• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

På sidorna om samhälle och gator får du reda på aktuella byggprojekt, trafikstörningar, var du hittar bra cykelvägar och vad som är på gång för att planera och utveckla Luleå. Annan information av samma slag samlas också här.

Minimera
Senaste nytt
 • Under vintern 2014/2015 grävdes den unika rödlistade växten barklöst sträfse upp vid Skurholmsfjärdens norra sida och flyttades ut på isen med förhoppningen om att växten vid islossningen skulle återetablera sig i sin nya miljö. Nu kommer den glädjande rapporten om att växten klarade flytten och mår bra på sin nya plats.

  Unik insats för rödlistad växt i Skurholmsfjärden

  I Luleå är glädjen stor då man lyckats rädda den unika rödlistade undervattensväxten barklöst sträfse i Skurholmsfjärden.- Vi lyckades bättre än förväntat, säger Mats Nordgren, i projekt Östra Länken om insatserna som gjorts för att flytta växten från arbetsområdet vid nya parkområdet.
  Publicerat 2017-01-19
 • Va-arbete efter Hertsövägen

  Gamla vattenledningar förnyas och ges en bättre dimension efter Hertsövägen och ned förbi brandövningsfältet på Gräsörsvägen.
  Publicerat 2017-01-10
 • Översiktskarta

  Överklagad: Nya tomter för bostäder i Lejde, Hällbacken

  Förslag till detaljplan för del av Björsbyn, del av Lejde 1:1 och del av Björsbyn 1:12, SBF 2015/29
  Publicerat 2017-01-02
 • Samråd: Verksamhetsområde för kommunala anläggningar med plats för ny brandstation samt ansökan om miljötillstånd för ny återvinningscentral

  Förslag till detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 samt del av Räfsan 2. Samråd gällande ansökan om miljötillstånd för ny återvinningscentral.
  Publicerat 2016-12-23
 • Antagande: Förtätning med nya bostäder på Porsön

  Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3, SBF 2015/9
  Publicerat 2016-12-20
 • Dialogmöte om Porsön

  Hur tycker du att Porsön ska bli en attraktivare stadsdel? Vi vill veta vad du tycker. Varmt välkommen till ett dialogmöte torsdag den 15 december.
  Publicerat 2016-12-14
 • Nya kvartersnamn på Kronan

  Skidstaven, Pjäxan, Toppluvan, Ullstrumpan, Tältet, Sovsäcken, Termosen, Klättraren och Vandraren. Så heter några av de totalt 35 nya kvartersnamn som bestämts för Luleås nya stadsdel Kronan.
  Publicerat 2016-12-05
 • Inbjudan markanvisning Ejdergränd 18, Hertsön

  Inbjudan till Markanvisning på Hertsön

  Luleå kommun avser att sälja Ejdergränd 18 inom fastigheten Hertsön 11:1 i syfte att bygga bostäder. Intresseanmälan ska vara inlämnad senast fredag 16 december 2016
  Publicerat 2016-11-18
 • Byggarbetaren André Lundberg har börjat riva väggarna i Hertsöns badhus.

  Nu rivs Hertsö badhus

  Den 17 juni togs det sista doppet i badhuset på Hertsön och nu har rivningen startat.
  - Vi räknar med att rivningen är klar i juni 2017, säger projektledare Leif Widmark . När det nya badhuset som utlovats börjar byggas är ännu ej bestämt, men preliminärt kan byggstarten ske under 2019.

  Publicerat 2016-11-14
 • Byggbuller över Luleå väntas

  Östra länken har dragit västerut och nu befinner sig projektets kärntrupp vid korsningen av Bodenvägen/Svartövägen. Och från och med måndag 14 november finns det stor risk att bli störd av det skarpa buller som uppstår då vi slår ned stålspont för den nya pumpstationen som ska stå i korsningen.
  Publicerat 2016-11-11