendena går vidare till kultur-och fritidsnämnden den 30 mars och motionen om Råneå badhus går sedan vidare till kommunfullmäktige.

Här finns hela kallelsen till arbetsutskottet.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 29 februari 2024