Skyddsrum

Just nu är det många som visar intresse för svenska skyddsrum. I Luleå kommun är beredskapen god, med ungefär 700 skyddsrum och cirka 75 000 platser enligt tillgängliga data från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

På Luleå kommuns kommunkarta har vi publicerat en skyddsrumskarta för skyddsrum i Luleå och Råneå tätorter. Länk till annan webbplats. Kartan hämtar information från MSB:s officiella skyddsrumsdatabas, som tillhandahålls som öppna data. MSB har också en egen karttjänst där man kan söka närmaste skyddsrum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På MSB:s webb finns mer information om skyddsrum Länk till annan webbplats. samt frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats..

Luleå kommuns skyddsrum

Kommunen, som fastighetsägare, ansvarar för att skyddsrum underhålls och efter beslut kan iordningställas inom 48 timmar.

Beslut om iordningsställande tas när regeringen bedömer att Sverige är i krig eller vid krigsfara. Något sådant beslut har inte tagits nu och senast det var aktuellt var under andra världskriget. Att Sverige skulle utsättas för krig eller hamna i krigsfara bedöms av Försvarsmakten fortsatt som låg.

Fakta om kommunens skyddsrum

  • Antal skyddsrum: 698
  • Minsta skyddsrummet: 10 pers
  • Största skyddsrummet: 330 pers
  • Totalt antal platser: 74 743 pers
  • Medelplatser/skyddsrum: 107 pers
  • Luleå kommun äger 66 fastigheter med totalt 95 skyddsrum.
  • Lulebo äger 69 fastigheter med total 132 skyddsrum.

Fastigheter där Luleå kommun har verksamheter:
Luleå kommun har verksamheter i 82 lokaler/byggnader där det finns skyddsrum. Lokaler med verksamhet omfattar både hyrda och ägda fastigheter.

Skyddsrum i skolor:
25 skyddsrum i skola/förskola fördelat på 18 olika skolor av Luleå kommuns totalt 113 skolor/förskolor.