Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

VO för dig som vill ha ett framtidsyrke som ger dig möjlighet att arbeta med människor.

Vad får du göra på utbildningen?
På vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig hur du bemöter och kommunicerar med människor på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. 

Du får grundläggande yrkeskunskaper som krävs för att kunna arbete inom vård- och omsorgsområdet. Det ger en bra grund för många yrkesområden där du kommer i kontakt med människor. Under samtliga tre åren på utbildningen varvas teori och praktik så att det du lär dig teoretiskt i skolan omsätts i praktiskt  arbete ute på arbetsplatser.

På vård- och omsorgsprogrammet finns  möjlighet att kunna läsa din utbildning som lärling. Det innebär att en större del, minst hälften, av dina yrkesämnen genomförs ute på arbetsplatser med stöd av bra handledare. Det påbörjas redan under höstterminen i årskurs ett.

Vad kan du bli?
Efter utbildningen har du kompetens som motsvarar undersköterska.
Du får en bra grund för många yrkesområden ex polis, socionom, brandman, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut.

VO kan  ge behörighet till yrkeshögskola och högskolestudier.

Minimera
Faktablad och programstruktur
Återställ
Kontakt
Återställ
Mer information