TE4 – gymnasieingenjör

Inom Samhällsbyggnad lär eleven sig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produk­tionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion. Får också fördjupade kunskaper i att ta fram ritningar och konstruera hus. Även perspektiv på kvalitet och miljö tas upp i utbildning­en.

Tänkbara yrken efter utbildningen: Samordnare för husproduktion, Planritare, Projektör, Ar­betsledare och Kvalitets- och miljösamordnare. Exempel på samarbetspartners: Skanska, PEAB, MAF, Sveriges Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren Bergman, Trafikverket och WSP.

 • Utbildningen startar höstterminen 2021
 • 20 utbildningsplatser, ansökan 1 juni
 • För att ansöka om att få delta i utbildningen måste du ha godkänd examen från någon av det treåriga teknikprogrammets inriktningar och vara högst 22 år.
 • Ansökningsblankett och information hittar du på Fyrkantens Gymnasiesamverkan Länk till annan webbplats.
 • Planeras och genomförs i nära samarbete med näringslivet
 • Teoretisk och praktisk och genomförs både i skolan och på företagen
 • Totalt 900 poäng.
 • Ca 12 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Vid APL möter du gymnasieingenjörens vardag och utmaningar
 • Efter avklarad utbildning är du examinerad gymnasieingenjör
 • Mer information om TE4:an hittar du även på teknikcollege.se Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:
Anna Nilsson, Rektor 070-299 38 62
Jonas Engman, Processledare Teknikcollege 070-377 75 21

Sidan uppdaterades den 27 juni 2023