Ärenden inför socialnämndens arbetsutskott

Den 17 mars behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt 14 ärenden som går till socialnämnden för beslut 31 mars.

Förslag till förändringar inom serviceboenden

Tre mindre serviceboenden enligt LSS föreslås gå samman till ett boende på adressen Hagelvägen 1 med utrymme för 15 lägenheter. Bland annat för att det är svårt att utöka antalet platser på dagens boenden. Socialförvaltningen ser också vinster med en större enhet för att trygga kompetensförsörjning.

Fördelarna för brukarna är bland annat närheten till livsmedelsaffär och hälsocentral, möjlighet till fler aktiviteter och samvaro med andra. Dessutom att ordinarie personal finns på plats i högre utsträckning eftersom det blir en större personalgrupp.

– Vi har informerat både brukare och anhöriga om förslaget. Om förändringen beslutas kommer dialog att genomföras med berörd personal, brukare, anhöriga, företrädare och brukarorganisationer, säger verksamhetschef Carin Johansson.

Lyckad äldreomsorgsatsning

Luleå kommun rekvirerade drygt 31 miljoner från Regeringens och Socialstyrelsens äldreomsorgssatsning 2021. Alla medel har använts under året.

Större delen av pengarna har använts till materialkostnader kopplat till corona samt till mer personal för att säkerställa god vård och omsorg för äldre personer. Medlen har även använts till ytterkläder för medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd, nattpatrull och trygghetslarm.

– Äldreomsorgsatsningen har gjort att vi kunnat förbättra kvaliteten i omsorgen för både brukare och personal, efterlängtad var också satsningen på arbetskläder som inte är lika vanligt inom kvinnodominerade yrken, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 17 mars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Carin Johansson, verksamhetschef 0920-45 30 00 (förändringar inom serviceboenden)
Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 15 mars 2022