Anslag Räddningsutskottet 2023-12-13

Instans: Räddningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2023-12-13

Paragrafer: §20- §23

Datum när anslaget sätts upp: 2023-12-20

Datum när anslaget tas ned: 2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet: Räddningstjänsten

Sekreterare: ELisabeth Bergman