• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2017-01-24

  IT-arkivarie


  Som arkivarie hos oss arbetar du i en liten flexibel arbetsgrupp med förekommande arbetsuppgifter i både dokumentarkiv och bildarkiv. Du kommer att vara en viktig komponent i att utforma den digitala...
  Läs mer
 • 2017-01-24

  Sva-lärare till Kråkbergsskolan, åk 7-9


  Din tjänst innebär att du:

  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom Sva i samarbete med ytterligare pedagoger på skolorna.
  • Arbetar i nära dialog med elevhälsan.
  • Arbetar som...

  Läs mer
 • 2017-01-23

  Administratör


  Ledning och verksamhetsstöd är en avdelning som hanterar administrativa arbetsuppgifter inom bygglov, miljö/tillsyn och bostadsanpassning. Dina arbetsuppgifter kommer att variera över tid och anpassas...
  Läs mer
 • 2017-01-23

  Rektor till Kråkbergsskolan


  I uppdraget som rektor ingår att leda och planera det systematiska kvalitetsarbetet med verksamhetens utveckling i fokus. Som rektor har du ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och...
  Läs mer
 • 2017-01-23

  Lärare i sv/so till Hertsöskolan åk 4-6


  Du kommer att bedriva undervisning i åk 4-6 i sv samt ha klassläraransvar för en åk 5. Du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga lärarna. Du...
  Läs mer
 • 2017-01-23

  Näringslivsinriktad lärare i samhällsbyggnad till fjärde året Teknikprogrammet Luleå gymnasieskola


  Till vårt fjärde Teknikår TE4 söker vi nu en näringslivsinriktad lärare inom samhällsbyggnadsteknik.

  Du kommer att ha huvudansvaret för undervisningen i vår nya utbildning fjärde teknikåret TE4 med...

  Läs mer
 • 2017-01-23

  Spec. lärare eller lärare med lång erfarenhet sökes!


  Som speciallärare arbetar du med elever i behov av särskilt stöd i årskurs 4-6. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga lärare både på grupp- och individnivå.

  På Hertsöskolan har vi ett väl...

  Läs mer
 • 2017-01-23

  Förskollärare till Magneten-Jordens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta fram en bra kultur och arbetsmiljö på förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du...
  Läs mer
 • 2017-01-23

  Familjerättssekreterare


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2017-01-21

  Bistånds- och LSS handläggare


  Verksamhetsområde Individ och familj, Myndighetssektionen söker bistånds- och LSS- handläggare till enhet äldre och yngre funktionsnedsatta.

  Vi på Myndighetssektionen står inför nya spännande...

  Läs mer
 • 2017-01-19

  TURISTINFORMATÖR


  Som turistinformatör är du ett av Luleås ansikten utåt. Att leverera ett gott värdskap är en självklarhet. Dina kontakter sker huvudsakligen med besökare, företag och övriga som är verksamma inom...
  Läs mer
 • 2017-01-18

  Förskollärare till Storsands förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2017-01-18

  Lärare åk 1-3, Hed- och Mandaskolan


  Vi söker en resurslärare till lågstadiet som ska arbeta med elever i årskurs 1-3 på Hedskolan och Mandaskolan på Bergnäset. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna så du kommer...
  Läs mer
 • 2017-01-18

  Lärare mellanstadiet, Hedskolan


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 på ett spännande sätt. På Hedskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med...
  Läs mer
 • 2017-01-18

  Socialsekreterare Familjestödssektionen -vikariat


  Som socialsekreterare vid familjestödssektionen ansvarar du för barn och ungdomar som är placerade i familjehem enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv,...
  Läs mer
 • 2017-01-18

  Familjehemssekreterare


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2017-01-16

  Stödassistent Mobila stödteamet Hertsön


  Mobila Stödteamet arbetar med att stötta och bistå personer med psykiska funktionsnedsättningar i deras hemmiljö. Du är med och bidrar till att skapa möjligheter för dem att leva ett aktivt liv...
  Läs mer
 • 2017-01-16

  Leg sjuksköterskor och undersköterskor - semestervikarier


  Verksamhetsområde Vård och omsorg söker legitimerade sjuksköterskor samt undersköterskor till Hälso- och sjukvårdsenheten för arbete under sommaren 2017.

  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta...

  Läs mer
 • 2017-01-13

  Stödassistent Dagverksamhet/Sysselsättning


  Inom dagverksamhet/sysselsättningen Företagsgrupp arbetar du med brukare som har olika funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är ett delaktigt och meningsfullt liv utifrån brukarens behov, önskemål...
  Läs mer
 • 2017-01-13

  Medarbetare till Malmuddsgårdens vård- och omsorgsboende


  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren...
  Läs mer
 • 2017-01-13

  Medarbetare till Ingridshem vård- och omsorgsboende


  Vi söker en ny medarbetare till Ingridshem vård-och omsorgsboende.

  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god...

  Läs mer
 • 2017-01-12

  Lärare åk 1-3, Persöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-3 i matematik, no och svenska. Mentorskap ingår i tjänsten så det är viktigt att du har ett intresse för uppdraget. Du samverkar med lågstadiets arbetslag...
  Läs mer
 • 2017-01-11

  Fritidspedagog alt. Fritidsassistent till Ormbergsskolan


  Du ska tillsammans med lärare och fritidspedagoger arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar...
  Läs mer
 • 2017-01-11

  Lärare i ma/no till Hertsöskolan, åk 4-6


  Du kommer att bedriva undervisning i åk 4-6 i Ma/No samt ha klassläraransvar för en åk 5. Du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga lärarna....
  Läs mer
 • 2017-01-11

  Förskollärare till Ängens förskola


  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument och kunna säkerställa att verksamheten utgår från uppsatta mål. Du ska säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat...
  Läs mer
 • 2017-01-11

  Stödassistent Porsön Servicebostad


  Porsön servicebostad är en gruppbostad för personer inom LSS. Som stödassistent arbetar du med personer med varierande funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningsätt. Du är på ett...
  Läs mer
 • 2017-01-10

  Familjerådgivare


  Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning där du främst arbetar med parrelationer. Du möter vuxna människor med problem, konflikter och svårigheter i sin samlevnad där...
  Läs mer
 • 2017-01-10

  Lärare i Musik till Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-9 i musik. Du kommer också att vara mentor för ett antal elever tillsammans med en kollega.
  Läs mer
 • 2017-01-09

  Intresseanmälan korttidsvikarie lokalvård


  Stadsbyggnadsförvaltningen, Drift och Underhåll, Lokalvård söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga anställningar vid ordinarie personals frånvaro.

  Vi utför lokalvård på...

  Läs mer
 • 2017-01-09

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2017


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med brukare som har behov av stöd och omvårdnad dygnet runt. På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella...

  Läs mer
 • 2016-12-30

  Bygglovshandläggare


  Som bygglovshandläggare hanterar du ansökningar om bygglov och förhandsbesked samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. I arbetsuppgifterna ingår också handläggning och tillsyn av strandskyddsärenden...
  Läs mer
 • 2016-12-28

  Avdelningschef - arbetsmarknad


  Som chef för arbetsmarknadsavdelningen samordnar, verkställer och utvecklar du kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetet innehåller både strategiska och operativa frågor. Samverkan med...
  Läs mer
 • 2016-12-13

  Korttidsvikarie inom förskola, skola och kök


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2016-12-08

  Extrapersonal till sporthallar och bad


  Vi söker nu efter extrapersonal till sporthallar och bad. Som timavlönad på fritidsförvaltningen får du möjlighet till arbete med stor rörlighet och variation på uppdragen. För närvarande finns behov...
  Läs mer
 • 2016-11-04

  Sjuksköterskor/ Distriktssköterskor till hemsjukvården


  Socialförvaltningen söker distriktsköterskor till hemsjukvården.

  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, exempelvis hembesök,...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner