Kursanmälan Smartboard

Fyll i anmälan nedan, kom ihåg att du alltid måset förankra dina önskemål med ansvarigt chef/arbetsledare.

Kurskostnader‌

Kurskostnader för smartboardutbildning


Smartboardsintroduktion 2 timmar

600 kr/grupp

Halvdagsutbildning

750 kr/ pers

Heldagsutbildning

1 400 kr/pers

 


Önskemål om smartboardutbildning * (obligatorisk)
Önskemål om smartboardutbildning
Senast publicerad: 2020-09-07Senast uppdaterad: 2020-09-07

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet