• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2017-02-24

  HR-konsult/bemanning till Barn- och utbildningsförvaltningen


  Bemanningsenheten står inför ett utvecklings- och förbättringsarbete inom bemanningsprocessen, och du som HR-konsult har en viktig funktion i det arbetet.

  Enheten är en del av förvaltningens stab,...

  Läs mer
 • 2017-02-24

  Bokbusschaufför / biblioteksassistent med inriktning allmänheten/vuxna.


  Som bokbusschaufför ansvarar du bland annat för nedanstående arbetsuppgifter:
  - köra bokbussen, främst Bokbussen allmänheten
  - daglig tillsyn och skötsel av bokbussen

  Du har också arbetsuppgifter...

  Läs mer
 • 2017-02-24

  Landskapsarkitekt


  I rollen som landskapsarkitekt tillvaratar och utvecklar du sammanhangen i staden och landskapet samt gestaltningen av allmänna platser utifrån estetik, funktion, ekonomi, hållbarhet och upplevelser....
  Läs mer
 • 2017-02-22

  Mottagningshandläggare


  Mottagningshandläggare jobbar stora delar av dagen utanför kontoret och har till uppgift att ta emot nyanlända och tillsammans med enhetschef och flyktingsekreterare planera och utföra de praktiska...
  Läs mer
 • 2017-02-22

  Kommunsekreterare


  Vi har infört ett kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (Evolution) som gör det möjligt för handläggare, registratorer och nämndsekreterare att se hela ärendekedjan. Vi distribuerar...
  Läs mer
 • 2017-02-22

  Registrator


  Din arbetsdag
  Vi erbjuder ett omväxlande arbete med vårt ärende- och dokumenthanteringssystem Evolution. Som registrator kommer du att arbeta med posthantering, registrering, aktkontroll, arkivering,...

  Läs mer
 • 2017-02-21

  Familjebehandlare till Öppenvården Barn och unga Familjestödsektionen


  Inom Familjestödsektionen sker ett omfattande utvecklingsarbete. Vi skapar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras föräldrar. Målet är att utveckla en...
  Läs mer
 • 2017-02-17

  Säsongsarbetare Park


  I arbetet som säsongsarbetare park förekommer arbetsuppgifter som plantering av sommarblommor, ogräsrensning, gräsklippning och parkstädning.

  Arbetet som parkarbetare kräver god fysik och vi arbetar...

  Läs mer
 • 2017-02-17

  Konsumentvägledare


  Som konsumentvägledare är din huvudsakliga uppgift att ge konsumenträttsliga och avtalsrättsliga råd till enskilda utifrån lagstiftning och avtal. Du ska också ge stöd inom skuldsanering och...
  Läs mer
 • 2017-02-17

  Leg arbetsterapeut


  I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd, träning, behandling, anpassning av miljön och förskrivning av hjälpmedel.

  Arbetsterapeuten handleder,...

  Läs mer
 • 2017-02-17

  Socialsekreterare Försörjningssektionen


  Som socialsekreterare på Försörjningssektionen arbetar du företrädesvis med människor som har ekonomiska svårigheter. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och...
  Läs mer
 • 2017-02-16

  Lärare och socialarbetare till projektet ”Samverkan i praktiken”


  Vi söker en legitimerad lärare och en socialarbetare till projektet Samverkan i praktiken – ett projekt mellan Barn och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen för att främja skolnärvaro och...
  Läs mer
 • 2017-02-15

  Lärare i sv/so- Mandaskolan


  Du kommer att bedriva undervisning i åk 4-6 i sv/so samt ha delat klassläraransvar på mellanstadiet. Du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med dina...
  Läs mer
 • 2017-02-15

  Lärare åk 1-3, Persöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-3. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i lågstadiets arbetslag som består av lärare och fritidspedagoger.
  Läs mer
 • 2017-02-15

  Familjebehandlare till akutboendet Loet


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2017-02-14

  Fastighetsmaskinister


  Som fastighetsmaskinist hos oss kommer du att ingå i en driftgrupp inom Luleå kommuns avdelning Drift och underhåll, Ditt arbete kommer att handla om tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll...
  Läs mer
 • 2017-02-10

  Undersköterska - förebyggande insatser för äldre


  Socialförvaltningen ska se till att skapa förutsättningar så att äldre personer i Luleå ska kunna leva ett meningsfullt liv i välbefinnande. Besök på träffpunkter och andra öppna verksamheter är ett...
  Läs mer
 • 2017-02-10

  Maskinist VA-verk


  Som maskinist ingår du i en grupp som utför förekommande drift- och underhållsarbeten såsom mätning, kontroll och felsökning av process-, maskin-, el-, styr/regler- och instrumentfunktioner. I arbetet...
  Läs mer
 • 2017-02-10

  Örnäsets skolområde söker fritidshemutvecklare


  Örnäsets skolområde är indelad i tre grundskolor - Örnässkolan, Furuparksskolan och Tallkronanskolan, med ett antal fritidshemsavdelningar på respektive skola.

  Du kommer att ha din grundplacering...

  Läs mer
 • 2017-02-10

  Skolhandläggare till Flerspråkscentrum


  Som skolhandläggare på Flerspråkscentrum ska du vara ett kvalificerat administrativt stöd till de båda teamen på Flerspråkscentrum. Du kommer arbeta flexibelt i nära dialog med all personal på enheten...
  Läs mer
 • 2017-02-08

  Gruppledare till Feriejobb


  Till största delen utgörs arbetstillfällena av parkarbete samt allmän skötsel av naturen runt Luleå. Gruppledaren ansvarar för en grupp på ca 10-15 ungdomar. Anställningen inleds med fyra dagars...
  Läs mer
 • 2017-02-02

  Korttidsvikarie inom förskola, skola och kök


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-01-31

  Förskollärare till Jämtögårdens förskola


  Som förskollärare arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. I tjänsten ingår det att arbeta med...
  Läs mer
 • 2017-01-30

  Guider/turistinformatörer


  Arbetet som guide/turistinformatör består i att ge Visitor Centres besökare information om Gammelstads kyrkstad samt Luleå och Swedish Lapland. En stor del av arbetet består i genomförande av guidade...
  Läs mer
 • 2017-01-30

  Museiguide/pedagog


  Guiderna befolkar och levandegör museigårdarna, guidar enskilda och bokade grupper samt dramatiserar historiska händelser. Handleder ferieungdomar i museigårdarna. Guiderna bär tidstypiska kläder och...
  Läs mer
 • 2017-01-23

  Näringslivsinriktad lärare i samhällsbyggnad till fjärde året Teknikprogrammet Luleå gymnasieskola


  Till vårt fjärde Teknikår TE4 söker vi nu en näringslivsinriktad lärare inom samhällsbyggnadsteknik.

  Du kommer att ha huvudansvaret för undervisningen i vår nya utbildning fjärde teknikåret TE4 med...

  Läs mer
 • 2017-01-18

  Lärare åk 1-3, Hed- och Mandaskolan


  Vi söker en resurslärare till lågstadiet som ska arbeta med elever i årskurs 1-3 på Hedskolan och Mandaskolan på Bergnäset. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna så du kommer...
  Läs mer
 • 2017-01-18

  Lärare mellanstadiet, Hedskolan


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 på ett spännande sätt. På Hedskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med...
  Läs mer
 • 2017-01-16

  Leg sjuksköterskor och undersköterskor - semestervikarier


  Verksamhetsområde Vård och omsorg söker legitimerade sjuksköterskor samt undersköterskor till Hälso- och sjukvårdsenheten för arbete under sommaren 2017.

  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta...

  Läs mer
 • 2017-01-09

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2017


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med brukare som har behov av stöd och omvårdnad dygnet runt. På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella...

  Läs mer
 • 2017-01-09

  Intresseanmälan korttidsvikarie lokalvård


  Stadsbyggnadsförvaltningen, Drift och Underhåll, Lokalvård söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga anställningar vid ordinarie personals frånvaro.

  Vi utför lokalvård på...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner