• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2017-05-24

  Specialpedagog till Luleå gymnasieskola


  Du ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i ett elevhälsoperspektiv på grupp-, individ- och organisationsnivå.

  Du ingår i skolans elevhälsoteam och förväntas vara drivande och ta eget...

  Läs mer
 • 2017-05-23

  Lärare till Porsöskolan


  Tjänsten innebär att bedriva undervisning i åk 3 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Du är klasslärare och ingår i ett...
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Lärare till Kläppenskolan/Hemängsskolan åk. 5


  Tjänst som lärare i årskurs 5.
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Lärare till Kläppenskolan/Hemängsskolan


  Tjänst som lärare i årskurs 1 samt 2.
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Vikariat, lärare i matematik, no & engelska, åk 4-6, Ormbergsskolan


  Snart kommer en pedagog vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie som kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i Ma, No och engelska med ett mentorskap i åk 5 under läsåret 17/18. Vi arbetar...
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Lärare i årskurs 4-6, Ormbergsskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i Sv, SO, Eng och Bild enligt läroplan på Ormbergsskolan. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt i strävan att skapa en bra verksamhet för alla...
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Lärare i idrott till Ormbergsskolan åk. 1-6


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare som kommer att undervisa i ämnet Idrott och hälsa enligt läroplan på Ormbergsskolan i åk 1-6. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt i strävan att...
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Lärare i musik till Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-9 i Musik. Mentorskap ingår i tjänsten.
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Projektledare hållbara inköp


  Tjänsten avser en visstidsanställning under 12 månader placerad i kommunledningsförvaltningens inköpskontor. Du kommer att verka som projektledare för ett kommunövergripande projekt i syfte att ta...
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Fritidspedagog till Benzeliusskolan & Borgmästarskolan


  Vi söker nu en fantastisk fritidspedagog till våra fritidshem. Tjänsten innebär arbete på två skolor. Du jobbar två dagar i veckan på Borgmästarskolan och tre dagar i veckan på Benzeliusskolan. Hos...
  Läs mer
 • 2017-05-23

  Lärare 30% i musik till Råneåskolan & Vitåskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4 - 6 i musik. Arbetet är fördelat 20% i Råneå och 10% i Vitå.
  Läs mer
 • 2017-05-19

  Lärare i spanska till Bergskolan och Örnässkolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 7-9 i spanska. Tjänsten är delad mellan Bergsskolan och Örnässkolan med 50% på båda skolorna. Mentorskap ingår i tjänsten och du kommer att samverka med...
  Läs mer
 • 2017-05-19

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Östra skolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Östra skolan innebär att arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som fritidspedagog har du ansvar för att bedriva...
  Läs mer
 • 2017-05-19

  Skolkurator till Hertsöskolan


  Dina arbetsuppgifter består främst av rådgivning och vägledning i kontakter med elever och deras föräldrar samt berörd skolpersonal. Du deltar i särskilda elevutredningar samt är stöd i kontakter med...
  Läs mer
 • 2017-05-19

  Konstpedagog


  I tjänsten ingår att leda och planera det pedagogiska arbetet i samband med aktuella utställningar och även att driva pedagogiska projekt riktade mot speciella grupper. Arbetet är i stor grad...
  Läs mer
 • 2017-05-19

  Lärare i åk. 1, Munkebergsskolan


  Nu söker vi ytterligare två engagerade lärare för undervisning i årskurs 1. Tjänsten innebär att du undervisar elever i de flesta skolämnen. Mentorskap ingår i tjänsten så det är viktigt att du har...
  Läs mer
 • 2017-05-19

  Lärare åk 3, Råneskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 3 och
  mentorskap ingår. Du kommer att ingå i arbetslag åk. 1 -3.

  Läs mer
 • 2017-05-18

  Förskollärare till Spira förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2017-05-18

  Lärare i svenska som andraspråk


  Du kommer att undervisa vuxna elever i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare i samma ämne, med speciallärare och med lärare i andra ämnen...
  Läs mer
 • 2017-05-18

  Kock med lokalvård sökes till Karlsvik förskola


  Kock med alla förekommande arbetsuppgifter inom storhushåll/restaurang. Litet mysigt förskolekök med egen tillagning av lunch och frukost. I tjänsten ingår även lokalvård på två avdelningar. Förskolan...
  Läs mer
 • 2017-05-18

  Arkivarie


  Som arkivarie hos oss arbetar du i en liten flexibel arbetsgrupp med förekommande arbetsuppgifter i både dokumentarkiv och bildarkiv. Du kommer att vara en viktig komponent i att utforma den digitala...
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Förskollärare till Spira förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Lärare i bild till Residensskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 7-9 i bild.
  Mentorskap ingår.
  För mer information om tjänsten kontakta rektor
  Sven-Erik Mohlin

  Läs mer
 • 2017-05-17

  Enhetschef servicebostäder


  Ditt uppdrag som enhetschef handlar om att både självständigt och med stöd av områdeschef leda, styra och utveckla verksamheterna inom Bostad med särskild service LSS så att kraven i gällande avtal,...
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Controller med inriktning inköp


  Socialförvaltningen, Ekonomi och infrastruktur, söker en ny medarbetare. Inom avdelningen utvecklar vi metoder för ekonomistyrning, gör analyser och utredningar samt ger råd och stöd till chefer i...
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Lärare i trä- och metallslöjd till Hedskolan


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i årskurs 3-6 från Hed- och Mandaskolan, placerad på Hedskolan, på ett spännande sätt i slöjd med...
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Förskoleklasslärare till Ängskolan


  Som lärare i förskoleklass kommer du att arbeta i ett arbetslag som består av fritidspedagoger och förskoleklasslärare som tillsammans ansvarar för att planera, genomföra och följa upp verksamheten. I...
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Förskollärare till Spira förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2017-05-16

  IT samordnare


  Tjänsten ingår i förvaltningens administrativa avdelning. Som IT samordnare är du förvaltningens kontaktperson i IT-relaterade frågor. Du ska vara lyhörd för vår verksamhets önskemål och behov och...
  Läs mer
 • 2017-05-16

  Projektledare -införande digitala personalakter


  Dina uppgifter som projektledare blir att utreda, projektera och praktiskt arbeta med införandet av digitala personalakter för Luleå Kommun. Du kommer att ha en drivande och samordnande roll i nära...
  Läs mer
 • 2017-05-16

  Kommunikatör


  Som kommunikatör är du en drivande kraft i att utveckla KSAMs kommunikativa förmåga. Du ska vara ett praktiskt och strategiskt stöd i kommunikationsarbetet med ansvar för stabens olika...
  Läs mer
 • 2017-05-16

  Kock sökes till Hällbackens förskola


  Kock med alla förekommande arbetsuppgifter inom storhushåll/restaurang. Du leder och fördelar arbetet i köket. Hällbackens förskola är en ny förskola som öppnar hösten 2017. Förskolan har ett av Luleå...
  Läs mer
 • 2017-05-16

  Lärare ma/no åk 3-6 till Antnässkolan


  Tjänsten innebär att du undervisar i åk 3-6. Mentorskap ingår och du ingår i arbetslaget för åk 3-6.
  Läs mer
 • 2017-05-15

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-05-15

  Fritidspedagoger till Benzeliusskolan


  Pensionsavgångar och ett ökat elevunderlag gör att vi nu söker fler fantastiska fritidspedagoger till vårt fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av...
  Läs mer
 • 2017-05-15

  Lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, Klöverträskskolan


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av skolan som lärmiljö, utifrån läroplanens mål och intentioner. I Klöverträskskolan finns inget ”vi och dom” – varför det...
  Läs mer
 • 2017-05-15

  Specialpedagog/speciallärare 50% +resurs 50% till Ersnässkolan


  I tjänsten som Specialpedagog/speciallärare är du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som specialpedagog/speciallärare är du handledare och en pedagogisk samtalspartner samt rådgivare för...
  Läs mer
 • 2017-05-13

  LSS- handläggare! Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss?


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2017-05-10

  Stödassistent till Dragongatan och Domarvägen


  Som stödassistent vid Dragongatan och Domarvägen gruppbostad arbetar du med ungdomar med varierande funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningsätt. Du är på ett positivt sätt ett stöd...
  Läs mer
 • 2017-05-10

  Lärare i spanska eller spanska/SvA till Montessori Luleå


  Som lärare i spanska och Svenska som andraspråk kommer du att undervisa elever i årskurs 7-9, upp till 100% på Montessori.

  Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt arbetslag, med högt i tak, där det...

  Läs mer
 • 2017-05-09

  Gymnasielärare i Psykologi


  Du ska undervisa i ämnet psykologi inom Luleå Gymnasieby.

  Förutom undervisning och mentorsuppdrag förutsätts arbete och samverkan med programlag och elevhälsa.

  Läs mer
 • 2017-05-09

  Korttidsvikarie inom förskola och skola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-05-09

  Lärare i hemkunskap till Residensskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i hemkunskap.
  Mentorskap i åk 7.
  Mer information om tjänsten, kontakta rektor
  Sven-Erik Mohlin

  Läs mer
 • 2017-05-09

  Tekniker rörnät


  Vi söker nu en driven medarbetare som vill vara med och utforma vårt arbete med filmning av ledningsnätet och läcksökning. Som tekniker rörnät jobbar du självständigt, men även i olika projektgrupper...
  Läs mer
 • 2017-05-08

  Klassisk fritidspedagogtjänst Montessori


  Du kommer att arbeta som fritidspedagog med delat ansvar för planering och genomförande av fritidshemsverksamheten. Du kommer även att samverka i den dagliga undervisningen, antingen genom att ha egna...
  Läs mer
 • 2017-05-08

  Lärare i SO-ämnena till Montessori


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i SO-ämnena.

  Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt arbetslag där det läggs stor vikt vid det kollegiala lärandet och samarbete. Vi tillämpar...

  Läs mer
 • 2017-05-08

  Gymnasielärare i företagsekonomi till Luleå Gymnasieskola


  Du kommer att undervisa elever i företagsekonomi på Ekonomiprogrammet.

  Ekonomiprogrammet är ett av de mest attraktiva programmen i Luleå Gymnasieby. På Ekonomiprogrammet, som regelbundet genomgår re...

  Läs mer
 • 2017-05-03

  Fritidspedagog till Ersnässkolan


  Tjänsten innebär arbete i skolan och på fritids i en helintegrerad verksamhet där arbetslaget som består av lärare och fritidspedagoger har ett gemensamt ansvar för hela dagen.

  Barnen ska erbjudas...

  Läs mer
 • 2017-05-03

  Gymnasielärare till Handels- och administrationsprogrammet i Luleå


  Handels- och administrationsprogrammet är ett lärlingsprogram som är certifierat av Handelsrådet, Svensk Handel.

  Du kommer i första hand undervisa i handelsämnen i samtliga årskurser. Viss...

  Läs mer
 • 2017-05-03

  Mark- och exploateringsingenjör


  Tjänsten innebär att du jobbar med alla sorters mark- och exploateringsfrågor av juridisk, teknisk och ekonomisk art. I arbetet ingår köp- och försäljning av fast egendom för både kommunens eget...
  Läs mer
 • 2017-04-28

  Leg sjuksköterskor till omsorg/psykiatri


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, exempelvis vårdplanering, dokumentation, läkemedelshantering, delegering, utbildning och...
  Läs mer
 • 2017-01-08

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2017


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med brukare som har behov av stöd och omvårdnad dygnet runt. På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner