VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

VF för dig som vill arbeta i ett tekniskt hantverksyrke med goda framtidsutsikter. Du förbereds för ett självständigt och omväxlande yrke med god laganda och kamratskap. 

Vad får du göra på utbildningen?
Under hela utbildningen varvas teori och praktik. Karaktärsämnena förs samman och integreras så att det bildar en helhet i utbildningen.

De grundläggande kunskaperna för installation och service av VVS-, kyl- och värmepumpanläggningar. Du får framför allt kunskaper i den teknik som krävs för arbete med energiomvandling och energiutnyttjande. 

Vad kan du bli?
Efter utbildningen har du fått grunden för ett tekniskt hantverksyrke. När du har arbetat cirka två år och har godkända betyg i de ämnen som branschen kräver kan du göra ett yrkesexamensprov. Blir du godkänd då så får du din certifiering och ditt utbildningsbevis . 

VVS-och fastighetsprogrammet kan ge behörighet till Yrkeshögskolestudier.

Inriktningar

VVS

Inriktningen ger dig grunderna för att arbeta med installation. Service och underhåll inom VVS-branschen. Du kan genom de valbara kurserna fördjupa dig mot VVS-teknik.

Kyl- och värmepumpsteknik- Lärlingsutbildning

Inriktningen lär dig den senaste tekniken inom energihantering. Det handlar om att skapa behagligt inomhusklimat, kyla i datahallar, kyl/frysanläggningar i livsmedelsbutiker och industrier med mera. Du får lära dig att bygga en kyl- och värmepumpsanläggning och ta den i drift. Du får utföra service, underhåll, felsökning och reparation. Vi lägger även fokus på miljö och säkerhet inom kyl- och värmepumpsteknik.

Lärlingsutbildningen startar i åk2.

Minst halva utbildningstiden sker ute på företaget. Lärlingsutbildningen sker till exempel på specialiserade företag men kan också ske på större fastighetsbolag.

På företaget leds ditt lärande av en utbildad handledare som tillsammans med dig och din yrkeslärare regelbundet följer upp ditt lärande. Du får skriva loggbok och med hjälp av checklistor och bedömningsmaterial dokumenteras ditt lärande.

Utbildningens mål är att du som lärling når yrkesexamen och blir anställningsbar som kylmontör. Du erhåller även certifikat i SSG, heta arbeten, höga lyft, säker vatteninstallation, samt ID06.I. Efter utbildningen genomför du prov för att få branschens obligatoriska personcertifikat.

Minimera
Faktablad och programstruktur
Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information