Ung företagsamhet (UF)

Luleå Gymnasieskola är en av Sveriges största UF-skolor sett till antalet elever som driver företag - över 200 elever varje år.

Vad är UF?

UF står för Ung Företagsamhet. Det är en ideell organisation som jobbar för ökat entreprenörskap i den svenska skolan. Luleå Gymnasieskola har samarbetat med Ung Företagsamhet Norrbotten sedan mitten på 90-talet. På vår skola kan elever driva egna företag, med riktiga varor och tjänster. Luleå Gymnasieskola brukar vara bland de fem största UF-skolorna i Sverige, med uppemot 200 UF-företagare varje år.

Hur fungerar UF-företagande?

Eleverna väljer själva den affärsidé de vill jobba med, undersöker marknaden och skaffar startkapital. Till sin hjälp har de utbildningsmaterial, sina lärare, minst en rådgivare från näringslivet och medarbetare från Ung Företagsamhet.

Forskning visar att de som drivit UF-företag har lägre arbetslöshet, oftare startar företag och oftare än andra blir chefer.

På vilka program kan jag starta UF-företag?

Att driva UF-företag ska vara en del av din gymnasieutbildning och du gör det i någon av dina kurser. De vanligaste kurserna för UF-företagande är: Entreprenörskap, Entreprenörskap och företagande, Gymnasiearbete samt olika kurser inom företagsekonomi eller service och bemötande.

UF-företagande är möjligt på alla program, men det är alltid läraren som planerar undervisningen och avgör om UF-företagande är lämpligt. För att veta om elever på det program du är intresserad av brukar driva UF-företag – hör av dig till en studie- och yrkesvägledare.

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024

Mer om ung företagsamhet