Logotyp - folkfetsen

Miljö och Hållbarhet under SM-veckan vinter, Luleå/Boden 2024

SM-veckan har en hållbarhetsprofil under evenemanget 2024 som innebär att evenemanget ska vara hållbart miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

SM-veckan i Luleå/Boden ska använda sitt inflytande för att påverka andra aktörer att arbeta för hållbarhet genom att idrotterna, våra sponsorer, samarbetspartners och leverantörer tar del av vår hållbarhetspolicy.

  • Vi jobbar för att alla som arbetar med SM-veckan ska känna att miljöarbetet är allas ansvar
  • Vi informerar och engagerar samarbetspartners, kunder och besökare i vårt miljöarbete
  • Vi försöker minimera arrangemangets negativa miljöpåverkan redan i planeringsfasen
  • Vi följer miljölagstiftningen och andra krav som gäller för vårt arrangemang
  • Vi utbildar volontärer, funktionärer och arrangörer