Bilder från Lillan

Nedan följer en samling bilder från Lillan. Både från lokalen med arrangemang och lokalen utan arrangemang.

Arrangemang

Johan Airijoki

Johan Airijoki

Krake

Krake

Staffansdotter

Staffansdotter

Sarah Shook and the Disarmers

Sarah Shook and the Disarmers

Möblering av lokalen

Biosittning i bänkrader

Biosittning i bänkrader

Cafésittning runt bord

Cafésittning runt bord

Övrigt

Cafésittning runt bord

Cafésittning runt bord

Biosittning i bänkrader

Biosittning i bänkrader