Pedagogiskt arbete

Inom pedagogiskt arbete kan du hitta följande utbildningar.

Förskolelärare – universitetsutbildning

Grundlärare F-åk 3 – universitetsutbildning

Grundlärare åk 4-6 – universitetsutbildning

Ämneslärare, inriktning gymnasiet – universitetsutbildning

Lärarassistent – YH-utbildning

Sociologi – YH-utbildning

Trafiklärare – YH-utbildning

Aktivitetsledare fritidshem – gymnasial yrkesutbildning

Som aktivitetsledare jobbar du på ett fritidshem där barn mellan sex och tretton år vistas före och efter skoldagen och på lov. Tillsammans med dina arbetskamrater planerar och leder du aktiviteter som får barn att växa och lära sig nya saker utifrån sina egna förutsättningar. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är vanliga. Fritidshemmen har ett nära samarbete med förskolan, förskoleklass och skolan och jobbar för elevernas långsiktiga utveckling.

Efter utbildningen kan du jobba både på kommunala och fristående fritidshem.

För att trivas som aktivitetsledare på fritidshem är det bra om du:

 • tycker om att jobba med barn och unga
 • har tålamod
 • är trygg
 • är kreativ

I Norrbotten finns utbildningar till aktivitetsledare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad ett arbete som aktivitetsledare.

Barnskötare – gymnasial yrkesutbildning

Arbetet som barnskötare är varierande men handlar i grunden om att skapa en trygg och stimulerande miljö för barn på förskola, skola eller fritidshem. I arbetsuppgifterna ingår att leka med barnen, pyssla, vara ute och hjälpa till vid måltider och andra aktiviteter. Du blir även en del av arbetslaget på arbetsplatsen och får vara med och planera verksamheten.

För att trivas som barnskötare är det bra om du:

 • är trygg
 • har tålamod
 • tycker om att jobba med barn
 • tycker om att arbeta tillsammans med andra

Om du vill veta mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för barnskötare hittar du mer information här.

I Norrbotten finns utbildningar till barnskötare på gymnasienivå. Vissa kommuner har även barnskötare som lärlingsutbildning.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun för mer information om hur du kan bli barnskötare.

Elevassistent – gymnasial yrkesutbildning

Elevassistenter jobbar i skolan eller på fritids med att ge stöd till den eller de elever som behöver extra anpassningar. I arbetsuppgifterna ingår att hitta individuella lösningar som underlättar för eleven/eleverna att lära sig.

Som elevassistent kan du jobba med elever som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika funktionsnedsättningar.

För att trivas som elevassistent är det bra om du:

 • kan ta ansvar
 • är flexibel, social
 • har lätt för att samarbeta med andra
 • tycker om att jobba med barn.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för elevassistenter. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till elevassistent på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som elevassistent.

Studiehandledare – Folkhögskola

Yrkesutbildning i konstpedagogik – Folkhögskola

Socialpedagog – Folkhögskola

Senast publicerad: 2024-04-22Senast uppdaterad: 2024-04-22