Stöd till arbetsgivare

Behöver du arbetskraft? Hittar du inte rätt kompetens? Luleå kommuns Arbetsmarknadsförvaltning kan stötta dig på olika sätt.

Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder dig som arbetsgivare tjänster inom kompetensförsörjning utan kostnad. Vi vänder oss till privata företag och offentliga verksamheter i Luleå. Tillsammans kan vi bidra med hållbara lösningar på den lokala arbetsmarknaden.

Matchning och rekrytering

Vill du ha hjälp att hitta nya medarbetare? Du kan utan kostnad få hjälp med matchnings- och rekryteringsprocessen inför anställning. Ditt behov matchas mot arbetssökande som finns hos oss på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Har din nya medarbetare möjlighet till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen så hjälper vi gärna till.

Kontakta oss via formuläret under fliken "Kontakta oss".

Yrkes- och lärlingsutbildning efter behov

Har du svårt att hitta rätt kompetens till din arbetsplats? Kontakta oss så ser vi tillsammans över möjligheten att lösa det via våra yrkes- och lärlingsutbildningar som skapas efter behoven på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder flexibla och branschnära utbildningar med kontinuerlig uppföljning och anpassad studieplan utifrån arbetsplatsens behov.

Yrkesutbildningar på gymnasienivå
Kombinerad arbetsplatsförlagd utbildning med skolförlagt lärande.

Lärlingsutbildningar
Arbetsveckan består av fyra dagar arbetsplatsförlagd utbildning och en dag i veckan teoristudier.

Yrkeshögskola (Yh)
Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform som drivs i nära samarbete med branschen inom bristyrken. Vi erbjuder även uppdragsutbildning där du som arbetsgivare kan köpa enstaka kurser eller en hel utbildning.

Kontakta oss via formuläret under fliken "Kontakta oss".

Praktik

Du som arbetsgivare kan ta emot en praktikant som vi matchar till din arbetsplats utifrån era behov tillsammans med praktikantens intressen och kompetens.

Vi stöttar din arbetsplats med introduktion, beslut och uppföljning. En praktik kan ha olika syften och upplägg. Läs mer om olika sorters praktik här nedan.

Du som arbetsgivare behöver alltid kontakta oss för praktikbeslut innan praktiken startar.

Praktik inför anställning är en trygg väg att hitta rätt person till arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare är intresserad av att anställa en arbetssökande har du möjlighet att erbjuda personen praktik på din arbetsplats under en period. På så sätt får ni prova att det fungerar som ni önskar innan anställningen påbörjas.

Du som arbetsgivare behöver alltid kontakta oss för praktikbeslut innan praktiken startar.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Målet med utbildningen tillsammans med lärandet på APL-platsen leder till elevens fortsatta utveckling.

Lärande i arbete (LIA) är en viktig del i Yrkeshögskolan där en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Det innebär att studerande får vidareutveckla sina teoretiska kunskaper med praktiska inslag i en verklig arbetsmiljö.

Språkpraktik innebär att din arbetsplats tar emot en person som vill utveckla sina färdigheter i det svenska språket på er arbetsplats. Vi matchar praktikanten utifrån intresse och tidigare erfarenhet så att arbetsuppgifter kan vara bekanta även om språket är nytt.

Du som arbetsgivare behöver alltid kontakta oss för praktikbeslut innan praktiken startar.

Arbetsträning innebär att en person får prova olika arbetsuppgifter på din arbetsplats och känna efter i vilken omfattning arbete är möjligt. Personen genomför arbetsuppgifter med stöd av handledning och utan krav på produktivitet. Din arbetsplats bidrar på så sätt med att hjälpa en människa ut i arbete igen.

Utvecklingsplats fungerar som praktik inför anställning, fast med den skillnaden att din arbetsplats inte förväntas anställa personen. Din arbetsplats fungerar som en länk mellan personens tidigare erfarenheter och nästa steg, arbete eller studier.

Vi stöttar arbetsplatsen med introduktion, handledning och uppföljning

Kontakta oss via formuläret under fliken "Kontakta oss".

Projekt, idéer och samverkan

Vi genomför projekt och satsningar. Hör av dig för att få veta mer om vad som är aktuellt eller framföra idéer som kan utveckla arbetsmarknaden i Luleå. Vi välkomnar nya tankar och förslag!

Projekt och satsningar

Ett stort projekt inom kompetensförsörjning som Arbetsmarknadsförvaltningen driver i nära samarbete med Luleå Business Region är Kompetenslotsen.

Tidigare projekt och satsningar:

Kontakta oss via formuläret under fliken "Kontakta oss".

Jag vill kontakta er angående
Jag vill kontakta er angående

SE-coachning

SE är en förkortning av Supported Employment. SE är ett individuellt anpassat stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete. Vi ger dig som arbetsgivare möjlighet att få den arbetskraft du behöver, utan att leta.Vi ser individens förmåga och matchar den mot ditt företags behov. En win/win-situation samtidigt som du tar ett socialt ansvar.

Som arbetsgivare ska du känna dig trygg hela vägen till anställning. SE coachen stöttar deltagare, arbetsgivare och arbetsgruppen i små som stora frågor, allt efter behov. Tillsammans hittar vi lösningar på utmaningar som kan uppkomma.

Kontakta oss SE-coacher via kommunens växel på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 19 december 2023