• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2016-07-27

  Verksamhetsutvecklare


  Individ och familjeomsorgen söker en verksamhetsutvecklare som ska samordna, planera, stödja och processleda arbetet med Socialnämndens planer som ansvaras av verksamhetschefen inom individ och...
  Läs mer
 • 2016-07-27

  Fritidspedagog/lärare fritidshem till Mandaskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Mandaskolan innebär att arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Du kommer att ha ansvar, tillsammans med ditt arbetslag, för att...
  Läs mer
 • 2016-07-27

  Lärare i sv/idrott till Porsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i idrott och svenska, undervisning i fler ämnen du är behörig i kan förekomma. Du kommer att ingå i ett arbetslag som arbetar med eleverna i åk 4-6 samt...
  Läs mer
 • 2016-07-27

  Fritidspedagog/Lärare fritidshem till Porsöskolan


  Tjänsten som fritidspedagog/lärare fritidshem på Porsöskolan innebär att arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastaktiviteter ingår i uppdraget samt att följa...
  Läs mer
 • 2016-07-25

  Fritidspedagog/Lärare fritidshem till Benzeliusskolan


  Benzeliusskolan söker en fritidspedagog/lärare fritidshem. Tjänsten innebär att arbeta i elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastaktiviteter ingår i uppdraget samt att följa...
  Läs mer
 • 2016-07-25

  Lärare i svenska och/eller svenska som andraspråk Vuxenutbildningen


  Du kommer att undervisa elever i svenska och/eller svenska om andraspråk på grundläggande men framförallt gymnasial nivå. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare inom samma ämnesområden....
  Läs mer
 • 2016-07-22

  Två fritidspedagoger/lärare fritidshem till Ormbergsskolan


  Som fritidspedagog/lärare fritidshem arbetar du tillsammans med lärare och övriga pedagoger i fritidshemmet i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Målsättningen för...
  Läs mer
 • 2016-07-19

  Fastighetsstrateg


  Som Fastighetsstrateg kommer du att fungera som en resurs och ansvara för att utveckla och optimera kommunens lokalförsörjning samt övergripande hålla ihop avdelningens samtliga bygginvesteringar. Du...
  Läs mer
 • 2016-07-14

  Lärare i sv/eng/idrott till Råneskolan


  Som lärare kommer du undervisa i svenska, engelska och idrott. Uppdraget omfattar mentorskap så det är viktigt att du har ett intresse för det. Som lärare hos oss får du, utöver allt annat, tillhöra...
  Läs mer
 • 2016-07-14

  Luleå kommun söker två lärare till Råneskolan


  Du kommer huvudsakligen att undervisa i svenska, so samt engelska i årskurserna 4-6, men undervisning kan komma att ske i fler ämnen som du är behörig i.

  Uppdragen omfattar mentorskap så det är...

  Läs mer
 • 2016-07-13

  Lärare i idrott till Hedskolan och Mandaskolan


  Tjänsten innebär att du undervisar idrott i årskurs 1-6 enligt läroplan. Du kommer att undervisa och arbeta med elever på både Hedskolan och Mandaskolan samt ingå i arbetslaget för 4-6 på båda...
  Läs mer
 • 2016-07-13

  Lärare i lågstadiet till Avan- och Alviksskolan


  Du kommer att undervisa och arbeta med elever i årskurs F-3. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna så du kommer att arbeta aktivt med läs- och skrivinlärning samt matematik på...
  Läs mer
 • 2016-07-11

  Mätningsingenjör


  I din roll som mätningsingenjör kommer du att arbeta med alla förekommande typer av mätning i fält: produktionsutsättning, relationsinmätning, projekteringsinmätning och mängdberäkning.

  Även...

  Läs mer
 • 2016-07-08

  VA-ingenjör


  Luleå kommuns vatten- och avloppsverksamhet förverkligar stora expansiva planer och står inför intressanta utmaningar. Arbetet fortsätter kommande år med förstärkt matning från huvudvattenverket,...
  Läs mer
 • 2016-07-06

  Lärare till årskurs 1 på Öhemsskolan


  Som lärare kommer du huvudsakligen att undervisa i årskurs 1 men du kommer även i begränsad omfattning arbeta inom fritidshemsverksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare och...
  Läs mer
 • 2016-07-05

  Lärare i Sv/So/En till Hemängsskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6, i främst svenska, so och engelska. Du arbetar i arbetslag i ett alt två av skolans spår och tillsammans med speciallärare.

  Den kollegiala samverkan är...

  Läs mer
 • 2016-07-05

  Lärare till mellanstadiet på Hedskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 enligt läroplan. På Hedskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla våra elever. Alla våra elever ska...
  Läs mer
 • 2016-07-05

  Lärare till lågstadiet på Hedskolan och Mandaskolan


  Lågstadiesatsningen är ett initiativ som regeringen har beslutat och som ger oss möjligheten att förstärka ytterligare vår lärarkår inom grundskolan F-3 i Luleå kommun och ser detta som en möjlighet...
  Läs mer
 • 2016-07-05

  Lärare med försteläraruppdrag till Hemängsskolan


  Ämnesintegrerad undervisning är ett av skolans fokusområden, där flera goda arbeten genomförs som bl.a. i form av storyline. Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-6 och arbeta med att fortsätta...
  Läs mer
 • 2016-07-04

  VA-chef


  Luleå kommuns vatten- och avloppsverksamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för Luleås tillväxt. Som avdelningschef för denna avdelning är du delaktig i att förverkliga stora expansiva planer...
  Läs mer
 • 2016-07-04

  Fastighetsförvaltare


  Som förvaltare har du ett helhetsansvar för fastigheter/lokaler inom ditt område. Du upprättar driftsbudget och ansvarar för underhållsplaneringen och investering för dina fastigheter. Du tar även...
  Läs mer
 • 2016-07-01

  Speciallärare med försteläraruppdrag till Hertsöskolan


  Som speciallärare så arbetar du med att tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du är ett stöd i att kartlägga hinder i lärmiljön och utforma generella...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Familjehemshandläggare med inriktning rekrytering


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Familjehemssekreterare


  Inom Familjestödsektionen vid Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Kock pooltjänst till måltidsservice Luleå


  Måltidsservice rekryterar nu tre kockar med pooltjänst . Tjänsten innebär att du arbetar inom det kök där behov finns i team eller ibland även i ensamkök. Du medverkar i alla förekommande...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Enhetschef till Centrala Elevhälsan


  Som enhetschef kommer du att vid chefen för elevhälsans sida och på dennes uppdrag verka i Elevhälsans uppdrag att främst främja och förebygga i ett salutogent perspektiv. I de arbetet ingår att bidra...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Ekonom/controller


  Nu söker vi två controllers till ekonomikontorets controllerteam. Teamet är nybildat och det innebär stora möjligheter att påverka utformningen av arbetet samt att utveckla rollerna för att stärka...
  Läs mer
 • 2016-06-30

  Enhetschefer till måltidsservice


  Vi söker nu tre enhetschefer till måltidsservice.

  Måltidsservice växer och vi behöver förstärka med ytterligare enhetschefer. Organisationen kommer att bestå av en kostchef och 7 enhetschefer som...

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i Ma och No till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk. 4-6 i Matematik och NO. I tjänsten ingår mentorskap

  På Stadsöskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för alla...

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i SVA/annat ämne till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-9 i svenska som andraspråk (ca 50%) och annat ämne som du är behörig i (50%).
  Delat mentorskap ingår i tjänsten och du kommer att tillhöra ett arbetslag i...

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i Trä-och metallslöjd till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 3-9 i trä-och metallslöjd.
  I tjänsten ingår delat mentorskap och du kommer att ingå i ett arbetslag.

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Gymnasielärare i svenska och historia


  Du ska arbeta i Luleå gymnasieskola på Vård-och omsorgsprogrammet.

  Du kommer att ingå i ett team av lärare inom programmet och med kollegor inom ämnesområdena. Det innebär nära samverkan i...

  Läs mer
 • 2016-06-29

  Lärare i svenska och engelska till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk. 4-6 i svenska och engelska. I tjänsten ingår mentorskap 5.

  På Stadsöskolan arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att skapa en bra verksamhet för...

  Läs mer
 • 2016-06-28

  Driftchef VA-produktion


  Som driftchef för VA-verkets dricksvattenanläggningar kommer du att leda en grupp med ca 5 driftmaskinister som utför drift-, tillsyns- och underhållsarbeten på vattenverk, tryckstegringsstationer och...
  Läs mer
 • 2016-06-28

  Lärare i trä- och metallslöjd till Bergskolan


  Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 7-9 på Bergskolan.

  Som slöjdlärare har du hand om planering och genomförande av undervisningen inom ämnet slöjd trä/metall. Du utvecklar och...

  Läs mer
 • 2016-06-28

  Förstelärare i Ma/No/Tk till Råneskolan


  Som förstelärare i matematik, NO och teknik ska du i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska du bidra till kollegial samverkan för att utveckla och...
  Läs mer
 • 2016-06-27

  Förskollärare till Klöverträsk förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Arbetet innefattar även pedagogisk dokumentering där du...
  Läs mer
 • 2016-06-27

  Arbetsmarknadskonsult


  Som arbetsmarknadskonsult kartlägger, planerar och genomförs insatser tillsammans med individen som ökar möjligheten till etablering på arbetsmarkanden.

  I uppdraget ingår att vägleda, inspirera och...

  Läs mer
 • 2016-06-23

  Leg sjuksköterskor


  Socialförvaltningen söker legitimerade sjuksköterskor.

  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, omsorg, psykiatri och vård- och omsorgsboende. Vi söker även dig som vill arbeta...

  Läs mer
 • 2016-06-23

  Förskollärare till Svartöstadens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Arbetet innefattar även pedagogisk dokumentering, där du...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Lärare i årskurs 4-6 till Persöskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4 – 6 i både åldersblandande grupper och i åldershomogena klasser. Tjänsten innebär att du kommer att ha mentorsansvar med utvecklingssamtal och kontakt med...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Specialpedagog till Kyrkbyskolan


  Som specialpedagog arbetar du med att tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du är ett stöd i att kartlägga hinder i lärmiljön och utforma generella...
  Läs mer
 • 2016-06-22

  Lärare i åk 1-3 till Kyrkbyskolan


  Du kommer undervisa elever i årskurs 1-2 i svenska, SO och engelska. Förutom att undervisa kommer du vara mentor som innebär att hålla i utvecklingssamtal, ha kontakt med föräldrar/vårdnadshavare samt...
  Läs mer
 • 2016-06-21

  Mark- och exploateringsingenjör


  Tjänsten innebär att du jobbar med alla sorters mark- och exploateringsfrågor av juridisk, teknisk och ekonomisk art.

  I arbetet ingår köp- och försäljning av fast egendom för både kommunens eget...

  Läs mer
 • 2016-06-15

  Speciallärare till Bergskolan


  Vi är en skola som växer med fler elever och personal och vi behöver fler medarbetare!

  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 på Bergskolan. Mentorskap ingår i tjänsten.

  Vi söker en...

  Läs mer
 • 2016-06-14

  Ekonomichef Barn- och utbildningsförvaltningen


  Som chef för ekonomienheten på barn- och utbildningsförvaltningen kommer du att arbeta med strategisk ekonomistyrning inklusive budget, resursfördelning, uppföljning och bokslut samt ansvara för...
  Läs mer
 • 2016-05-17

  Landskapsarkitekt


  I rollen som landskapsarkitekt tillvaratar och utvecklar du sammanhangen i staden och landskapet samt gestaltningen av allmänna platser utifrån estetik, funktion, ekonomi, hållbarhet och upplevelser....
  Läs mer
 • 2016-04-01

  Intresseanmälan korttidsvikarie förskola och skola


  Under sommarmånaderna minskar behovet av korttidsvikarier och ett mindre uppehåll i rekryteringsarbetet sker. Trots detta ser vi gärna att ni skickar in er ansökan redan nu eftersom behovet förväntas...
  Läs mer

Löneadministratör vid Luleå Lokaltrafik AB

Är du en rutinerad löneadministratör? Trivs du i en organisation där du får möjlighet att fylla en central roll?

Nu söker vi en Löneadministratör till Luleå Lokaltrafik.länk till annan webbplats

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner

Sveriges viktigaste jobb finns här!