Luleå kommun blir partner med Folk och Kultur 2024

Luleå kommun blir partner med 2024 års Folk och Kultur, det årliga kulturpolitiska konventet som hålls i Eskilstuna. Partnerskapet tar sitt avstamp i det gemensamma fokuset på kulturens roll och drivkraft i samhällsutvecklingen.

Luleås arbete för att lyfta in kulturen i samhällsplaneringen har spridit sig genom Sverige. Tidigare i år släpptes förstudien Kulturens plats i framtidens Luleå, som visar att en kraftfull satsning på kulturlivet kan locka och behålla invånare i Luleå. Nu blir Luleå kommun partner med Folk och Kultur inför 2024 års konvent.

– Folk och Kultur vill lyfta konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Vi applåderar Luleå kommuns fina satsning i arbetet med att åstadkomma ett levande kulturliv, säger Ismo Railisson, Folk och Kulturs projektledare.

Livet mellan husen

Konventet hålls i Eskilstuna i februari 2024. Arrangörspartnerskapet mellan Luleå och Folk och Kultur resulterar i två unika programpunkter under evenemanget. Det blir kurerade och spännande samtal kring kulturens avgörande roll för samhällen där människor vill bo och verka.


– Det ”enkla” är att bygga industrier och fastigheter, det svåra är att bygga samhällen där människor trivs och vill bo kvar. Livet mellan huset är helt avgörande för om vi ska lyckas med den gröna omställningen, säger Marie Wallstén enhetschef för Konst, scen och möten på Luleå kommun.

Fakta Folk och Kultur

Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland samt hundratals externa arrangörer och utställare.

Kontakter:
Marie Wallstén, enhetschef Konst, scen och möten Luleå kommun, 0920-45 59 01
Ismo Railisson, projektledare Folk och Kultur, 070-552 56 50

Sidan uppdaterades den 16 november 2023