Godkänt för arbetet med informationssäkerhet

Inspektionen för vård och omsorg IVO har undersökt hur väl Luleå kommun klarar att leverera service vid olika störningar med fokus på informationssäkerhet och ger också kommunen godkänt. Bakgrunden är problemen med Trygghetslarm hösten 2020.

– Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete gällande störningar och våra rutiner fungerar väl, vilket utredningen nu visat, säger Henric Barsk, enhetschef.

IVO genomförde en tredagarsinspektion hösten 2021 för att få veta hur Luleå kommun arbetar med riskanalys kopplat till vård- och omsorg. Särskilt fokus ägnades åt trygghetslarmen som slutade fungera i oktober 2020.

– Det var en svår situation som krävde stora insatser av många människor, men vi lärde oss också mycket som vi tagit med oss i det fortsatta arbetet med informationssäkerhet, säger Henric Barsk.

Kontakt

Henric Barsk, enhetschef, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 31 januari 2022