• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2016-08-28

  Stödassistent Porsön Servicebostad


  Porsön servicebostad är en gruppbostad för personer inom LSS. Som stödassistent arbetar du med personer med varierande funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningsätt. Du är på ett...
  Läs mer
 • 2016-08-25

  Intresseanmälan kortidsvikarier för ensamkommande barn och ungdomar.


  Arbetsmarknadsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan vikariera. Du får som vikarie möjlighet till värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet till att träffa många olika...
  Läs mer
 • 2016-08-25

  Produktionsledare gatu- och parkbelysning


  Som produktionsledare för gatu- och parkbelysning är du beställare för den dagliga driften och det löpande underhållet av kommunens gatu- och parkbelysning. I arbetsuppgifterna ingår även om- och...
  Läs mer
 • 2016-08-25

  Skolhandläggare till Residensskolan


  Skolhandläggare är en befattning hos Barn- och utbildningsförvaltningen som syftar till att stödja rektor i de alltmer komplexa krav som ställs utifrån den nya skollagen och bidra till skolans...
  Läs mer
 • 2016-08-25

  Lärare i Hem– och Konsumentkunskap till Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 6-9 i Hem-och Konsumentkunskap. Mentorskap i en åk 7 ingår.
  Läs mer
 • 2016-08-25

  Fritidspedagog/Lärare fritidshem till Avanskolan


  Tjänsten innebär arbete i skolan och på fritids i en helintegrerad verksamhet där arbetslaget som består av lärare och fritidspedagoger har ett gemensamt ansvar för hela dagen. Du kommer att arbeta...
  Läs mer
 • 2016-08-24

  Lärare i Svenska och Engelska till Örnässkolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i svenska och engelska. Du kommer att vara resurs i ett arbetslag med tre klasser där du jobbar tillsammans med undervisande lärare i svenska och engelska...
  Läs mer
 • 2016-08-23

  Enhetschefer till måltidsservice


  Vi söker nu tre enhetschefer till måltidsservice.

  Måltidsservice växer och vi behöver förstärka med ytterligare enhetschefer. Organisationen kommer att bestå av en kostchef och 7 enhetschefer som...

  Läs mer
 • 2016-08-23

  Lärare i sv/eng till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk. 4-6 i svenska och engelska. I tjänsten ingår mentorskap i en åk 5. Du kommer att ingå i ett dynamiskt ämnes- samt arbetslag där samarbete och samsyn är en...
  Läs mer
 • 2016-08-22

  Lärare i Idrott och Hälsa till Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-9 i Idrott. Du kommer att ingå i ett arbetslag som har mötestid en gång i veckan. Även mötestid för ämneslag är avsatt en gång i veckan.
  Läs mer
 • 2016-08-22

  Förskollärare till Älvens förskola


  Som förskollärare arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. I tjänsten ingår det att arbeta med- och...
  Läs mer
 • 2016-08-22

  Förskollärare till Kläppbackens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2016-08-21

  Stödassistent Väderleden gruppbostad


  Verksamhetsområdet Stöd och omsorg söker stödassistent till Väderleden gruppbostad. Som stödassistent arbetar du med personer med varierande funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent...
  Läs mer
 • 2016-08-19

  Lärare till grundsärskolan


  Du kommer att undervisa och arbeta med elever på lågstadiet vid Ormbergsskolans samt Östra skolans grundsärskola. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna och du ingår i de olika...
  Läs mer
 • 2016-08-19

  Lärare i sv/eng till Porsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i svenska och engelska. Du kommer att ingå i ett arbetslag som arbetar med eleverna i åk 4-6 samt ingå i ett ämneslag.
  Läs mer
 • 2016-08-19

  Lärare i idrott till Porsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i idrott och i elevens val. Du kommer att ingå i ett arbetslag som arbetar med eleverna i åk 4-6 samt ingå i ett ämneslag.
  Läs mer
 • 2016-08-19

  Förskollärare till Burströmska förskolan


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av vår förskola. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument och vara nyfiken på barns lärande. Att se barnen som...
  Läs mer
 • 2016-08-18

  Lärare i sv/so Persöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4 – 6 i både åldersblandande grupper och i åldershomogena klasser. Tjänsten innebär att du kommer att ha mentorsansvar med utvecklingssamtal och kontakt med...
  Läs mer
 • 2016-08-18

  Landsbygdsutvecklare


  Intresserad av utveckling?

  Landsbygdsutvecklaren arbetar för utvecklingen av landsbygden och bistår till att skapa förutsättningar för näringslivs- och tillväxtfrågor där en central uppgift är att...

  Läs mer
 • 2016-08-18

  Förskollärare till Burströmska förskolan


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av vår förskola. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument och vara nyfiken på barns lärande. Att se barnen som...
  Läs mer
 • 2016-08-17

  Enhetschef Jobbsupport och Företagsgrupp daglig verksamhet/sysselsättning


  Det är viktigt att du på ett positivt och engagerat sätt leder verksamheten för att uppnå god kvalitet. Ditt uppdrag handlar om att självständigt leda, styra och utveckla verksamheten så att kraven i...
  Läs mer
 • 2016-08-17

  Biståndshandläggare


  Verksamhetsområde Individ och familj, Myndighetssektionen söker biståndshandläggare till enhet äldre funktionsnedsatta.

  Myndighetssektionen ansvarar för att utreda, bedöma och besluta i ärenden...

  Läs mer
 • 2016-08-16

  Administratör/registrator


  Har du öga för såväl helhet som detaljer och kan möta krav på noggrannhet och effektivitet?
  Arbetet som administratör/registrator kräver att du har goda kunskaper inom offentlig verksamhet samt...

  Läs mer
 • 2016-08-16

  Lärare till lågstadiet på Manda- och Benzeliusskolan


  Du kommer i huvudsak att undervisa i matematik och svenska i årskurserna 1-3. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna så du kommer att arbeta aktivt med läs- och skrivinlärning...
  Läs mer
 • 2016-08-15

  Kommunikatör


  En av våra medarbetare går i pension och vi söker därför en ersättare som ska arbeta som kommunikatör. Tjänsten är placerad på Kommunikationskontoret som ingår i Kommunledningsförvaltningen. Du kommer...
  Läs mer
 • 2016-08-15

  Senior nät- & kommunikationstekniker


  Vi söker dig som vill arbeta som senior nät- och kommunikationstekniker inom området
  IT-infrastruktur.
  Som senior nät- och kommunikationstekniker ingår du i ett team och du har tydligt kundfokus. Du...

  Läs mer
 • 2016-08-12

  Enhetschef Stöd och omsorg


  Det är viktigt att du på ett positivt och engagerat sätt leder verksamheten för att uppnå god kvalitet. Ditt uppdrag handlar om att både självständigt och med stöd av områdeschef leda, styra och...
  Läs mer
 • 2016-08-12

  Verksamhetsutvecklare


  Socialförvaltningen söker verksamhetsutvecklare till verksamhet Vård och omsorg. Verksamhetsområdet innefattar vård- och omsorgsboende, stöd i hemmet och kommunal hälso- och sjukvård. I din roll som...
  Läs mer
 • 2016-08-10

  Socialsekreterare


  Försörjningssektionen arbetar företrädesvis med människor som har ekonomiska svårigheter. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för...
  Läs mer
 • 2016-08-10

  Enhetschef Försörjningssektionen


  Försörjningssektionen arbetar företrädesvis med människor som har ekonomiska svårigheter. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för...
  Läs mer
 • 2016-08-10

  Enhetschef- Myndighetsutövning inom omsorgen om funktionsnedsatta


  Myndighetssektionen ansvarar för myndighetsutövning inom omsorgen om äldre- och yngre funktionsnedsatta. Totalt arbetar ca 30 medarbetare på sektionen och är organiserade på två enheter. Enhet äldre...
  Läs mer
 • 2016-08-08

  Intresseanmälan korttidsvikarie vård, stöd och omsorg


  Socialförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga vikariat vid ordinarie personals frånvaro.

  Som korttidsvikarie arbetar du på flera olika arbetsplatser exempelvis...

  Läs mer
 • 2016-08-01

  Medarbetare till vård- och omsorgsboenden


  Vi söker medarbetare till flera av våra vård- och omsorgsboenden såsom Baldersgården, Bergstaden, Bergviken, Ingridshem, Hertsögården, Per Hindersagården, Solbacken, Storstigen, Sundsgården,...
  Läs mer
 • 2016-08-01

  Medarbetare till stöd i hemmet (hemtjänst)


  Vi söker medarbetare till verksamhet Vård och omsorg inom stöd i hemmet (hemtjänst).

  I dagsläget finns behov av nya medarbetare i flera av Luleå kommuns hemtjänstgrupper.

  Arbetet innebär att du...

  Läs mer
 • 2016-08-01

  Danslärare till Kulturskolan


  Är du nyfiken på nya arbetssätt, ser möjligheter, tar egna initiativ, är flexibel och kan ställa om till nya förutsättningar samt brinner för dans? Då har du kommit rätt!

  Vi jobbar på kommunens...

  Läs mer
 • 2016-07-19

  Fastighetsstrateg


  Som Fastighetsstrateg kommer du att fungera som en resurs och ansvara för att utveckla och optimera kommunens lokalförsörjning samt övergripande hålla ihop avdelningens samtliga bygginvesteringar. Du...
  Läs mer
 • 2016-07-11

  Mätningsingenjör


  I din roll som mätningsingenjör kommer du att arbeta med alla förekommande typer av mätning i fält: produktionsutsättning, relationsinmätning, projekteringsinmätning och mängdberäkning.

  Även...

  Läs mer
 • 2016-07-08

  VA-ingenjör


  Luleå kommuns vatten- och avloppsverksamhet förverkligar stora expansiva planer och står inför intressanta utmaningar. Arbetet fortsätter kommande år med förstärkt matning från huvudvattenverket,...
  Läs mer
 • 2016-07-04

  Fastighetsförvaltare


  Som förvaltare har du ett helhetsansvar för fastigheter/lokaler inom ditt område. Du upprättar driftsbudget och ansvarar för underhållsplaneringen och investering för dina fastigheter. Du tar även...
  Läs mer
 • 2016-06-28

  Driftchef VA-produktion


  Som driftchef för VA-verkets dricksvattenanläggningar kommer du att leda en grupp med ca 5 driftmaskinister som utför drift-, tillsyns- och underhållsarbeten på vattenverk, tryckstegringsstationer och...
  Läs mer
 • 2016-04-01

  Intresseanmälan korttidsvikarie förskola och skola


  Under sommarmånaderna minskar behovet av korttidsvikarier och ett mindre uppehåll i rekryteringsarbetet sker. Trots detta ser vi gärna att ni skickar in er ansökan redan nu eftersom behovet förväntas...
  Läs mer

Löneadministratör vid Luleå Lokaltrafik AB

Är du en rutinerad löneadministratör? Trivs du i en organisation där du får möjlighet att fylla en central roll?

Nu söker vi en Löneadministratör till Luleå Lokaltrafik.länk till annan webbplats

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner

Sveriges viktigaste jobb finns här!