Logotyp - folkfetsen

Trygg och säker under SM-veckan

Tryggheten och säkerheten är en viktig punkt i vår planering inför SM-veckan Luleå/Boden, vi följer noga utvecklingen vad gäller så väl pandemiläget som säkerhetsläget nationellt, som regionalt och lokalt.

Säkerhetsteamet har representanter från de olika enheter inom kommunerna samt från de olika blåljusenheter som har som uppgift att jobba med trygghet och säkerhet i det vanliga arbetet.

Väskförbud/väskkontroll:
Polisen har infört ett väskförbud vid större evenemang. Till Pagla Skidstadion och Sunderby Idrottsplats (utomhus) är det tillåtet att ta med väskor med måtten 40x40x20 cm. Alla väskor kommer att kontrolleras av funktionär samt märkas efter kontroll. Kontrollen är frivillig, men om besökare inte vill visa upp innehållet måste besökaren lämna väskan utanför, annars blir man inte insläppt.

I Luleå Energi Arena, Kronanhallen, Sunderby ishall (inomhus), Strajk Alley råder väskförbud, dock får väskor avsedda för medicinskt bruk samt skötväskor medtas. Alla väskor kommer att kontrolleras av funktionär samt märkas efter kontroll. Kontrollen är frivillig, men om besökare inte vill visa upp innehållet måste besökaren lämna väskan utanför, annars blir man inte insläppt.

På Storklintens skidanläggning och Ormberget råder inget väskförbud på grund av stort friluftsområde.

För mer information om väskförbud hänvisar vi till: Väskförbud på större evenemang | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

För allmän information hänvisar vi till:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/ Länk till annan webbplats.

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/ Länk till annan webbplats.

https://www.krisinformation.se/ Länk till annan webbplats.