Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Den 23 februari sammanträder miljö- och byggnadsnämnden och behandlar då totalt 18 ärenden.

Bland ärendena:

  • bygglov för ny ridhall i Bensbyn 1:32 och 2:14
  • telekommunikationsmast i Råneå 49:1
  • samrådsyttrande över detaljplan för del av Centrum, Ripan 11, 12 och 13.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:
Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 18 februari 2022