VVS- och energiingenjör

Nu ges VVS- och energiingenjör på distans. Start september 2018.

Utbildningen är inriktad mot branscher med en kontinuerlig efterfrågan på arbetskraft och med en stor geografisk spridning över landet. Förutom de toppar på efterfrågan av arbetskraft som är kopplade till nyproduktion av bostäder och anläggningar så finns ett kontinuerligt behov av dessa yrkeskategorier vid alla typer av restaurering och underhåll.

Återställ
Ansökan
Återställ
Utbildningsinformation
Återställ
Kursöversikt