VVS- och energiingenjör

Vuxenutbildningen startar Yh-utbildningen till VVS- och energiingenjör 2 oktober 2017.

Utbildningen är inriktad mot branscher med en kontinuerlig efterfrågan på arbetskraft och med en stor geografisk spridning över landet. Förutom de toppar på efterfrågan av arbetskraft som är kopplade till nyproduktion av bostäder och anläggningar så finns ett kontinuerligt behov av dessa yrkeskategorier vid alla typer av restaurering och underhåll.

Yrkeskategorier som är aktuella efter genomgången utbildning är bland andra VVS-ingenjör och VVS-projektör, konstruktör av värme och ventilationsanläggningar, VVS-designer, drift- och underhållsingenjör, projektledare vid byggnationer.
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen VVS- och energiingenjör
Företag i ledningsgruppen: Imtech, pelator, Pöyry, Umia, Flaktwoods, Luleå tekniska universitet.

Vi har tidigare slutfört flera utbildningsomgångar av liknande slag och av de som hittills tagit examen har de flesta arbete i de yrken som utbildningen är inriktad mot.

Återställ
Ansökan
Återställ
Utbildningsinformation
Återställ
Kursöversikt
Återställ
Kontakt