Elens betydelse för den gröna omställningen

Seminarium 1 mars 2024: Varför behövs all el?

Elens betydelse för den gröna omställningen

I Luleå planeras det för stora industrisatsningar som ska bidra till ett fossilfritt samhälle. Tillgången till el är en viktig förutsättning för industrins gröna omställning och för hela samhället. Och behovet av el är stort. Vad beror det på och varför är etableringarna viktiga för Luleå kommun?

översikt Luleå Industripark

Del tre i vår seminarieserie om elens betydelse för den gröna omställningen handlar om hur Luleå kommun och Luleå Energi tillsammans med industrin arbetar för att möjliggöra den gröna omställningen.

Seminarium: Varför behövs all el?

Tid och plats: Fredag 1 mars kl. 11.30-12.15, Vetenskapens hus.

I panelen deltar:
Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå kommun
Malin Larsson, vd Luleå Energi
Emma Själin, Public Affairs, Talga
Carl Wangel, Head of Governmental Relations, SSAB
Ulrika Hagman, projektchef, Power2Earth
Karoline Carlsson, kommunikationschef affärsområde Specialprodukter, LKAB

Moderator är Malin Winberg.

Seminariet vänder sig till dig som bor i Luleå och är intresserad av att veta mer om varför elen är så viktig för den samhällsomställning vi befinner oss i. Efter panelsamtalet har du möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Kontakt

Frida Berglund, tf samhällsomställningschef, Luleå kommun
frida.berglund@lulea.se
072-518 12 82

Monika Aunes, kommunikationsstrateg Luleå kommun
monika.aunes@lulea.se
0920-45 38 02

Tidigare seminarier

Mellan den 5-16 februari hölls en utställning samt två lunchseminarier (8 samt 15 februari) om elens betydelse för den gröna omställningen på Vetenskapens hus. Arrangemanget var ett samarbete mellan Luleå kommun, Luleå Energi, Vattenfall Eldistribution samt Svenska kraftnät. Seminarierna vände sig till intresserade Luleåbor.

Seminarium 8 februari 2024: Hur möjliggör elsystemet den gröna omställningen i Luleå?

Elektrifieringen av industrin i Luleå driver på det ökande behovet av el i Luleå och hela regionen. För att möjliggöra industrisatsningarna och det ökade behovet av el i samhället behövs nya elledningar och stationer som kan stärka elnätet.

Vad är Luleå kommuns roll i utvecklingen av den infrastruktur som behövs för att samhällsomvandlingen ska gå i lås? Hur kommer de nya kraftledningarna påverka Luleåborna? Vad gör elsystemets aktörer för att samverka och tillsammans bygga det bästa elsystemet?

I panelen deltog:

  • Luleå kommun: Frida Berglund, tf samhällsomställningschef
  • Luleå Energi: Malin Larsson, vd
  • Svenska kraftnät: Maria Jalvemo, programledare Fossilfritt övre Norrland
  • Vattenfall Eldistribution: Tomas Carlefalk, programledare för industri och data

Seminarium 15 februari 2024: Att bygga det framtida elsystemet i Norrbotten – teknik, möjligheter och vision.

För att möjliggöra industrisatsningarna och elektrifieringen i Luleå behövs nya elledningar och stationer som kan stärka elnätet – nationellt, regionalt och lokalt. Hur hänger elsystemet ihop? Hur kommer produktionskällorna in i systemet? Vilka är de största utmaningarna för elens väg i området?

I panelen deltog:

  • Svenska kraftnät: Sofie Bydell, huvudprojektledare Malmfälten
  • Vattenfall Eldistribution: Andreas Adolfsson, kraftsystemanalytiker, Regionnät
  • Luleå Energi: Daniel Agrér, elnätschef

Seminariet inleddes av Inger Edlund Pedersen, Energibranschrådets ordförande.

Elsystemet - möjliggörare för den gröna omställningen

Seminarium 8 februari